onsdag 7 augusti 2013

Framtidens utmaningar

I dag börjar jag en bloggserie som fokuserar på de utmaningar som Sverige och landets invånare är mitt uppe i respektive står inför. Jag kommer att diskutera hur socialdemokratin kan möta dessa och därmed bli det självklara valet för väljarna.

Jag ska dock börja med den senaste opinionsmätningen som har presenterats i dag. I den backar socialdemokraterna med 0,3 procent till 34,1 procent. Den rödgröna sidan får 50,1 procent medan alliansen ligger efter på 39,5 procent. Centerpartiet hamnar på 3,9 procent. Räknas det partiet bort minskar stödet för alliansen ytterligare.

En del vill nog få denna mätning att se ut som en framgång i och med att det ger en fingervisning om byte av regering men jag är inte nöjd. Socialdemokraterna backar. Vi ska inte backa. Egentligen borde vi ligga på samma nivå eller ökat något. Dock är tillbakagången mycket mindre än vad vi tidigare sett. Kanske ligger lägstanivån nu högre men partiet borde gå framåt istället. Det visar att sommaren får inte vara en period där vi backar undan och tar "semester". Det borde vara en tid när vi växlar upp tempot och skaffar ett bra utgångsläge inför hösten. Olika delar av partiet skulle kunna ta ledigt i olika omgångar. På det sättet kan vi vara med i debatter, komma med förslag och vara en aktiv del i aktiviteter och i media.

Dagens opinionsmätning sätter definitivt fingret på vikten av att vi socialdemokrater behöver än mer berätta om hur vår politik kan skapa lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Detta arbetet måste vi växla upp i. För det finns ett hopp om att socialdemokraterna ska kunna komma med lösningar. Det gäller att vi pekar på problemen, kommer med lösningar men också utmanar med dessa.

Ta följande två exempel. I dag säger riksbankens chef i Storbritannien att den kommer att höja räntan först när arbetslösheten har sjunkit ned till 7 procent. Man knyter med andra ord räntan till nivån på arbetslösheten. För det andra är det en undersökning i Svenska Dagbladet rörande en femte skattesänkning. Folk som intervjuas vill hellre att pengarna satsas på välfärden.

En progressiv socialdemokrati kan definitivt ta detta till sig och föra en offensiv ekonomisk politik. Tänk att lansera idén om att räntan i Sverige ska knytas till nivån på arbetslösheten (istället för löner som den är i dag) och att pengarna till en femte skattesänkning istället behövs för att satsas på sjukvården och utbildning.

Martin Moberg skriver om socialdemokraterna. Ola Möller skriver om lösningar på friskoleproblematiken. Peter Johansson frågar om Björklund tror att skolinspektionen har kompetens att kontrollera affärsplaner. Tord Oscarsson om senaste opinionsmätningen. Bror Perjus om att unga människor är kritiska till jobbskatteavdraget. Netroots.

1 kommentar:

  1. Jag tycker inte att det är någon bra idé att knyta styrräntan till sysselsättningen. Dessutom väger redan Riksbanken redan in detta i sina bedömningar.

    Hade det inte varit för våra arbetslöshetssiffror hade vi inte haft den nuvarande krisräntan på 1%. Sen finns det vissa som påhejade av mäklarna och bostadsägarnas intresseorganisationer inbillar sig att om vi likt USA sänker till 0,25% så blir det en enorm skillnad och jobben kommer att bli väldigt många fler. Det enda som kommer att hända då är att folk överbelånar sig ännu mer och bostadspriserna blir ännu högre i väntan på den oundvikliga kraschen.

    SvaraRadera