måndag 5 augusti 2013

Den som vågar leder utvecklingen

I dag publiceras en debattartikel i Svenska Dagbladet som sågar svensk landsbygdsprogram längs med fotknölarna. Ett landsbygdsprogram som är tänkt att "främja landsbygdens ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling." Enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi är det tveksamt om det har skett och har gett någon samhällsnytta. För socialdemokraterna är detta en viktig rapport som är en pusselbit i att ta fram ett kraftfullt landsbygdsprogram för ett blomstrande Sverige.

Jag tänker inte ge mig på alliansen här. Jag tycker att debattartikeln säger det som behöver sägas rörande regeringens politik. Den är inte lyckad. Det har plöjts ned 36 miljarder kronor i landsbygden utan att samhället i sin helhet har fått någon nytta av det. Bland annat anses dessa pengar ha gått till bönderna, cirka 71 000 jordbruksföretag, som utgör en mycket lite del av landsbygden. Även om de är viktiga hade det varit bättre om det mesta av pengarna hade gått till andra saker. Jag vill samtidigt hänvisa till ledarartikeln i Aftonbladet om Detroit i USA som visar på vikten att våga tänka nytt.

Sverige behöver leva i sin helhet. Här behövs det ett nytt tänkande som bygger på ett antal pelare. För några dagar sedan publicerade moderaterna ett intressant programförslag om landsbygden, som om det blir den politik som M går till val på kommer att dra undan väljarunderlaget för Centern. Det är intressant men här finns goda möjligheter för socialdemokraterna att leverera ett program som är vassare och mer framtidsinriktat.

Vi socialdemokrater behöver forma en landsbygdspolitik format kring följande pelare:

- Kommunikationer - en utbyggd infrastruktur är viktigt som möjliggör transporter av människor och produkter. Till detta ska det finnas en kollektivtrafik som är tät. Som det är i dag har landsbygden få stopp får bussar och tåg och ses mer eller mindre som transportsträcka mellan större städer. Här behövs också en väl utbyggd infrastruktur för bredband.

- Samhällsservice - välfärdens alla delar behöver också vara på landsbygden i större omfattning än i dag. Polisen behöver vara ständigt närvarande, liksom Apoteket. Sjukvården behöver vara lättillgänglig, äldreboende och vårdenheter när där människor bor. Räddningstjänsten måste kunna nå invånarna snabbt och smidigt.  Goda fritidsmöjligheter också där det behöver satsas på att utveckla föreningslivet, samlingsplatser och samlingslokaler. Se också till att snöröjningen, återvinning med mera fungerar klanderfritt.

- Utbildningsmöjligheter - fortsätt utbyggnaden av högskolor, satsa på att öka kvaliteten i gymnasieskolan och grundskolan. Se till att lyfta upp förskolans status. Ge ökade möjligheter för människor att kunna läsa på distans där de kan få hjälp och stöd både i hemmet men också i den närmsta byn eller mindre tätort. Låt studieförbunden också få möjlighet att öka sina bildningsmöjligheter. Via dessa skulle också högskolekurser kunna läsas. Ge också möjligheter för studenter bosatt på landsbygden att läsa vid högskolor och universitet i andra delar av världen. Se till att människor kan få bred tillgång till Starta eget-stöd från 18 år och uppåt. Även en pensionär som vill starta ett företag ska kunna få stöd. Nedskrivning eller att få hela studiestödet om man har studerat på högskola avskrivit är något som också behöver tittas närmare på.

- Miljöinvesteringar - levande landsbygd med öppna landskap och sund natur är viktigt men satsa också på att utveckla miljöföretag som har sin bas på landsbygden. En miljöinvestering i nyföretagandet kan definitivt vara att möjliggöra för miljöindustrier att uppstå och utvecklas på landsbygden. Satsa på utveckling av miljövänliga transportmöjligheter men också investeringar i miljöutbildningar med bas på landsbygden.

- Bostadsmöjligheter -  människor ska ha möjlighet att kunna bo på landsbygden och ha en bostad med bra standard. Bostäder som är miljövänliga och klimatsmarta. Här kan det behövas stöd och subventioner för att sådana bostäder ska kunna byggas men också få äldre hus att omvandlas till sådana.

- Energi - ge människor på landsbygden att på ett billigt sätt framställa sin egen energi och el samt möjlighet att sälja sitt överskott. En landsbygd som kan försörja sig själv med energi och el står väl rustad att möta framtidens utmaningar. Storskalig energiproduktion kan fokusera på att leverera el till städerna istället medan landsbygden försörjer sig självt samt kan sälja överskott till industrier med mera. Låt också företag kunna framställa egen energi och el fördelaktigt. Självklart ska allt detta baseras på miljövänliga energikällor. Här skulle också landsbygden via stöd kunna få prova den absolut senaste tekniken rörande nya energikällor.

Jag hade kunnat skriva än mer på varje punkt men låter detta vara en start på en diskussion inom det socialdemokratiska partiet om hur vi ska forma vår landsbygdspolitik och hur landsbygden ska kunna blomstra igen. För vår politik ska fokusera på att skapa ett jämlikt samhälle där nya jobb, förbättrad och utvecklad samhällsservice samt framtidssatsningar ska vara i centrum. Där Sd och M står och stampar i det gamla som ursprung ska socialdemokraterna visa på hur landsbygden kan bli den nya vinnaren i Sverige.

Peter Johansson skriver om det kvinnohat som högern relativiserar. Martin Moberg skriver om samhällets tudelning. Ola Möller tar upp att snaran dras åt kring regeringens självgodhet. Netroots. Högbergs tankar skriver om sin far och partiet. Johan Westerholm om ett varningens ord.

1 kommentar: