måndag 10 juni 2013

Skola för alla

Den svenska skolan är i en kraftig utförsbacke. Det gäller från förskolan, grundskolan till gymnasiet. Barngrupperna blir större, resurser dras ifrån de elever som behöver stöd och hjälp, resultaten försämras, barn och ungdomar mår allt sämre, skolan skapar inlåsningseffekter och återvändsgränder samt förstärker och godkänner segregering. I allt detta jagar föräldrar allt vad de kan de bästa vägarna för sina barn när det handlar om utbildning. En enorm stress där dagens skolsystem säger till föräldrarna att väljer du/ni fel har du/ni er själva att skylla.

Jag anser att vi socialdemokrater ska sätta in alla våra förslag i ett bredare politiskt anslag. Vi ska lova alla föräldrar, barn och ungdomar att oavsett vilken skola de väljer så ska den skolan vara den bästa.

Det krockar med det alliansen har lovat, och därmed marknadstänkande. Den sidan har lovat att om du som förälder, eller barn/ungdom väljer en skola och den är inte bra ska du byta till en annan skola. Därmed ska de sämre skolorna slåss ut och ditt barn/du ska kunna gå till en bättre skola.

Problemet med det alliansen har lovat är att skola och utbildning är inte som att köpa en hamburgare eller en tidning. Är man inte nöjd med de sistnämnda så går det snabbt att strunta i dem. Du har inte förlorat något på att du provade, förutom pengarna du har lagt ut. Med skolan är det annorlunda. Det tar ett tag innan det upptäcks om en skola är dålig. Då kan det ha gått ett par år. Under tiden har eleven förlorat viktiga kunskaper och hamnat efter andra elever i andra skolor, vilket blir mycket svårt att ta igen.

Sedan är det mycket svårt att byta till en bättre, speciellt till de skolor som har intag och satt ett tak för hur många elever de tar in. En skolmarknad förutsätter att skolorna ska ta in alla, utan begränsning. Det görs inte i dag.

Vi socialdemokrater ska bygga en jämlik skola. Det gör vi genom att lova att oavsett vilken skola som väljs så ska den vara den bästa. Föräldrar och barn ska inte behöva vara oroliga över om den skola de har valt verkligen är bra eller dålig. De ska veta att den här skolan är den bästa.

Hur görs detta då?

Det görs genom

att barngrupperna i förskolan minskas (löfte från S i Ystad)
att elevgrupperna i tidig skolålder är små. Det underlättar inlärningen men stimulerar också viljan och motivationen till att lära då varje elev får mer tillgång till sin lärare.
mer resurser till stödpersoner och utvecklad pedagogik samt hjälpmedel till de elever som har större behov, anser jag. 
att gymnasieskolan blir obligatorisk för att på det sättet hjälpa ungdomarna att kunna möta de krav som finns i vuxenvärlden och arbetsmarknaden. 
att införa sommarskola för de elever som inte når målen
tillgång till läxhjälp på alla skolor
kompetensutveckling till lärarna (som dessa lärare själva ska välja och inte som i dag rektorerna väljer)

Om dessa förslag förverkligas kan varje skola stärkas och därmed bli en bra skola. Föräldrar och elever behöver inte oroa sig för att den skola som väljs är en dålig skola. Vårt löfte till väljarna ska vara att oavsett förskola/skola som väljs så ska den vara den bästa.

Glädjebetyg delas ut. Socialdemokraterna om skolan. Vikten av att förskolan i Sverige förbättras, liksom villkoren för förskollärarna. Kommunerna och karriärlärare - intressant att lärarfacken godkänner att regeringen dikterar tjänster och deras löner. Peter Högberg kritiserar Ullenhags nya påhitt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar