fredag 19 juli 2013

En ny storhetstid?

Själv går jag på semester om en vecka men många politiker på riksplanet har varit inne i sommardvalan efter Almedalen. I början av augusti drar det igång igen på olika håll. Lite mer än ett år är det kvar till valet 2014. Det som händer nu kan sätta dagordningen för valet. Många hoppas på att det ska bli politiska utspel men faktum är att det också kan vara något helt annat som faktiskt sätter dagordningen. Något som har haft sin storhetstid men faktiskt kan göra en strong comeback. Jag pratar om Netroots.

I går skrev jag om Netroots. Ett nätverk som under en tid dominerade den politiska dagordningen och satte press på regering och opposition. Ett nätverk som hade sin storhetstid mellan 2009 och 2011. Faktum är anser jag att valet 2010 blev stöten som fick Netroots att sänkas. Valet blev inte bra för socialdemokraterna. Netroots tog på sig en uppgift av att vara med och lyfta upp partiet igen, inte bara internt men också i opinionen, genom att vara med i analyserna om vilken väg som partiet skulle ta. Netroots deltog mycket i detta. Det investerades tid, engagemang och prestige. Problemet var att nätverket inte sedan orkade omorganisera sig till att gå ifrån det interna till det som händer runt om oss alla, som var nätverkets styrka.

I dag ligger Netroots i det som närmast kan kallas för ruiner. Det är synd för Netroots som det var tänkt att det skulle kunna vara kan faktiskt förändra det politiska landskapet och samtalet.

Jag har noterat att många ifrån socialdemokraterna har varit över i USA för att lära av demokraterna. Det som verkar ha gjort störst intryck är dörrknackning och folkrörelsearbetet. Det verkar bli det stora i valrörelsen 2014. Jag kan tycka att den resan hade dessa personer kunnat bespara sig. Både i Örebro, Ystad, Västra Götaland med flera arbetarekommuner och föreningar kan faktiskt själva vittna om hur folkrörelsearbetet hjälpte partiet. Hit hade folk kunnat åka för att få tips, idéer och nya uppslag.

När jag analyserar varför demokraterna lyckades vinna presidentvalet 2008 och 2012 handlar det egentligen om något helt annat. I boken "Netroots - En progressiv bloggrörelse som sätter agendan" finns det ett avsnitt som handlar om att man bjöd in Joe Trippi, mannen som la grunden för bloggrörelsen som en kraft i en valrörelse. Han la grunden för att använda sociala medier som vapen i ett val. Det blommade ut i presidentvalet 2008.

Både i presidentvalet 2008 och 2012 utgick demokraterna ifrån att valkampanjen hade sin grund i de sociala medierna. Självklart användes Facebook och Twitter men det var faktiskt via bloggarna som valkampanjen drevs. Dessa bloggare gjorde ett stort arbete. De fokuserade på att:

- kritiskt granska motståndarsidans argument och politik. Det ifrågasattes, kritiserades, rättades fel och diskuterades som bara den.
- nå makthavare och media genom att skriva om den egna politiken, visa upp felaktigheter hos motståndarna samt ge egna vinklingar, fakta och berättelser ur verkligheten.
- mobilsera de egna väljarna genom att ge fakta, argument, stödja och uppmuntra.
- nå nya väljare genom att prata om vad demokraterna ville göra och vad det skulle innebära för dem.

Det var genom nätet som valet vanns. Dörrknackningarna var en förlängning av detta då bloggarna hade lagt en grund som gjorde att när demokraterna sedan kom ut kom de att träffa väljare som var nyfikna på partiet. Samma sak med debattartiklar och reklam. I och med att bloggarna hade bearbetat väljarna med fakta, idéer och nya perspektiv var det lättare för Barack Obama att nå fram. Här i Sverige ses internet och sociala medier som ytterligare en kanal att använda sig av medan demokraterna ansåg att sociala medier är huvudgrunden som allting annat sedan byggs till.

Jag noterar nu att många försöker ge partierna råd hur de politiskt ska agera. Här är mitt råd till socialdemokraterna. Låt oss gå till val genom att bedriva valet via de sociala medierna där bloggarna i Netroots  är i centrum och allting annat utgår ifrån detta. Om detta börjar göras nu kommer Netroots att ha ändrat i grunden den politiska landskapet. För bloggarna i Netroots kan nå miljontals väljare, makthavare, media och proffstyckare som gör att när väl socialdemokraterna kommer ut och knackar dörr, får in debattartiklar, delar ut valmaterial med mera finns det redan en positiv nyfikenhet på partiet. Istället för att kämpa i den borgerliga pressen kan socialdemokraterna låta Netroots ta över.

Netroots kan återigen nå en ny topp som nu kan vara länge. För att nå dit krävs det dock en klar vision, idé och mål. Jag är beredd att vara med i detta arbetet, liksom andra bloggare. Det är dags att forma Netroots tredje generation. Att tillsammans med väljarna inte bara påverka utan också bli offensiva och att vara delaktiga i att forma en ny framtid. Det kommer den progressiva politiken med socialdemokraterna i spetsen att vinna mycket på.

S vässar sig i kritiken mot vinster i välfärden. Svenska Dagbladet har inte koll på vad som gäller. Bengt Silfverstrand skriver om återställare. Martin Moberg om att regeringen skyller på andra för arbetslösheten. Johan Westerholm skriver om Detroits konkurs och vikten av att inte lova för mycket. 

2 kommentarer:

  1. Vill du att andra ska läsa vad du skriver? Se då till att de KAN läsa det. Det är nästan omöjligt att urskilja den silvriga texten från den mörk-röda bakgrunden.

    SvaraRadera
  2. Vad föreslår du för kombination av färger?

    SvaraRadera