torsdag 25 juli 2013

Sänkt skatt känns riktigt bra

Fredrik Reinfeldt och hans alliansregering har sänkt skatten i Sverige med närmare 100 miljarder kronor. Det talas om att en svensk arbetare har fått en hel extra månadslön i plånboken, sedan att det egentligen beror mer på löneökningarna än den sänkta skatten är en annan sak. Nu pratas det om att eventuellt ska skatten sänkas igen. Självklart känns det riktigt bra att få sin skatt sänkt.

Alliansen har bedrivit en medveten politik där sänkt skatt är i centrum. I grunden sägs det handla om att svensken ska få mer i plånboken och därmed också få mer makt över sina liv. Egentligen handlar den sänkta skatten om ren ideologi. För enligt de moderata modellerna är storleken på skatten = storleken på den offentliga välfärden. Mindre skatt ger mindre offentlig välfärd och därmed får vi vanliga människor betala allt mer privat välfärd ur den egna fickan. Tanken med sänkt skatt är också att löneökningarna ska hållas nere rejält eller rent av försvinna. Därmed är frågan om sänkt skatt verkligen känns bra när motivet för den är att slå mot oss alla.

Självklart förstår jag att Fredrik Reinfeldt vill fokusera på att föra en politik där sänkt skatt är överordnat allting annat. I dagens Sverige har politiken reducerats till att vara revisorsprosa fokuserad på enskilda kronor och ören. Den politiska diskussionen från regeringens sida med moderaterna i spetsen fokuserar på det lilla men vägrar att diskutera visioner och mål. Något som kommer att slå hårt mot oss alla men framför allt våra barn och barnbarn.

För det finns olika smygande kostnader som det viskas om men som regeringen inte vill diskutera. En sådan kostnad är 60 biljoner dollar, motsvarande 390 biljoner svenska kronor. En ofattbar står summa som är svår att greppa men om om vi jämför med hela världsekonomin, som är på 70 biljoner dollar, är det lite lättare att relatera till.

Det är den kostnaden vi men framför allt våra barn och barnbarn får bära om metangasen som är fastfrusen i Arktis havsbotten frigörs upp i vår atmosfär. Det är en gas som är stark på att förhindra att värme lämnar jorden. Kommer metangasen upp i atmosfären kommer den globala uppvärmningen att accelerera. Den värld vi känner till i dag kommer att förändras och det snabbt.

Uppvärmningen av jorden, som människor faktiskt är med och skapar, kostar redan i dag människor liv, förstörd miljö och biotoper samt kostar miljardtals dollar. Vi kan läsa om stora översvämningar i vissa delar av världen medan det råder torka i andra delar, som går utanför det som annars är normalt i dessa områden. Havsytan har höjts och kommer att fortsätta att höjas.

Miljön och det framtida klimatet är inte så "hot" att diskutera politiskt i tv:rutan eller i radio för en del politiker men jag anser att detta måste komma in i den politiska diskussionen. Vilken miljö och klimat vi vill ha handlar definitivt om politik och vad det är för land som vi vill ha. Det i sin tur gör också att vi kan diskutera vad det är för värld vi vill ha.

Jag har full förståelse för att Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och de andra i alliansregeringen inte vill pratar om detta då de inte har något intresse strategiskt att prata om det. De vinner inga väljare på det. Därmed blir sänkt skatt viktigare. I spåren av detta blir sänkt skatt inte riktigt lika bra då staten behöver kapital för att kunna ta itu med klimatförändringarna och miljöförstörelse på olika sätt. Själv anser jag att sänkt skatt skapar fler problem än de löser. Ska skatten sänkas sänker man den för alla, inte bara för vissa där vissa andra får mer än andra.

För socialdemokratin handlar det om att föra in på ett helt annat sätt än tidigare miljön och klimatet i den politiska diskussionen. Det ska inte enbart handlar om jobbperspektivet på detta, även om jag själv ser en enorm tillväxtpotential för jobben inom miljö och klimat, men det behövs mer.

Socialdemokraterna är den kraft i dagens Sverige som bäst kan möta utmaningen som miljön och klimatet ställer på landet och kommande generationer. Vi är redo att anta utmaningen och resa oss upp för att klara av den. Det är därmed dags att växla upp tempot.

Ytterligare en som tänker på sig själv före alla andra.

7 kommentarer:

 1. "Abele ställer sig också i sitt Sommarprogram frågande till arbetsklimatet inom den politiska världen där han menar att det saknas positivitet och empati. Han ser också att politiker istället för att komma på lösningar på de problem som finns ägnar all sin tid åt att hitta fel på motståndarna och deras idéer
  och bara säger det motsatta."/Anton Abele (M) i P1 "Sommar" 25jul13.

  Tänk på det...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant med tanke på att M kör hårt med det.

   Radera
 2. "Det talas om att en svensk arbetare har fått en hel extra månadslön i plånboken, sedan att det egentligen beror mer på löneökningarna än den sänkta skatten är en annan sak."

  - Du hanterar fakta dåligt.
  En heltidsarbetande genomsnittsinkomsttagare har ca 1750:- mer i månaden i sin plånbok efter skatt tack vare jobbskatteavdraget.

  Ca 21000:_ mer per år, för ett par är det 42000:- mer.

  "Mindre skatt ger mindre offentlig välfärd" ,

  - inte sant om effektiviseringar sker. En del uppskattar att det går att i snitt effektivisera 20-30%, det blir mycket extra välfärd utan att en enda skattekrona extra ska ösas in ...

  "Tanken med sänkt skatt är också att löneökningarna ska hållas nere rejält eller rent av försvinna."

  - Nyss sa du att vi haft rejäla löneökningar ("att det egentligen beror mer på löneökningarna ") .. nu är det motsatsen ... hur ska du ha det ?

  PS, har du hört talas om relation löneökning/inflation och därmed värdet av alltför stora lönehöjningar ?

  Angående uppvärmning - Vi får hoppas att vi får en bred majoritet för att bygga kärnkraft av ny heneration som utnyttjar det gamla kärnbränsleavfallet. Där passar inte Mp in i bilden och troligen inte V, hur är det med S ?

  - "Socialdemokraterna är den kraft i dagens Sverige som bäst kan möta utmaningen som miljön"

  Verkar inte så att döma av er oklara bild när det gäller kärnkraft och era tänkta regeringspartner.
  Det ser ut som mycket dyr energi och brist på energi står framdukat på ert bord...

  SvaraRadera
 3. Nu är det så Jonny som saknar efternamn att det jag refererar till är vad bland annat Fredrik Reinfeldt pratar om. Dina 21 000 kronor är ju en extra månadslön eller hur? Speciellt för de som ligger på att ha fått 1750 kr mer per månad. Dock äts det mesta upp av avgiftshöjningar, prisökningar och mer försäkringar som den enskilde måste själv betala när välfärden urholkas.

  Dina 20-30 procent har man försökt genomföra på andra områden inom välfärden. Det fungerade i början men sedan visade det sig att det inte fungerar. Du får mycket gärna följa med mig ut i verkligheten och träffa personalen som går på knäna på grund av effektiviseringar.

  Det är moderaterna som försöker bedriva en politik där löneökningarna ska hållas nere. Som tur är har vi starka fackföreningar som kör över detta.

  Så kärnkraft är bra för miljön? Nja...

  SvaraRadera
  Svar
  1. 21000:- efter skatt, genomsnittslön för heltidsarbetande i Sverige i år ca 28000:- före skatt ...

   Dvs den genomsnittlige svenke heltidsarbetaren ...


   Att saker blivit dyrare skulle skett oavsett regeringsfärg. Regeringen bestämmer inte över priset annat än när t.ex ditt parti införde lönestopp och prisstopp under Palmes tid...

   Jag undrar vad bensinpriset blir med en V+S+Mp regering, vad blir energipriset när all kärnkraft läggs ner och ersätts med mycket dyra alternativa energisätt ...


   Vad gäller effektivisering inom det offentliga så vidhåller du alltså att det inte går att effektivisera, endast ineffektivisera, en intressant men ganska destruktiv bild.

   Denna personal jag refererat till som gick på knäna gör inte det längre, de utför dessutom bättre och effektivare vård. Vad är ditt svar ? Att konsekvent blunda för faktum eftersom det inte stämmer överens med din enkla modell där staten höjer skatter in absurdum vilket ju är en enkel lösning för ögonblicket men bara skapar enorma strukturella problem för vårt land på sikt.


