fredag 9 augusti 2013

En omöjlig situation?

Just nu håller det politiska Sverige på att varva upp igen efter sommaren. Att jag själv har varit igång hela tiden är en helt annan sak. Den första opinionsmätningen har presenterats. Nu i slutet av augusti kommer regeringen Reinfeldt att träffas på Harpsund för att diskutera nästa års budget. Taktiserandet är redan igång där målet är att få socialdemokraterna att göra bort sig istället för att själv berätta vad man vill göra med landet. Enligt en källa till Dagens Industri planeras ett drag som ska försätta socialdemokraterna i en omöjlig situation i valet nästa år.

Det läcker ifrån regeringen Reinfeldt om vad som kan vara på gång. Personligen anser jag att det är medvetet läckande som sker där taktiken går ut på att skapa obalans hos socialdemokraterna samtidigt som det ska skapas en bild av nu börjar det hända saker hos alliansen.

Ett viktigt drag som nog Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är nöjda med är en femte skattesänkning. Troligtvis kommer det att presenteras i augusti och tillsammans med sänkt skatt för pensionärer bli den stora posten. Skattesänkning räknar moderaterna och de andra partierna i alliansen med ska bli valvinnare under våren. Sedan i valrörelsen kommer en sjätte skattsänkning att komma som ett brev på posten. Det kommer nog att presenteras nu också efter som det kommer att tvinga socialdemokraterna på defensiven är det tänkt.

En omöjlig situation för socialdemokraterna kommer då att uppstå i valet. En bild kommer att målas upp från Fredrik Reinfeldt där han kommer att visa för svenska folket att valet kommer att handla om de som vill sänka skatten för vanligt folk och mot detta står de som vill höja den. Istället för att handla om jobben och framtiden kommer valet att fastna än en gång i detaljer. Något som moderaterna mer än gärna vill men som visar med all tydlighet, och det kommer att förstärkas med skattesänkningarna, har slut på idéer och saknar vision för Sverige.

Eller blir det en omöjlig situation?

Det finns tre saker som talar för att det blir en omöjlig situation. För det första socialdemokraternas prat om att vid ett femte jobbskatteavdrag så kommer socialdemokraterna att använda dessa pengar till annat i sitt budgetförslag men om det införs kommer partiet inte att gå till val på att ta tillbaka det. Det har framförts tydligt med att S inte kommer att höja skatten för vanliga människor. Det kan uppfattas som problem för S. Det leder till att en sjätte skattesänkning kommer att bli en utmaning att hantera. För det andra så kan det uppfattas som positivt från väljarna att få mer sänkt skatt, speciellt som att skattesänkning ett och två togs emot positivt av väljarna. För det tredje är det som hände senvåren 2010 då de rödgrönas budget i stort sätt köpte alla skattesänkningar som alliansen hade gjort något att minnas. Där störtdök opinionsstödet för de rödgröna, speciellt för socialdemokraterna, och man kunde inte hämta ikapp stödet.

Det hela kan dock vändas till att bli ett problem för alliansen istället. För det första visade en undersökning i Svenska Dagbladet häromdagen att svenska folket kan vara trött på dessa skattesänkningar. Det var få som svarade men alla vara eniga om att sänkt skatt prioriteras inte. För det andra rapporterar nu media ständigt om hur människor far illa inom välfärden, hur familjer skickas kors och tvärs för att kunna komma till ett BB eller få vård, hur sjukvården måste genomföra besparingar och antalet vårdplatser försvinner, hur äldre far fortsatt illa inom äldreomsorgen. Om hur elevernas studieresultat försämras och skolor läggs ned vilket gör att barnen inte får sin skolgång genomförd som det är tänkt. Vi får också ta del av hur socialförvaltningar, förskolor och skolor skär ned på verksamheter och personal. För det tredje har vi en arbetslöshet som är mycket hög, över 9,1 procent, och spås fortsätta att ligga på en mycket hög nivå. Massarbetslöshet råder i Sverige och har inte gått tillbaka på grund av skattesänkningarna.

En socialdemokrati som vill vinna valet för att människor i Sverige ska till fullo gå på offensiven och få valet att bli ett rent ideologiskt val. Med det femte jobbskattavdraget (skattesänkningen) och ett eventuellt sjätte visar moderaterna att de är ett skattesänkarparti som sätter sänkt skatt som lösningen på allt. De är inte Nya moderaterna, hur mycket de själva än försöker föra fram detta tillsammans med så kallade politiska analytiker bland journalisterna, utan är samma parti som det alltid har varit. Sänkt skatt går före allting annat. Nog för att välfärden kommer att få pengar och det kommer att kallas för de största satsningarna i svensk historia kommer det att handla om kompensation för inflation och löneökningar, inte satsningar som gör att verksamheten kan behållas, förbättras och utvecklas.

