torsdag 18 juli 2013

Uppgång och fall. Ny uppgång?

Jag började blogga 2005. Till glädje för vissa och sorg och ilska för andra. På denna resa har jag kunnat se hur bloggosfären har förändrats från att vara något för de närmsta sörjande till att i dag nå hundra tusentals människor över hela Sverige, media och makthavare av olika slag. Jag själv har varit med i denna utveckling. Först själv men sedan ingående i ett nätverk. Under denna tid har jag sett Netroots växa upp och vara en aktiv del i det politiska samtalet för att sedan gå ned igen. Frågan är om Netroots kan gå en ny topp till mötes.

Netroots var och är en progressiv nätrotsrörelse som består av bloggare inom vänstercentrum av svensk politik. Dessa bloggare diskuterar politik, utbyter idéer och tankar, ifrågasätter, gräver och kritiserar. En rörelse som var något som kom att påverka det svenska politiska samtalet men som i dag för en mer tynande tillvaro av att vara en samlingsplats för bloggare som vill ha en plats att synas på.

Efter valet 2010 gjordes en analys av väljaropinionen. I den framgick det klart att socialdemokraterna var på väg att nå ett valresultat som var på under 30 procent. Det skulle landa någonstans runt 28 procent. Något hände dock som gjorde att partiet kunde ta sig över denna nivå och landa på strax över 30 procent.

Det var när ideologin kom in i bilden genom att bloggosfären lyfte upp Emelies blogg Klamydiabrevet som socialdemokraterna ökade. Hon skrev om hur hennes mamma har drabbats av alliansens sjukförsäkringspolitik. Genom att bland annat de aktiva bloggarna i Netroots lyfte upp detta kom det också att nå media. Verkligheten kom in i valet och den sista veckan, under den tid som bloggosfären drev frågan om sjukförsäkringen hårdast, kom socialdemokraterna att lyfta. Det är inte på grund av Sverigedemokraterna som gör att alliansen inte har en egen majoritet utan det beror på Netroots.

Denna rörelse var också aktiv under kriskommissionens arbete genom att ta fram egna analyser, som kom att användas av kommissionen och som jag har sett också finns med i det nya partiprogrammet. Vidare var rörelsen med i formandet av en ny socialdemokratisk inriktning. Dock har allt detta fått falla ihop.

Netroots av i dag är inte längre den progressiva rörelse som påverkar det politiska samtalet. Istället har Netroots fallit ihop och för nu en tynande tillvaro. Rörelsen är inte längre den samlande kraft som diskuterar politik, som formar och leder det politiska samtalet tillsammans med väljare och politiker. Vi ska vara glada att de andra politiska partierna är sämre, mycket sämre, men det håller inte inför framtiden.

Det går inte att leva på gamla meriter och exempelvis åka till USA och skryta om något som har hänt men som inte längre är. Jag vill nu se en rejäl uppryckning av Netroots i Sverige med nya djärva mål framför sig. Vill vi att Netroots ska bli den kraft som inte bara leder den politiska utvecklingen i landet utan också visar på hur framtidens politik kan se ut behöver Netroots lyftas upp till en ny topp.

För att åstadkomma det skulle jag till en början vilja se följande:

- En samling av progressiva bloggare som har till uppgift att diskutera framtiden för Netroots och vilken väg som rörelsen behöver ta och hur bloggare kan stärkas.
- Se till att ha årliga träffar för bloggare som innehåller olika saker för att utveckla bloggandet, Netroots och att rörelsen att inte bara vara en rörelse för gräsrötterna utan en verklig folkrörelse.
- Den politiska ledningen i socialdemokraterna träffat ledande netrootsbloggare för att tillsammans arbeta fram hur politiska nyheter, dialog och utbyte ska ske.
- Ta fram ett program för hur Netroots ska kunna bli en aktiv rörelse inte bara på riksplanet utan också på lokalplanet (här finns mycket att göra).
- Se till att partiet gör det möjligt för bloggare inom Netroots att bilda s-föreningar med nomineringsrätt.
- Skapa möjligheter för bloggare inom Netroots att ha en direktdialog med socialdemokratiska politiker.

Det finns mycket att göra men jag tror att kan bara hälften av de punkter som jag har lyft fram ovanför förverkligas har Netroots lyfts upp rejält jämfört i dag. Netroots behövs i det politiska landskapet. Netroots består av människor ute i samhället som drivs av att förbättra Sverige och världen. Det är dags att inse det och skapa de plattformar som gör att det möjliggörs. Netroots är den kraft som kan lyfta partiet i opinionen. Ta tillvara på detta nu också.

Detta blogginlägg är det första i en rad om hur Netroots, partiets organisation och folkrörelseutveckling kan förändras till något nytt och progressivt som gör att socialdemokraterna blir än mer det parti som människor vill vara en del av.

Johan Westerholm skriver om kapade symboler och kvinnor inom islam som försöker skapa förändring.  Martin Moberg om varför kritiken mot regeringen inte kommer att avta.

1 kommentar:

  1. jag håller med dig. Var länge sen jag kollade på Netroots. trist men sant

    SvaraRadera