måndag 29 juli 2013

Folkets parti

Jag trodde aldrig att vi 2013 skulle vara i ett läge av att leva i ett land som sakta men säkert delas upp, där klyftorna ökar, där rädslan och oron ökar allt mer och där framtiden upplevs vara mörkare än gårdagens mörker. Ett land där människor dör i sjukvården på grund av att politiken inte tar sitt ansvar, där brottsbekämpningen inte prioriteras av politiken annat än i form av tufft snack om hårdare straff, där massarbetslösheten breder ut sig allt mer, där människor undrar allt mer över om samhället kan ge den service och trygghet de behöver. Med andra ord: I ett Sverige där ojämlikheten ökar växer också rädslan och oron.

Stefan Löfven har på ett mycket förtjänstfullt sätt fört fram sitt liv i den berättelse om vad det är för politik som socialdemokraterna ska bedriva. Det handlar om att tack vare att han fick en rad möjligheter med tillhörande ingångar i livet och arbetslivet kunde Stefan Löfven också förverkliga sina drömmar. För oss alla socialdemokrater handlar det om att berätta utifrån våra liv om hur vi fick chanser på grund av socialdemokratisk politik men än viktigare om hur vår politik i dag ska ge människor nya vägar in i nuet och framtiden.

Vår politik ska bygga på jämlikheten som grund. Vi ska bygga ett jämlikt samhälle då dessa är de bästa för människor och deras liv. För att åstadkomma detta ska vi bygga på med det hållbara samhället, ett samhälle som står på tre pelare. Det är social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

När det gäller social hållbarhet bygger detta på att människor inte ska slösas bort. De ska också få det bättre än tidigare generationer, eller åtminstone lika bra. Människor ska inte ses som resurser utan som just människor med ett egenvärde och ett liv att leva till fullo. Det är viktigt för oss att bygga en politik utifrån detta tänkande.

Runt om i Sverige finns det kvinnor som närmar sig pensionsåldern. De kan redan i dag se i de orangekuverten att de kommer att få en lägre pension än vad deras föräldrar fick. Detta trots att de i hela sina liv gjort rätt för sig. Exempelvis varit ensamstående föräldrar som aldrig har legat samhället till last, som hela tiden fått kämpa för sina och sitt barns rättigheter och möjligheter, som aldrig har bett om en krona extra och som har utgått ifrån att ekonomi handlar om att välja. De har satt sig själva i andra hand, sitt barn i första hand. De har sedan ett arbete där de arbetar deltid på, ofta på grund av att arbetsgivaren inte ger 100 procent men också på grund av skador som gör det mycket svårt att arbeta heltid. De känner en hopplöshet och att de är bortglömda. Vi socialdemokrater måste fånga upp dessa kvinnor och visa att vi tänker faktiskt bygga om pensionssystemet så att alla blir vinnare. Ingen ska ha en sämre pension än generationer. En tydlig signal som ger hopp.

Vi har också i vårt land ungdomar som har levt ett kriminellt liv men som har brutit med det. Många har aldrig blivit fällda för något brott men ändå varit en del av detta liv. När de bryter mot detta liv hamnar de i en situation där samhällets byråkratiska vindlingar leder till att dessa ungdomar hamnar i moment 22. De får ingen ny chans utan en massa krav ska först uppfyllas innan de kommer igenom nyckelhålet. De får ingen bostad, ingen hjälp med att snabbt kunna börja studera eller arbeta. De får ta sig fram bäst de kan i en värld de innan tyckte var mindre aptitlig. Inte så konstigt att många av dem återvänder till det kriminella livet. Där hade de tillgång till pengar, makt och blev sedda. För oss socialdemokrater gäller det att också fånga in dem och visa tydligt för dem vad vår politik innebär för vinster dem. Här handlar det om att vägen in i livet ska vara den bästa.

Min poäng är att vi socialdemokrater måste utifrån den vision vi har adressera grupp för grupp och visa hur vår politik kommer att göra saker och ting bättre. Budskapet ska vara att om vi hade fått styra redan i dag hade de fått det bättre. Görs inte det kommer de att söka sig till andra partier för att proteströsta. Då ligger Sd bäst till att kunna fånga upp dessa röster. För vi ska komma ihåg att en stor del av de som säger sig vilja rösta på det partiet om det var val i dag gör det i protest mot att de andra partierna inte tar dem på allvar. Sd gör det inte men det finns förhoppningar på att om Sd får deras röst kanske de andra partierna vaknar upp.

Vi socialdemokrater ska självklart inte bygga en politik utifrån en rädsla av att förlora väljare till andra partier. Vi ska bygga en politik som gör att människor känner att här är ett parti som förstår just min vardag, mina bekymmer, drömmar och vill mitt bästa. Stefan Löfven berättar om hur han vill förändra Sverige utifrån sitt liv och erfarenheter. Han når fram. Det gäller att vi andra tar nu vid och når fler människor och fler grupper. Det är det som ett folkrörelseparti gör.

Joakim Jonsson om det som är mest intressant med Löfvens tal i Almedalen. Johan Westerholm skriver om porten till helvetet. Mer på Netroots. Syndabockar skapas. Carl Bildt ryter till om ryska antihomolagar efter press från media.

8 kommentarer:

 1. Efter denna fantastiska beskrivning av vad SAP kan och skall göra undrar jag om det inte vore lika bra att byta namn på partiet till Jultomtepartiet? Slogan är given: Allt åt alla. Genast! Någon annan betalar.

  SvaraRadera
 2. Kan du konkretisera hur pensionssystemet ska byggas om utan att det innebär indirekta höjningar av olika avgifter, både för löntagare resp. arbetsgivare? Det torde vara uppenbart för alla att man måste bygga upp en ekonomisk buffert under sin yrkesaktiva period för att få en dräglig tillvaro som pensionär (om du inte råkar vara politiker eller innehar högre chefsposition inom offentlig förvaltning eller det privata näringslivet).

  SvaraRadera
 3. Jultomtepartiet har vi moderaterna till att vara. Det partiet lovar allt åt alla och att allt ska lösas med sänkta skatter och avdrag på skatten.

  Det man skulle kunna göra är att höja den delen i arbetsgivaravgiften som vi betalar in till pensionssystemet medan någon annan del som redan ger mycket överskott skulle kunna sänkas. Då får vi balans. Sedan skulle vi också kunna göra så att de som inte vill ha sina pensionspengar i fonder skulle kunna få haft dem i obligationer, sparande på banken och liknande. För oavsett vad vissa säger så förlorar vi mer när det går ner än vad vi vinner när det går upp rörande våra fonder. Det kan man se på det egna sparandet.

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Välkommen till Jonnys egen hemsida: Jonny Disenfeldt:http://disenfeldt.blogspot.se

  Alla som vill kan ta del av hans tankar på den sidan. Förstår dock inte varför han inte berättade att Jonny är Jonny Disenfeldt. Det hade varit bättre än denna charad. Stå för vem du är Jonny Disenfeldt.

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 7. Ska bli intressant att se vem mer du ska "avslöja", blir det Thomas, Leif, Anonym ...

  SvaraRadera