Vi socialdemokrater måste i valet våga ta striden om hur pengarna ska användas.

Jag tror att taktiserandet från Fredrik Reinfeldt och hans kompisar i detta fall har gått för långt. Han tror att med en sjätte skattesänkning som vallöfte ska det göra att socialdemokraterna hamnar på efterkälken. Låt honom tro det och låt oss ge väljarna ett val som Fredrik Reinfeldt inte vill ha. Ett val som handlar om sänkt skatt eller satsningar på välfärden, få ned arbetslösheten och att det skapas många fler nya jobb. Det är ett val som kan förverkligas.

En omöjlig situation? Nej. Tvärtom. En stor möjlighet för socialdemokraterna att få väljarnas stöd och få Fredrik Reinfeldt att lämna Rosenbad och söka arbete på Arbetsförmedlingen i november 2014.

Göran Johansson skriver om borgerligt taktiserande. Peter Johansson skriver om att Carl Bildt twitterfjantar sig. Ola Möller skriver om förändring i det ekonomiska tänkandet hos Bank of England. Martin Moberg tar upp om att Sverigebesöket som Obama gör är plan B. Ulf Bjereld om Carl Bildts twitter.

3 kommentarer:

 1. Läste en väldigt bra kommentar skriven av Mariann Karlsson igår i debattforumet till den här artikeln:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article17259948.ab

  "Snart får jag och andra som jobbar ytterligare ett jobbskatteavdrag...men jag vill ju hellre ha fler arbetskamrater!!"

  Har även sett andra liknande kommentarer den senaste tiden så visst tror jag du har rätt i att väljarna lite grand tröttnat på skattesänkningar när de samtidigt ser hur välfärden försämras!
  Så med alternativet förbättringar på områden som blivit sämre under Alliansen borde det gå att få stöd hos väljarna för att ta bort både ett femte och ett sjätte jobbskatteavdrag!

  Ett annat alternativ att bemöta ytterligare två jobbskatteavdrag kanske vore en generell skattesänkning (i nivå med de införda fyra jobbskatteavdragen)för inkomstgrupper upp till säg 40 000:- för ALLA, de med jobb såväl som arbetslösa/sjuka och pensionärer!?

  Vi får ett lite enklare (och rättvisare)skattesystem och det blir mindre indelande i olika grupper.

  Kanske kunde gå att "sälja in" till väljarna som argument att ta bort de ett femte och sjätte jobbskatteavdrag!?

  Tja var i alla fall lite idéer, kom gärna med synpunkter på dem.

  SvaraRadera
 2. Budgetunderskott för 2013 väntas bli 168 miljarder och för 2014 29 miljarder.

  Allt fler ekonomer säger att jobbskatteavdraget haft liten eller ingen effekt på jobbutbudet.

  De ekonomer som är lite mer FÖR jobbskatteavdraget säger att effekten på jobbutbudet avtar med antalet jobbskatteavdrag.

  Arbetslösheten är nu enligt SCB 9,1% så de förväntade effekterna av jobbskatteavdraget får man nog säga har uteblivit.

  Går Reinfeldt till val på ett femte och ev. ett sjätte jobbskatteavdrag och dessutom behöver LÅNA till dem finns nog risken (chansen) att många kommer att undra om han mist förståndet helt och hållet!
  Kommer hur som helst bli svårt att dra fram "ansvarskortet" i valrörelsen för göra han det borde inte S ha några som helst problem att bemöta det!
  Han verkar tillräckligt desperat att försöka vinna valet att han t.o.m är villiga att riskera både landets ekonomi och sitt rykte (för något annat än ett rykte är det inte!) som "ansvarsfull med skattebetalarnas pengar"!

  SvaraRadera
 3. Jag håller med dig. Ansvarskortet går inte att spela ut. Det gäller för S att poängtera det om och om igen. Nu finns det bara ett utrymme på 6 miljarder kronor i statsbudgeten för 2014-17. Med andra ord ska svenska folket behöva låna pengar till skattesänkningar på 16 miljarder kronor. Pengar som inte sätter fart på de ekonomiska hjulen.

  Idén om en ny skattesänkning för de som tjänar upp till 40 000 kronor i månaden är inte dum.

  SvaraRadera