onsdag 31 juli 2013

Lärdomar från 2010

Det finns en "sanning" som vi socialdemokrater måste vara medvetna om. Partiet går fram i opinionen ända tills valrörelsen går igång. Under denna tappar socialdemokraterna. Sedan 1968 ligger S på ett historiskt snitt på -1,2 procent i valrörelsen av tappat stöd. Dock händer något 2010. Partiet går fram med 0,1 procent. Vilka lärdomar kan vi dra av det?

Socialdemokraterna förlorade valen 2006 och 2010. Förra valet gjorde socialdemokraterna sitt sämsta val sedan 1921. Partiet blev i det närmaste osynligt och underordnade sig det rödgröna samarbetet. Väljarna visste inte riktigt vad partiet ville.

Under mandatperioden fram till sommaren innan valet låg socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Dock förlorade partiet sitt driv i och med att den budget som de rödgröna presenterade i det närmaste köpte alliansens ekonomiska politik. All den kritik som tidigare hade framförts försvann. Därmed tappade den rödgröna sidan förtroendet hos väljarna. Detta tillsammans med utspel titt som tätt under valrörelsen gjorde att S störtdök i opinionsmätningarna.

Trots det ökade S i opinionen ändå till att hamna på 0,1 procent. Vad var det som hände?

Det som gjorde att socialdemokraterna kom att öka igen i opinionen var att partiet blev ideologiskt på slutet. Det var när socialförsäkringen i form av sjukförsäkringen kom in i valrörelsen som det hände något. Nu var det så att detta kom in på grund av de sociala medierna och speciellt i hur Netroots kom att driva denna fråga. Via Klamydiabrevet och det verklighet som beskrevs här som Netroots så till att lyfta upp hur en vanlig människa behandlades in i valrörelsen. I från att ha handlar om siffror och skryt hit och dit kom valet att handla om vanliga människor och deras kamp för att överleva i Sverige.

Genom att Netroots drev detta hårt fick gammelmedia upp ögonen för det. Det hela slutade med att Fredrik Reinfeldt fick lova att förändringar skulle ske, genom att Försäkringskassans chef blandade sig i valrörelsen, och att socialdemokraterna kunde ta sitt ovanför 30-procentsgränsen igen.

Det finns två viktiga lärdomar att dra av detta. För det första ska val handla om människor, deras vardag, utmaningar och framtidsdrömmar. Låt Fredrik Reinfeldt tjata om vem som ska regera med vem så fokuserar vi på att berätta hur vanliga människor har det och vilka lösningar vi har.

För det andra behövs ett pånyttfött Netroots som opinionsbildande kraft i Sverige. Netroots är ett progressivt bloggnätverk som kan göra mycket för att lyfta upp vanliga människors liv och göra dem synliga. Netroots kan nå många människor på kort tid. Socialdemokraterna behöver ett aktivt Netroots. För utan Netroots hade socialdemokraterna hamnat under 30 procent och därmed hade moderaterna blivit landets största parti. Det är lätt att glömma i dag. Ska vi lyfta än mer bland väljarna behövs Netroots. Här behövs prioritering för tyvärr ligger Netroots nere för räkning.

Jag kommer att återkomma till fler lärdomar från valrörelsen 2010 som vi alla behöver lära oss av. Speciellt den tredje. Att vara ideologisk.

Bengt Silfverstrand funderar över högt i tak. Calle Fridén frågar varför det inte finns några bögar på byggena. Johan Westerholm tar upp och diskuterar islams olika inriktningar. Ola Möller skriver om vad alla förlorar när det råder arbetslöshet. Martin Moberg om sjukvårdskrisens never ending story. Jämlikhetsanden tar upp om när ska sambandspoletten trilla ner. Netroots.

1 kommentar:

  1. Förstår inte riktigt dina betänkligheter.

    Men ... det är ju bara att komma fram med realistiska, konkreta, trovärdiga och övertygande förslag på våra samhällsproblem så kommer s att vinna valet. Piece of cake! MVH Karl

    SvaraRadera