   Vem förde politik för att hålla nere lönerna ? Jag påminner mig den ganska färska analysen av ditt partis politik de senaste 20-30 åren och där ledfande företrädare för ditt parti just erkändfe detta faktum ... oops ..

   Vem gar gett de arbetande mer i plånboken tack vare jobbskatteavdraget ... oops ...


   De flesta mänskliga aktiviteter är dåliga för miljön. Att använda fossila bränslen tillhör de värsta. Jag var emot den kärnkraft vi skaffade oss på 60/70 talety eftersom den var behäftad med stora problem (koncentration av energiproduktion till ett fåtal platser), problem med avfallshantering, dålig processkontroll etc).

   Nu står vi med ett enormt berg av avfall som måste lagras i 100000 år, eller ?

   Som tur är finns det en ny typ av reaktorer som kan byggas småskaligt, som är oerhört mycket säkrare i drift och som använder just vårt uttjänta kärnbränsle (som har kvar ca 99% av sitt energiinnehåll) och förbränner det mesta av detta avfall och efterlämnar en mycket mindre andel avfall som är högaktivt men avklingar mycket fortare.

   Dessa reaktorer kan ge oss billig energi i flera tusen år baserat på vårt svenska avfall (men innan det tar slut så har vi säkert funnit ännu bättre energiproduktionsmetoder).

   Vad är bäst för miljön ? Att gräva ner avfallet i 100 000 år ? Att förbränna det ?


   Vår industri behöver tillgång till billig el, det gör även våra hushåll. Alternativen är tyvärr på tok för dyra fortfarande och skulle leda till stora kollapser inom industri och ge oss konsumenter en betydligt dyrare elektricitet.

   Bra för oss ? Nja...

   Radera
  2. I Ystad har bland annat avgifter höjts för att täcka de kostnader som regeringen vältrar över på kommunerna. Nu kan ytterligare höjningar komma på grund av detta. Ystad styrs av en borgerlig majoritet.

   Hur får vi en grönare värld? Genom att satsa på sol, vind, vatten, bioenergi, vågkraft, jord- och bergvärme samt skapa goda möjligheter för att se till så att produktionen blir småskalig.

   Uran och liknande finns inte i obegränsad mängd och skapar miljöförstörelse när de tas fram. Jag har hört om detta att bygga reaktorer som kan ta energi ur kärnavfall. Intressant men de kostar minst 50 miljarder kronor att bygga. Kommer energin därmed att bli billigare? Nix. De som bygger vill att konsumenterna ska betal så att lån, ränt, amoteringar samt vinst kan tas ut. El-priset blir inte billigare.

   Radera
  3. Och förmodligen ännu högre kommunala skatter med S-styre i kommunen ... eller ?


   Alternativ småskalig elproduktion är mycket dyr och ger inte den energimängd som företag (elintensiva) och bostäder behöver.


   Uran behövs inte i denna nya generation små reaktorer jag talar om, man återanvänder det gamla högaktiva avfallet från dagens reaktorer. Detta är alltså inget problem, däremot är det en lösning på det avfallsproblem vi har idag (vari cva 99% av energin är kvar).


   Kostnaden för dessa mindre reaktorer som laddas en gång (till skillnad från våra reaktorer idag) och sakta bränner sigigenom kärnavfallet under ca 50-70 år är betydligt lägre än de siffror du svingar dig med som gäller stora reaktorer av gammal modell.


   Du kanske vet att om vi tittar på dagens kostnader att producera el så är vattenkraft och kärnkraft de billigaste sätten med mycket stor marginal jämfört med alternativen ...


   Är du intresserad av att Sverige ska få en stabil och god tillgång på elenergi (vilket vår välfärd bygger på) bör du nog tänka om och lära dig mer om denna teknik.

   Vår välfärd och arbetstillfällen bygger på att vi kan konkurrera med låga energikostnader, det samhälle du förordar (i samarbete med V + Mp) är inte ett samhälle som ger detta.

   Jag hoppas att ditt parti kan lyssna på Lövfen som i denna fråga har diametralt motsatt åsikt mot dig och dina partikolleger, Lövfen vet hur viktig denna fråga är för vårt samhälle. Det vore tragiskt om han skulle föra en destruktiv politik tillsammans med V+Mp ivrigt påhejad av dig.

   Radera