tisdag 4 juni 2013

Samhällets framtid är mörk

Kairo Future har gjort en undersökning över ungdomarnas framtidstro och drömmar. Det visar sig att även om den enskilde tycker att den är bra för sig själv är pessimismen större rörande samhällets framtid. Den anses vara mörk. Över 60 procent anser detta. Miljöförstörelse, klimatet, arbete och att unga kommer att få det sämre än tidigare generationer präglar ungdomars syn på framtiden.

Det är en pessimistisk syn som kommer fram i undersökningen. Upp emot en tredjedel anser att det inte går att göra något åt klimathotet. Den höga ungdomsarbetslösheten och den djupa kris som finns påverkar ungas syn på framtiden för samhället i sin helhet. Även om synen på den egna framtiden ser ljus ut går det att se att ungdomarna också är medvetna om att de kanske får det sämre än tidigare generationer.

Vi socialdemokrater måste här ge våra kommande generationer hopp om en bättre framtid. Det är bra att vi pratar om jobben och att få ned arbetslösheten. Här måste vi utveckla våra tankar mer i konkreta förslag men framför allt visa på hur detta hänger ihop med en övergripande tanke om hur arbetsmarknadspolitiken och hela den ekonomiska politiken ska vara.

Vi måste nu lägga in ytterligare dimensioner i vår politik. De två naturliga stegen är byggandet och klimathotet.

Jag vet om att vi pratar byggande men inte på det sättet som vi pratar om jobben. Här behövs det en uppväxling till samma nivå. Vi måste visa hur vi ska skapa fler bostäder, speciellt billiga sådana. Vi behöver också visa på hur vi vill att människor ska kunna välja sin väg till den bostad man vill ha. Exempelvis i form av ett nytt sparande med bra ränta för att kunna spara till köp av bostad eller speciella avdrag för hyreslägenheter som gör dessa billigare.

Socialdemokraterna måste också lägga in på allvar klimat- och miljöperspektiven i det dagliga politiska samtalet. Vi måste visa på hur vår politik innebär en skillnad. Det är ledsamt att läsa att en tredjedel av ungdomarna anser att det inte går att göra något åt klimatförändringarna. Det är för sent. Det är en pessimistisk framtidssyn rörande miljön och klimatet men denna måste vändas. Här bär socialdemokraterna nyckeln till en förändring.

Här finns mycket arbete för en socialdemokrati som inte bara vill regera landet utan också bygga en ny och bättre framtid. Jag anser att socialdemokraterna definitivt är den kraft som skapar en positiv förändring och visar hur framtiden ska bli bättre. Vi måste tro på oss själva och vår politik samt föra ut den.

Det finns med andra ord följande saker som socialdemokraterna ska gå till val på. Det är jobben/arbetslösheten, byggandet, klimatet/miljön, skolan men också sjukvården. Allting sammanvävt utifrån att vi vill skapa ett nytt jämlikt samhälle som investerar i människor och deras framtid. För framtiden måste alltid vara ljusare än nuet och gårdagen. Så anser ungdomarna att det inte är i dag.

Martin Moberg skriver om ungdomar utan hopp om en bättre framtid men att regeringens politik ligger fast. Leines blogg tar upp hur Jan Björklund röstar nej till socialdemokratiska skolförslag för att sedan säga ja till dem ett par månader senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar