söndag 9 juni 2013

Dags för större tänkande

En sak som politiken har lite problem med är att den snabbt landar i enskilda förslag som sägs råda bot på ett problem. I och för sig bra då man kan se hur olika partier vill lösa olika saker men det finns problem med detta. Ett av dem är att många partier kan snabbt enas kring ett förslag eller hålla på att strida om ett ord här och där i ett förslag som får väljarna att fundera över om det verkligen finns en skillnad mellan partierna. Media spär på detta men vi politiker borde bli bättre på att förklara skillnaderna genom att sätta ihop det i ett större sammanhang. Det är med andra ord dags för ideologins intåg i svensk politik igen.

Jag har full förståelse för att borgerlig press och alliansens politiker mer än gärna vill att det ska handla om enskilda frågor. Helst något om moral samt om hur den enskildes plånbok blir påverkad. Då suddas gränserna ut mellan partierna. Den som kan lova mest till människors egna plånböcker blir också vinnare enligt detta synsätt. Det är inte så konstigt att Fredrik Reinfeldt gärna återkommer till sådana frågor och försöker få socialdemokraternas politiska förslag att se ut som att S tar saker från människor.

Egentligen är det ett sätt att bedriva politik på som gör att både landet och den enskilde blir förlorare både på kort-, som lång sikt. När helheten försvinner kan den enskilde enheten se bra och rätt ut men i det stora hela innebär det att den enskilde, dennes familj och samhället blir förlorare. Att alliansens politiker inte vill prata om det är förståeligt men därmed blir det vår uppgift att göra det.

Det har därmed blivit dags för ideologin och den politiska helheten att åter göra sitt intåg i svensk politik. Det kommer att innebära problem för media och borgerliga politiker som gärna snuttifierar och har svårt att förklara helheter men för den enskilde invånaren i Sverige blir det bättre och lättare att välja parti och politik att stödja.

För oss socialdemokrater handlar vår politik om att bygga ett bättre samhälle för alla. Det utgår ifrån socialdemokratins grundpelare som alla vilar på en grund som heter jämlikhet. Vi vill bygga ett jämlikt samhälle som ger alla människor nya möjligheter så att de kan förverkliga sina drömmar om att leva det goda livet.

För att lyckas skapa ett jämlikt samhälle, som faktiskt är bra för alla människor oavsett klasstillhörighet, handlar socialdemokratin om progressivt tänkande. Grunden i detta har sin utgångspunkt i att skapa ett samhälle/värld som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Ett samhälle som är jämlikt.

I jämlika samhällen sätts hållbarheten i centrum. En hållbarhet som bygger på att det går inte att slösa med något utan allt måste tas tillvara på bästa sätt. När det handlar om människor gäller det att varje människa har exempelvis ett arbete som går att leva på, ett arbete som ger utveckling av det egna jaget, en arbetsmiljö som är bra och hälsobefrämjande och att ingen ses som något som är slit och släng.

Våra politiska förslag utgår i från detta tänkande. Vi socialdemokrater måste arbeta aktivt för att föra ut detta och visa på sammanhangen. För invånarna i Sverige är i grunden progressiva. Det vet alliansen om och vill inte tala om detta då de partierna står för något annat. Svensk socialdemokrati ska visa på skillnaderna. Tiden är här nu.

Lena Mellin om att en enda idé räcker för att dominera debatten. Bröllop i tiden. Leif Pagrotsky om hur IMF:s toppchefer rekryteras inom samma kompisgäng i EU. Skola, vård och omsorg kan avgöra valet 2014. Joakim Jonsson tycker det är dags att abdikera som undersåte. Tord Oscarsson visar hur ungdomsarbetslösheten kan minska. Mer politik på socialdemokraternas hemsida. A-kassan hänger inte med i utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar