fredag 5 juli 2013

Vill du att ditt barn ska misslyckas i skolan?

I dag är det Folkpartiets tur i Almedalen. Ett Folkparti som har suttit vid makten i sju år och har haft en enda profilfråga så här långt. Det är skolan. En skola som har fallande resultat, som inte lyckas med sitt uppdrag, där cirka 10 procent av eleverna i grundskolan inte når målen så att de kan komma in på ett program på gymnasiet, där över 30 000 elever lämnar gymnasieskolan utan att ha klarat av målen för högre studier, cirka 25 procent hoppar av gymnasiet i förtid, klasserna i skolan och grupperna i förskolan blir allt större och den pedagogiska personalen färre. Den svenska skolan är i fritt fall. Samtidigt pratar skolministern Jan Björklund om att det kommer att ta 15 år att förändra den svenska skolan. Det är dags för något nytt.

Den svenska skolan befinner sig i ett stort och allvarligt problem som skapar inlåsningseffekter för både barnen/ungdomarna och samhället. Nedskärningarna av resurser till komvux och gymnasiet försämrar möjligheterna att nå grundskole- och gymnasiebehörighet. Över 12 600 lärare har skurits bort ifrån den svenska skolan vilket skapar problem för alla elever.

Ojämlikheten ökar i den svenska skolan i dag med införandet av elitklasser, borttagandet av möjligheten för yrkeselever att läsa på yrkeshögskola och högskola/universitet. Det blir allt viktigare att välja rätt skola och utbildning för att kunna lyckas i livet. Den så kallade valfriheten i skolan har gjort att en hel del skolor har dränerats på pengar och elever som i sin tur har gått till andra skolor. I dag läggs faktiskt skolor ned istället för att nya byggs och utvecklas. Skolsegregeringen ökar i dagens Sverige. Skolan har därmed blivit en plats där ojämlikheten förstärks och cementeras.

Det här är en medveten politik som har förts. Det är bara att lyssna på Jan Björklund när han pratar om "handens folk" och "hjärnans folk". Han gör skillnad på de som vill läsa yrkesprogram och de som vill läsa de teoretiska programmen. Det märks vad han tycker är bra. Så ser den svenska skolan ut i dag.

Vill vi verkligen ha det på detta sättet? Vill vi verkligen att över 25 procent av våra barn ska hoppa av skolan? Kan du acceptera att just ditt barn är ett av de barn som riskerar att få en dålig utbildning? Rent av vara en av dem som tvingas lämna gymnasieskolan och därmed ha försämrade möjligheter att få ett arbete och bygga en egen framtid?

Mot denna politik står en socialdemokratisk skolpolitik som har som mål att skapa en jämlikskola där varje barn och ungdom ska klara av kunskapsmålen och utvecklas som människor. Det är den jämlika skolan som gör att vi växer som individer, som gör att vi har möjligheter i livet. Den svenska skolan ska inte göra skillnad på barn och barn och inte vara en plats där det är avgörande vad för bakgrund du har. Det är helt fel väg att gå som försämrar både för individen och samhället.

Vi socialdemokrater anser att den svenska skolan ska vara jämlik och oavsett vilken skola som väljs så ska den skolan vara den bästa. Ditt barn ska vara ett barn som lyckas i skolan. Inget barn ska tvingas bort ifrån skola, ska inte hoppa av. Varje barn ska gå igenom skolan och få lov att utvecklas som människa, utifrån sina förutsättningar och få bildning som gör att den kan möta vuxenvärlden ur en styrkeposition. Det är ett löfte till er väljare som vi kommer med och som vi kommer att hålla.

Socialdemokraterna måste våga mer. För vissa verkar regeringsalternativ vara viktigare än de verkliga problemen. Fp mot M. Leines blogg och Martin Moberg skriver om en värdig sjukförsäkring. Joakim Jonsson skriver om att regeringen verkar vara i opposition mot sig själv. Johan Westerholm om de mörka gränderna där hatet gror.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar