torsdag 1 augusti 2013

Ekonomisk politik för löntagarna

I februari i år sände Dokument Inifrån ett avsnitt som handlade om Lönesänkarna. I kväll sänds programmet igen. En medveten politik som förts och förs där våra löner ska hållas nere samtidigt som andra ska få mer pengar på sina konton. Vi alla får stå tillbaka för att ett fåtal ska kunna skörda och fylla sina lador. Nu får det vara slut. Rör inte min lön!

I dag producerar vi som aldrig förr. Sverige har stort plus i byteshandeln. Produktiviteten i landet har ökat markant. Varje person producerar mer i dag än någonsin tidigare i vår historia. Det leder till stora vinster för det privata näringslivet. Vinster som allt mer går ned i ägarnas fickor och allt mindre till höjda löner. Något som sker utifrån en medveten politisk strategi med rötterna i nyliberalismen.

Den här politiken förstärks av regeringen Fredrik Reinfeldt. Lönerna ska hållas nere så mycket det går. Genom försämringar i a-kassan och sjukförsäkringarna, försämrad arbetsmiljö, avdrag som folk kan göra samt sänkta skatter ska människor dels känna ett hot som gör att man arbetar för lägre löner samtidigt som man upplever att man är rikare än vad man själv är.

Vi som har arbete ska invaggas i en falsk säkerhet där vi ska uppleva oss som vinnare. Sänkt skatt ska ge mer i plånboken. Dock är det en medveten politisk strategi som har till uppgift att därmed hålla nere våra önskemål om att få högre lön. Varför få 500 kronor mer i lön när jag kan få 300 kronor i sänkt skatt?

Den starka tillväxten som har skett har gjort att en allt större del av "kakan" har hamnat i aktieägarnas fickor medan vi som arbetar få en allt mindre del. Så har det dock inte varit innan. Då fick löntagarna en större del än i dag. Då kunde dessa personer konsumera med riktiga pengar, spara pengar och köpa tyngre investeringar som i dag måste näst intill 100 procent finansieras med lån. Då kunde folk sätta in en rejäl kontantinsats och låna mindre.

Fram till 1970-talet utvecklades lönerna i takt med produktivitetsökningen. Sedan sker ett brott där lönerna fått stå tillbaka medan produktiviteten rusat i höjden. En allt större del av värdeökningen har därmed hamnat någon annanstans. En arbetare som är montör i dag och har 25 000 kronor skulle haft, om lönerna följde produktivitetsutvecklingen, i dag en lön på 34 000 kronor i månaden. På det sättet förlorar löntagaren 108 000 kronor om året. Gissa vem som får dessa pengar?

Vi socialdemokrater måste sätta ned foten här. Den utveckling vi har sett har försatt svensk ekonomi i en ohållbar situation. Landets ekonomi bygger på lån och det gör vår ekonomi mycket sårbar. För att människor ska kunna konsumera allt mer måste vi låna pengar. Det gör varje löntagare sårbar för marknaden och konjunktursvängningarna. Genom att löntagare får allt mer av välståndsökningen kan dessa spara mer pengar och kunna konsumera med riktiga pengar. Svensk ekonomis sårbarhet sjunker. Pendeln har gått för långt åt ena hållet. Nu måste en korrigering ske så det blir balans.

Vi socialdemokrater måste forma en ny ekonomisk politik som bygger på att löntagarna ska få det bättre. Då måste vi ändra på den rådande situationen. Gör vi det skyddar vi löntagarna och det svenska samhället. Varför ska vi löntagare stå tillbaka med sämre löneutveckling för att vissa ska stoppa pengarna i fickan? Vi kan försvara överskottsmål med mera men genom att ändra på omfördelningen av välståndsökningarna och produktivitetsökningarna kan vi få till en rejäl förändring i det svenska samhället som gör att jämlikheten ökar och folket får det bättre. Det gör att vi kan få ett hållbart samhälle som bygger på social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Ola Möller, Martin Moberg, Helena Ericson och Peter Johansson skriver om Nuonaffären.

1 kommentar:

 1. Du glömde en viktig sak i sammanhanget.

  Lönesänkarna i reportaget var ditt eget parti.

  Den sortens politik förs inte nu.

  Vi har rejäla löneökningar, speciellt då vi har extremt låg inflation.

  Som socker på moset har vi löntagare fått jobbskatteavdraget som ger en heltidsanställd medelinkomsttagare ca 1750:- mer i plånboken varje månad.

  Av detta kan man enkelt dra slutsatser om vem som är lönesänkarna i sammanhanget, det är de som för en högskattepolitik, driver upp inflation och driver bidragslinjen (utjämning så att de som arbetar får mindre)...

  Varför säger du inte detta ?

  SvaraRadera