tisdag 30 juli 2013

It´s the economy

I valet till ny president 1992 stod det en mening hos demokraterna. "The economy stupid!". En påminnelse för alla om vad det amerikanska presidentvalet skulle och kom att handla om. George W Bush Sr ansåg att det inte handlade om ekonomin och förlorade. I Sverige kommer valet 2014 att handla om den svenska ekonomin och vilken väg som denna ska ta in i framtiden.

I dag presenterades nya BNP-siffrorför andra kvartalet i år av SCB. Detta är den första, en fördjupad kommer lite senare. Den visar att tillväxten är mycket låg jämfört med för ett år sedan, +0,6 procent, medan den sjönk jämfört med förra kvartalet i år, -0,1 procent. Anders Borg försöker få det att se ut att det ligger helt i linje med regeringens pessimistiska syn. Just denna syn kommer att vara ändrad när alliansen presenterar sin budget. Då kommer det att låta att ekonomin kommer att växa rejält nästa år och att regeringen har därmed mer pengar att spendera. Klassiskt sätt att skruva ned förväntningarna på regeringen för att sedan visa med hjälp av de nya siffrorna att det minsann är regeringens förtjänst att de goda tiderna kommer.

Dagens siffror visar dock en viktig sak. All maranatahyllningar och maranatastämning över svensk ekonomi och att den står stark än alla andra ekonomier runt om i världen undviker att berätta klart och tydligt att för att svensk ekonomi ska fungera, skapar många nya arbetstillfällen, pressa ned massarbetslösheten och få fart på all hjul måste resten av världens ekonomi gå igång. Sveriges ekonomi bygger på att exportindustrin håller igång hjulen. Sverige är beroende av omvärlden. Om den försvinner klarar den inhemska inte att dra runt ekonomin på egen hand. Att experterna tar det hela med ro gör mig allvarligt bekymrad.

Dagens låga BNP-siffra visar än en gång att den moderata ekonomiska politiken fungerar inte. I högkonjunkturer är det andra faktorer som gör att BNP visar bra siffror och arbetslösheten sjunker. Nu i lågkonjunktur går det faktiskt att se klart att moderaternas politik inte fungerar.

Jag vet om att moderaternas sympatisörer älskar att hänvisa till att situationen beror på finanskraschen och att världen befinner sig i en svår situation, svåraste på flera, flera år. Problemet med det resonemanget är att andra länder klarar sig mycket bättre än Sverige. De vill inte inse att moderaternas politik och lösningar fungerar inte.

Regeringens ekonomiska politik har nu prövats sedan 2006. Sverige klarar inte av lågkonjunkturerna. Det till och med försämras. Sverige står sämre rustat i dag än tidigare. De marginaler som uppstår i statsbudgeten, som Anders Borg kommer att skryta om i september, handlar om att utgifterna i statsbudgeten hålls nere i förhållande till skatteintäkterna, att kostnaderna vältras över på kommunerna och de enskilda hushållen (speciellt de med låga inkomster och i behov av socialförsäkringarna). Tittar vi på ekonomin i sin helhet ser vi att regeringens ekonomiska politik har misslyckats.

Valet 2014 kommer att handla om ekonomin. Den som inte inser det kommer att förlora valet.

Ola Möller skriver om att det går inte bra för Sverige nu. Martin Moberg skriver om s(m)ockan inifrån med hjälp av Sd. Bengt Silfverstrand tar upp vind för våg i politiken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar