torsdag 29 augusti 2013

Fel ände

Jag tycker att det sker mer och mer att saker och ting ska lösas genom att det börjas i fel ände. En sådan sak är pensionsåldern och förändringen av denna. Fredrik Reinfeldt är orolig och har pratat om att höja pensionsåldern. Orsaken ska vara att vi lever allt längre och i linje med arbetslinjen á la moderaterna måste vi jobba även som äldre. En del vill peka på att de äldre blir allt fler och därmed kommer kostnaderna att öka. För att minska dessa kostnader behövs pensionsåldern höjas. Det är att börja i fel ände.

Innan en höjning av pensionsåldern diskuteras borde fokus först och främst ligga på dels hur vi kan få fler människor att få ett arbete, det vill säga att minska på arbetslösheten och det rejält, dels hur vi ska få allt fler att verkligen kunna arbeta tills de är 65 år. De nya tankarna som nu finns om höjd pensionsålder köper faktiskt det rådande läget med massarbetslöshet och att många inte klarar av att arbeta tills de är 65 år.

För att vi ska kunna få ökade inkomster till samhälle måste vi gemensamt arbeta för att massarbetslösheten försvinner och att vi har EU:s lägsta arbetslöshet samt att verkligen pressa ned den ännu mer. Ju fler arbetslösa som kommer i ett arbete som de kan leva på desto bättre blir samhällsekonomin via ökade skatteintäkter och att de ekonomiska hjulen snurrar på.

Det behövs också insatser i arbetsmiljön och på landets arbetsplatser som gör det möjligt för människor att kunna arbeta tills de är 65 år. Tunga lyft, stress, dålig luft och ljus, stillasittande arbete eller för tunga fysiska arbeten, stora risker för skador, arbetsplatser som inte är anpassade, arbetsplatser som inte tar hänsyn till den anställdes behov och arbetsförmåga med mera sliter ut anställda i förtid. Lägger vi också till osäkra anställningar där korttidsanställningar dominerar (visstid, vik och andra varianter) samt deltidsanställningar har vi skapat en situation där människor bränns ut i förtid. De orkar inte arbeta till 65 år. Här behövs insatser, både i form av lagstiftning som resurser, för att se till att alla ska kunna arbeta tills de är 65 år.

Om detta görs kommer Sverige inte att behöva höja pensionsåldern i första läget. När det är gjort och det då går att se att det inte räcker bör steg tas för att höja pensionsåldern men fram tills dess är det helt andra saker som behövs. Tyvärr har vi en pensionsgrupp i form av Pensionsåldersutredningen samt en regering som köper hur det ser ut i dagens Sverige och att det råder också i framtiden - massarbetslöshet och att många, många människor inte orkar arbeta tills de är 65 år. Risken är att remissinstanser och andra går i otakt med svenska folket och det är inte bra.

Göran Johansson skriver om att LO tänker utreda pensionssystemet.

24 kommentarer:

 1. Alla EU-länder vill ha den lägsta arbetslösheten
  i EU-området. Vad talar för att Sverige är bäst på
  bekämpningen av arbetslösheten? De höga ingångslönerna? Hyperinvandringen? Den falska
  arbetskraftsinvandringen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ingångslönerna är inte problemet. Då borde exempelvis Norge har högre arbetslöshet.

   Invandringen är inte problemet heller. Massarbetslösheten som har ökat efter finanskrisen 2008-09 har inte med invandring att göra. Problemet ligger i att det är en efterfrågekris som vi befinner oss. Företags tjänster och varor har för lite efterfrågan. Om efterfrågan ökar ökar också viljan att anställa nya medarbetare. Därmed sjunker arbetslösheten. Stimulera efterfrågan, se till att människor är anställningsbara, låt löntagare få ta mer del av vinsterna, hjälp företag att ta fram nya varor och tjänster är satsningar. Görs det kommer hjulen att börja snurra. Lägg också till att ge kommuner och regioner mer pengar så snurrar det på.

   Genom att hänvisa till att invandringen är problemet accepteras också att det bara finns en viss mängd jobb och att fler inte kan skapas.

   Radera
  2. "Invandringen är inte problemet heller. Massarbetslösheten som har ökat efter finanskrisen 2008-09 har inte med invandring att göra."

   Titta på vilka grupper som ökar mycket kraftigt bland de arbetslösa så kanske du kommer fram till en annan slutsats ...

   Arbetslösheten ÄR ett problem framförallt för de nyanlända svenskar som kommit hit de senaste 10 åren.

   Genom att inte se sanningen i vitögat kan inte rätt åtgärder vidtas.

   Radera
  3. "Massarbetslösheten som har ökat efter finanskrisen 2008-09 har inte med invandring att göra. "


   Arbetslöshet,icke säsongsrensad -
   Juni - 2004 - 8.7%
   Juni - 2005 - 9.5%
   Juni - 2006 - 8.5%
   Juni - 2007 - 7.8%
   Juni - 2008 - 8.1%
   ...
   Juni - 2013 - 9.1%

   Radera
  4. Massarbetslöshet har funnits ett bra tag men fått ett uppsving och mer permanent högre nivå sedan finanskrisen. Nationalekonomer utomlands pratar om att lågkonjunkturen och den fortsatta krisen bottnar i nyliberalismen samt att det råder en efterfrågekris. Det gäller att stimulera denna efterfrågan med riktiga pengar och inte låna till skattesänkningar. Det har inte med invandringen att göra. Långtidsarbetslösheten har också ökat. Införandet av en penningpolitik som sätter låg inflation före låg arbetslöshet skapar problem. Att Jonny duckar för dessa samband för stå för honom men det löser inte problematiken.

   Radera
 2. Ante Johansson29 augusti 2013 15:54

  Vi har haft massarbetslöshet i tjugo år. Det beror på att vi ändrade penningpolitik för tjugo år sedan. Denna penningpolitik KRÄVER massarbetslöshet för att hålla nere löneökningarna och därmed inflationen. Riksbanken anser att det krävs drygt 6 procents arbetslöshet för att hålla nere löneökningarna. Både S och M vill fortsätta med denna politik.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och här anser jag att vi måste ändra på denna inställning.

   Radera
 3. Roger

  Då är ju den stora frågan,hur påverkar invandringen av dåligt utbildade människor och i många fall även analfabeter arbetslösheten? Hur lång tid är det rimligt att tro att det tar att få dessa människor i arbete och vad kostar det under tiden?

  Johan Rosén

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi måste inse att huvudproblemet ligger inte här. Även om invandrare plockas bort råder fortfarande en hög arbetslöshet. Problemet är att det skapas för få nya arbetstillfällen och att det råder en efterfrågebrist i ekonomin i Sverige och världen. Stimulerar vi efterfrågan ökar försäljningen hos företag. Det leder till att mer måste produceras av varor och tjänster. Det gör att fler människor måste anställas.

   I dag har vi högutbildade människor som arbetar med arbetsuppgifter och arbeten där människor med låg eller ingen utbildning kan ta och växa i.

   Det går självklart tt satsa på dessa människor som har brister i sin utbildning eller saknar en sådan. Det finns otaliga berättelser om hur människor som varit analfabeter har utbildat sig och sedan arbetar i kvalificerade yrken. Ta bara oss svenskar. Många har haft bristande utbildning, vissa har inte kunnat räkna, läsa och skriva. Här har samhället ansett att här ska vi satsa. Det har gjorts som har gjort att människor har kommit i arbete, fått utbildning och varit med i utvecklingen och byggandet av Sverige.

   Lång tid? Mycket handlar om individuell tid men det går fort att lära sig att knäcka koderna rörande läsa, räkna och skriva. Kombineras det med praktik eller arbete av olika slag ökar chanserna att personerna snabbare kommer ut i arbete.

   Faktum är att vi i dag har ungdomar som inte kan räkna, läsa och skriva (ungdomar utan invandrarbakgrund) eller har en bristande utbildning. Det finns ungdomar som har gått i skolan fram till årskurs fem men sedan har skolgången knappt skett. Ska vi därmed inte satsa på dem?

   Radera
  2. Om du plockar bort arbetslösa svenskar som invandrat hit de senaste 10 åren från statistiken får du se att arbetslösheten är betydligt mindre, betydligt mindre... ca halverad.

   Radera
  3. "Problemet är att det skapas för få nya arbetstillfällen"

   Fast det ska ju komma automatiskt med fler invånare,det är ju det alla som förespråkar en stor invandring säger?

   "Det går självklart att satsa på dessa människor"

   Hur länge då och till vilken kostnad?


   En enkel fråga,finns det någon gräns för hur många invandrare Sverige kan ta emot med hänsyn till antalet bostäder,arbeten,dagisplatser osv? Ja eller nej?

   Johan

   Radera
  4. Nu är det så att Sverige följer gällande lagar och regler och har satt upp kriterier för vilka behov som ska vara uppfyllda om en person ska få uppehållstillstånd.

   Ju fler jobb som skapas desto fler kan få ett arbete. Fler som får ett arbete som de kan leva på desto bättre. Skatteintäkterna ökar samtidigt som de ekonomiska hjulen snurrar på.

   Människor kan ha korta yrkesutbildningar på något år som samtidigt kombineras med praktik och arbete. Det gör att de snabbt kommer ut i arbete. Om du anser att det inte går innebär det också att du säger att de svenska ungdomar som vi har som har bristfällig utbildning har inte samhället råd att satsa på.

   Radera
  5. Man bör dock betänka att skatteintäkterna inte ökar för de flesta offentliga arbeten eftersom de betalas med skattemedel...

   Det är arbeten i privata sektorn som ger näring till den offentliga välfärdssektorn, något ditt parti inte verkar förstå ?

   Radera
  6. Jaha ... du menar

   a) att skatteintäkterna normalt sett ökar när vi för skattemedel anställer någon i offentlig tjänst....

   b) Att det inte är arbeten i privata sektorn som ger näring (skatteintäkter) till den offentliga välfärdssektorn

   Är detta officiella socialdemokratiskt ställningstaganden i grundläggande ekonomiska frågrdtällningar ?

   Radera
 4. Eftersom vi ska öka efterfrågan och få fart på hjulen kan det ju inte vara något problem att ta hit 50 000 krigsinvalider från Irak? Det innebär ju efterfrågan på assistenter,rullstolar,medicin osv.Dessutom måste de ju leva på bidrag som gör att arbetstillfällena ökar. Är det så Roger menar? Du får gärna förklara,för jag får inte ekvationen att gå ihop.

  Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. arbetslöshet finns för att hålla nere löneökningarna. Om vi samlade ihop alla arbetslösa och avrättade dom nu ikväll så skulle vi ha full sysselsättning i morgon. Men riksbanken skulle genast höja räntan kraftigt för återfå den höga arbetslösheten. Riksbanken anser att det krävs drygt 6 procents arbetslöshet för att hååla nere löneökningarna. Arbetslösheten beror på penningpolitiken, inte på invandringen.

   Radera
 5. Roger

  Finns det någon gräns för hur många vi kan ta emot med tanke på bostäder,jobb,dagisplatser osv? Du verkar inte vilja svara...

  Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den gränsen är det ingen som kan tala om då det är stört omöjligt. Du måste ha med en rad parametrar såsom människors inkomster kontra vad välfärden går på, skatteintäkter versus bidrag och stöd till människor, organisationer och näringslivet, statsbidraget till kommuner och landsting, näringslivets totala inkomster, skatter, ekonomins och samhällets innovationskraft och de inkomster som dessa ger, företagandet, hur snabbt nya medborgare kan komma i arbete genom lönearbete eller företagande, utbildningssystemets effektivitet, arbetsmarknadspolitikens insatser och vad dessa leder till med mera med mera. Det går inte att sätta en volymnivå.

   Det är därför som Sverige har tillsammans med andra länder satt upp kriterier som människor måste uppfylla för att få uppehållstillstånd. Vi pratar inte om volym utan om den enskildes behov. Det är det enda.

   Vad för volymgräns vill du sätta och varför just där?

   Radera
  2. Gränsen är ju överskriden sedan länge, det visar med tydlighet kalla fakta.

   Om vi som du säger endast ska titta på "den enskildes behov. Det är det enda."

   Ja då har vi ju ett antal miljarder till individer att vänta ...

   Radera
 6. Roger

  "Vi klarar det inte ekonomiskt. Det blir otroliga påfrestningar i alla led".

  Sagt av Göran Dahlström som är socialdemokrat i Katrineholm. Uttalandet gäller ett asylboende. Anser du att han är rasist? Ljuger han om de ekonomiska följderna?

  Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Göran Dahlström får stå för det han säger och förklara det han säger. Jag kan bara svara utifrån Ystads kommuns del där vi klarar av det ekonomiskt via stödet från staten och det ger inga påfrestningar. Det är ingen som egentligen har märkt att vi har flyktingbarn hos oss. Det är till och med så här på Österlen att utan flyktingbarn skulle ett fotbolls lag inte längre kunna existera. Det har gjort att byn har kunnat ha kvar sitt fotbollslag och allt positivt som det medför.

   Skulle därmed Göran vara rasist? Jag gillar sådana frågor efter som jag vet om att sådana kommer. Fråga på fråga på fråga med olika vinklingar och om olika saker kretsande kring samma kärna.

   Låt mig ställa en fråga till dig: I och med att du fokuserar på invandringen betyder det att du accepterar att pensionsåldern höjs samt att vi ska inte bry oss om massarbetslösheten och att folk inte orkar att arbeta tills de är 65 år. Stämmer det?

   Radera
  2. "Låt mig ställa en fråga till dig"

   Absolut,och invandringen har ju en stor effekt på arbetslösheten. Vilket din vän Göran också verkar tycka. Vill du inte svara på vad du tycker om hans uttalande? Något sager mig att du gapat rasist om en sverigedemokrat sagt något liknande.

   "där vi klarar det ekonomsikt via stödet från staten"

   Varför behövs det stöd från staten när det är så positivt för ekonomin? Ditt resonemang går ju inte ihop.

   "Fråga på fråga på fråga"

   Tja,med svar som är i klass med goddag yxskaft blir det lätt så.

   Johan

   Radera
 7. "Vi pratar inte om volym utan om den enskildes behov"

  Det finns miljoner människor med behov. Menar Roger att alla då ska få komma till Sverige? I så fall,lycka till med välfärden.

  Johan

  SvaraRadera