fredag 21 juni 2013

Sjukvårdens hjältar

Ett upprop rullar över landet för den svenska sjukvården. Ett upprop som nu anser att det får vara nog med hur sjukvården har försämrats. Ett upprop som nonchaleras av de som regerar detta landet.

Över 3000 läkare har skrivit på ett upprop mot hur sjukvården har utvecklats under de senaste decennierna. Ett system som sätter ekonomi och ersättning före patienterna och deras behov. Detta har förändrats ytterligare med de så kallade "valfrihetssystem" som har utvecklats. System som gynnar korta och enkla behandlingar framför de som är komplexa och de som rör svårt sjuka.

Det här systemet som har införts inom sjukvården, men även i hela offentlig sektor, heter New Public Management och kommer ifrån företagsvärlden. Det går ut på att medborgare omvandlas till kunder som konsumerar offentliga tjänster. Allt som görs har en kostnad och budgeten blir styrande. På detta sätt skulle offentlig sektor bli bättre och bättre styrd med högre effektivitet. Vinst blev centralt då vinst anses vara slutprodukten av en verksamhet som bedrivs rationellt. Detta system bygger på målstyrning och att makten ligger hos tjänstemännen. Om vissa får mer makt att organisera och styra anses större effektivitet och rationalitet komma fram.

Det infördes i Sverige och svensk offentlig sektor med målet att försöka använda skattemedel bättre. Problemet blev att kvantiteten har sats före kvaliteten i offentlig sektor. Tanken är bland annat att allt färre personer ska göra allt mer. Då anses kvaliteten kunna öka till lägre kostnader. Det må fungera inom näringslivet där maskiner och teknik kan göra arbetsmoment enklare och snabbare men det fungerar inte när det arbetas med människor.

Inom sjukvården har detta New Public Management lett till ytterligare saker. Bland annat de så kallade valfrihetssystemen som säljs in att var och en av oss ska själva välja den vårdinrättning som vi anser vara bäst. Betalt ges för hur många som tas om hand, får vård och andra kvantitetssätt som går att mäta. Dock inte för verklig kvalitet och innehåll. Systemen belönar snabba behandlingar av enkla åkommor.

I Stockholm och Skåne har sjukvården körts i botten på grund av New Public Management. Valfrihetssystemet med vårdcentraler, operationer, psykvård med mera i kombination med omorganisationer i den så kallade "effektivitetens" namn har försämrat sjukvården.

Minst 3 000 läkare har skrivit under detta uppror. Runt om på våra sjukhus slåss undersköterskor, sjuksköterskor och läkare mot dessa system, förändringar och försämringar. Så sker i Skåne, speciellt på Ystads sjukhus. De är sjukvårdens hjältar som slåss för alla patienter och landets invånare. De sätter den goda sjukvården i centrum.

Det är därmed synd att politikens högsta ledning i landet nonchalerar denna kamp. I Skåne har bland annat moderaterna varit ute och sagt att försämringen av sjukvården är en tidningsanka. Det verkar som att politiker här anser sig veta bättre hur sjukvården ska bedrivas än de som utför den längst ut. Även chefer i toppen av sjukhus och förvaltningar nonchalerar detta. Inte så konstigt då de sitter i knät på politikerna men också på grund av att deras makt bygger på de system som finns nu.

Jag och många socialdemokrater med mig vill se att sjukvården förändras. Det är patienternas behov och kvaliteten som måste sättas i centrum. Det kämpar vi socialdemokrater i Ystad för, det kämpar socialdemokraterna i Skåne för och det ska vi socialdemokrater i Sverige kämpa för.

Sjukvårdens personals kamp är vår kamp.

Peter Johansson skriver om att Göran Hägglunds närmaste hånar 3000 läkare. Bror Perjus om att läkarrevolten ökar på sprängkraften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar