söndag 21 juli 2013

En kampanj för att vinna val

Det är en del av mina partikamrater som har varit över i USA och deltagit i det amerikanska presidentvalet, både 2008 och 2012. En återkomst av folkrörelsearbetet med knacka dörr verkar bli det stora som tas med in i den svenska valrörelsen nästa år. Samma sak för andra partier i Sverige, som exempelvis moderaterna, som också verkar vilja göra samma sak. En sak har de alla glömt. En mycket viktig läxa som den som vill vinna valet 2014 måste lära sig.

Vi må tycka vad vi vill om Barack Obamas fantastiska tal, hans energi, demokraternas förmåga att knacka dörr, presentera nyheter med mera men det är inget av det som i grunden har gjort att demokraterna vann presidentvalen 2008 och 2012. Istället var det något helt annat som jag anser att socialdemokraterna ska satsa på.

Båda kampanjerna byggde på att mobilisera de unga samt de som studerar. Demokraterna valde att bygga upp sitt politiska budskap på att de stod för något nytt. Förutom detta byggdes det också upp en hel valrörelse som hade sin bas på internet och därmed de sociala medierna med bloggarna i centrum. På det sättet kunde de unga och studerande nås på en rad olika sätt. Dessa grupper kunde mobiliseras, få fakta om vad demokraterna ville men också kritiska analyser av dagens problem och hur de skulle kunna lösas samt motståndarnas tillkortakommanden.

Om vi socialdemokrater vill vinna valet 2014 ska vi göra något helt nytt som visar att vi är framtidspartiet nummer ett. Vi måste fokusera på att just mobilisera de unga och de som studerar. Förra valet låg röstningsnivån bland de som var 18-22 år på 71,8 procent samt 23-30 år på 80,6. Studerande ligger på 70,4 procent.

För att nå dessa behövs det två saker. För det första en politik som tar ett helhetsgrepp och som lägger fram skarpa förslag inom en rad områden och ett budskap om att framtiden ska nu bli bättre. Därmed behöver vi bredda oss. För det andra behövs det en organisation som kan nå de unga på bred front. SSU gör allt vad de kan, liksom Socialdemokratiska Studentförbundet, men det behövs en helhet som når fram. Organisationen behöver fokusera och operera på nätet, speciellt i de sociala medierna. Dock är det varken Facebook eller Twitter som ska vara huvudkanalerna. Jag har noterat att en del inom S verkar tro det. Istället ska fokus ligga på de politiska bloggarna då de förra är mer kanaler för snabb information och reklam för något. Bloggarna ger djup, analyser och påverkar på flera plan.

Det finns därmed ett nätverk som skulle kunna bli den bas som hela valkampanjen vilar på. Det är Netroots. Netroots finns i dag men behöver förbättras på olika sätt. Det gör att i grunden har socialdemokraterna ett försprång som de andra partierna saknar. Om S väljer att sjösätta samma idéer som demokraterna gjorde ska denna organisation komma igång i höst. För att det ska lyckas behöver en del förändringar göras rörande Netroots samt nya verktyg tillföras. För det tar tid att få ut budskapet, etablera informations- och dialogkanaler samt få människor att välja Netroots som huvudkanal för information och fakta.

Demokraterna gjorde rätt som satsade på de unga och studenter som bas i sina valkampanjer. Båda dessa grupper pratar mycket om något om de fastnar för det. Unga pratar med andra unga, pratar med sina föräldra, far- och morföräldrar, främmande på gator och torg. Samma sak med studenter. De påverkar andra som i sin tur påverkar andra. Vill vi vinna valet är det dessa grupper vi ska ha som grund och förlägga valkampanjen på nätet. Det som sedan sker i form av dörrknackning, stå på gator och torg, dela ut material i bostadsområden, skriva debattartiklar med mera är en förlängning av detta.

Ola Möller om ett korkat förslag. Aftonbladet om minnet av Utöya. Mer om Utöya. Förslag som visar att det förflutna fortfarande dominerar det politiska tänkandet. Ny bobubbla på gång i USA? Samma fenomen har skett med skattesänkningarna i Sverige. Jan Andersson tar upp att Skånes landshövding har överträtt sina befogenheter. Martin Moberg skriver om i spåren av ökade klyftor och ökad otrygghet.

3 kommentarer:

 1. Jag tillhör de sk förstagångsväljarna. Politiskt intresserad. Följer partierna i den mån jag hinner och kan. Jag läser din blogg och andras och tyvärr drar jag slutsatser som är olik från dina. Jo, du har rätt social medier är viktiga. Men om så är fallet , VARFÖR finns det inte en officiell S-Portal för bloggare istället för denna S-bloggar som du och andra publicerar dig på?

  Det är en plats full av censur, åsiktskontroll och opinionsundersökningar till leda. S-blogger har hos folk ett löjets skimmer över sig. Varför publicerar du dig här?

  Net roots är en partimegafon. Fortfarande. Som på en given signal agerar ni. Hur tråkigt och oinspirerande som helst. Hur kommer det sig att inga progressiva s bloggar existerar? Fundera på det. Svaret står att finna i bristen på förnyelse. Du kan och du gör det skriva framtidspartiet hundra gånger, men om inte det överensstämmer med det faktiska politiska innehållet så spelar det ingen roll. Det enda tydliga alternativ i svensk politik idag är V och Sd. Tala om kontraster.
  Ytterst få av mina kompisar, de flesta universitetstuderande verkar rösta V, möjligen Mp. Men inte SD och inte heller S.

  Varför? För S har ingen ideologi som syns i den praktiska politiken. Att återfå makten har gjort partiet fegt. Ta ex restaurangmomsen. Hårt kritiserat. Men, kommer S att ta bort det dag 1 efter en eventuell valvinst ? Nej, det kommer dom inte att göra. Och så vidare och så vidare.

  Dörrknackning? Nej. Vi vet, alla vanliga medborgare, att det här sker bara vart fjärde år och bara till val. Vg stör ej skulle jag kunna säga.

  Nåväl, det är mycket som är fel i dagens Sverige. Men det är också det som är bra. Läser man på S-bloggar är hela Norrland avfolkat och Sverige svälter. Så ser det inte ut och man vinner inga politiska poänger att skräckmåla.

  En bra tydlig politik, som väljarna kan relatera till behöver ingen dörrknackning, ingen netroots, den behöver ingenting, den säljer sig självt. Det är den hemska sanningen.

  Bakom de märkliga opinonssiffrorna för S, som i alla andra världar borde vara 10 % högre med tanke på arbetslöshet, välfärdsproblem etc. Men det sker inget strömhopp till S. Varför?

  Slutligen. Att använda demokraterna i USA som ett exempel på plattform går bara om skolan, samhället fungerar på samma sätt. Men...det gör det inte. Lycka till säger jag. Fixa till en politik som inte följer alliansen som hand i handske då kan vi prata, inte förr.

  Mvh

  Micke

  SvaraRadera
 2. Hej Micke!

  Jag tackar så mycket för dina synpunkter och funderingar. Sådant tar vi med oss i det fortsatta arbetet. Jag håller med dig om att en tydlig politik med tydlig vision och mål säljer sig självt.

  SvaraRadera