söndag 2 juni 2013

Slut med säck och aska

Dagens bloggpost tar sitt ursprung i två stycken mycket intressanta ledarartiklar i dag. Det är Katrine Kielos som skriver om att Fredrik Reinfeldt är blind inför den nya Sverigebilden samt Peter Wolodarski som skriver om vad Anders Borg egentligen bedrev för politik i EU och vad denna politik innebär för Europa. Båda artiklarna visar en sak. Det är dags för socialdemokratin att forma framtidens politik igen.

Katrine Kielos har levererat många bra analyser om Sverige genom att visa på hur omvärlden ser på vårt land. Media i Sverige har svårt att lämna sitt "ankdamsperspektiv" och ta till sig vad som skrivs utomlands om Sverige. Här hemma hemfaller media åt att i stort sätt bara publicera vad som händer och görs medan den djupare analysen saknas. Kommer en analys exempelvis från borgerlig press är det alltid en som gynnar alliansen och som slår på socialdemokraterna, även om S inte styr landet ska partiet alltid få sig en omgång.

Vi som följer mediereapporteringen och analyserna som sker utomlands av Sverige får ta del av tankar och funderingar byggda på fakta som saknas helt i den svenska debatten. Det är djuplodande diskussioner som verkligen visar att vi i Sverige har allvarliga problem. Vi ser effekterna av dem och förfasas över symptomen men blundar lika effektivt över orsakerna till att de skapas.

Dock har svensk media blivit bättre. Ta bara detta som skedde nu i Stockholm. För ett par år sedan rapporterades bara det som skedde och fördömanden och liknande. Denna gång har även borgerlig media gett sig på uppgiften att försöka ta reda på vad som låg bakom det hela. Det handlade inte om brända bilar, ej heller om den person som blev ihjälskjuten. Istället har en bild av ett allt mer ojämlikt samhälle där klassklyftorna breder ut sig presenterats.

En bild som definitivt media i vår omvärld har sett och för fram på bred front. Katrine Kielos visar upp tunga medierepresentanter som Financial Times, Wall Street Journal samt Herald Tribune och deras korrekta analyser. Det är inga "skittidningar" som har analyserat Sverige. Det är de tyngsta på mediemarknaden vars ord påverkar och styr politiker, ekonomer och företagsledare över hela världen. De får Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Expressen, GP och GT, Kvällsposten med fler att likna ett litet medlemsblad i en förening.

Dock har Dagens Nyheter ryckt upp sig under Peter Wolodarskis ledning. Han har levererat en serie artiklar som har analyserat EU och det som har skett här sedan 2008. Det är en serie som gör upp med all den felaktiga information vi har fått från svensk media och politiker sedan dess. Han har visat på orsakerna och effekterna, en bild som överensstämmer med analyserna utomlands men som övrig svensk media har undvikit.

Peter Wolodarskis analys i dag om Anders Borg och den politik han har stått för i Europa, och som han nog själv innerst inne vill fortsätta att driva, är mycket bra. Jag har själv skrivit om detta tidigare i veckan. Den politik som Borg har stått för har fördjupat och förlängt helt i onödan krisen. Priset är en arbetslöshet på över 12,2 miljoner personer och en arbetslöshet som är ökande i hela EU, inklusive Sverige.

När man läser båda dessa artiklar slås jag av en tydlig sak. Den borgerliga politiken har nått vägs ände. Det blev inte bättre än så här. Oavsett om man som jag är socialdemokrat eller är på den borgerliga sidan går det inte att bortse ifrån vad de båda artiklarna lyfter fram. Den borgerliga politik som alliansen står för och driver har försämrat för Sverige och gör att landet har kört fast. Den har gjort sitt. Bland annat ska vi se SSU:s och LUF:s artikel om en ny skattereform ur detta perspektiv. Fast vissa saker behöver utvecklas, exempel fördelningsdelen.

För oss socialdemokrater gäller det nu att ordentligt och på bred front visa att det finns en annan väg framåt, en väg som inte bara ger hopp utan också resultat. Det är med andra ord dags för socialdemokratin att träda fram i full kraft. Det är slut med säck och aska. Det är dags att sträcka på ryggen, greppa uppgifterna med självförtroende och visa att en annan framtid är möjlig.

Peter Johansson funderar över vad SSU egentligen menar med sin artikel. Britta Sethson undrar varför oppositionen inte rasar mot dagens samhälle. Johan Westerholm om en modig och nödvändig debattartikel från SSU och LUF. Jan Andersson om ett lovande utspel. Tord Oscarsson för fram att socialdemokraterna har en vision för framtiden. Eva Hillén Ahlström är besviken på S efter omröstningen i riksdagen rörande socialbidraget som nu kan bli FAS 4. Martin Moberg om ett bra skattereformförslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar