lördag 10 augusti 2013

Låna till skattesänkningar

I dag finns en mycket intressant artikel i Dagens Industri som visar en annan bild av det statsfinansiella läget. Ett läge som gör att Anders Borg inte längre kan visa sig vara den där ansvarstagande finansministern som ser till att statens budget går med överskott. En artikel som visar på att det verkliga budgetutrymmet för reformer är egentligen bara 6 miljarder kronor för perioden 2014-17 enligt experterna som ingår i Anders Borgs expertmyndighet, Konjunkturinstitutet (KI). Med andra ord ska Anders Borg och Fredrik Reinfeldt låna pengar till sina skattesänkningar. Något som måste betalas med nedskärningar under nästa mandatperiod.

Troligtvis kommer alliansen att försöka genomföra ett femte jobbskatteavdrag (skattesänkning), höjd brytpunkt för statlig skatt samt sänkt skatt för pensionärer (pensionärer som trots sänkningen kommer att betala mer i skatt än den som jobbar). Detta beräknas kosta 16 miljarder kronor. Själva utrymmer som Anders Borg anser finns, men som KI anser inte finns, är på mellan 20-25 miljarder kronor. Om detta stämmer innebär det att alliansen väljer att lägga 64 procent av detta på skattesänkningar. Pengar till välfärden blir det därmed ganska litet av och ganska utsmetat.

KI för fram att om alliansen lägger 20 miljarder kronor till 2014 måste samma allians, om den får fortsatt förtroende i valet nästa år, att genomföra besparingar på 14 miljarder kronor för åren 2015-17. Med andra ord ska valfläsk ösas ur över folket under valåret för att samma folk sedan ska sättas på svältkur de närmsta åren för att valåret 2018 få tal del av nytt valfläsk.

Det här är inte att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. De eventuella effekter som sänkt skatt kan ge på en ekonomi avtar allt mer i takt med att tiden går och nya införs. Sänkt skatt i detta läget, förutom till pensionärerna, är felsatsade pengar där staten måste låna till dessa skattesänkningar. Det betyder att på två år lånar staten 32 miljarder kronor för att finansiera både den sänkta bolagsskatten (som inte skapat något nytt arbete men som har gått på 16 miljarder kronor) och sänkt skatt på 16 miljarder kronor. Det är anmärkningsvärt och som inte skapar ett enda nytt arbete i den svenska ekonomin.

Om pengar ska lånas ska dessa användas på sådana sätt att de ekonomiska hjulen kommer igång igen. Det handlar i så fall om att använda pengar till att satsa på att få ned arbetslösheten, satsa på att skapa nya jobb, får fart på byggandet samt att täppa till hålen i välfärden. Det gäller att stimulera efterfrågan i ekonomin för att få fart på hjulen igen.

Sedan måste varje ansvarsfull regering, eller den som vill ta över, se över den rådande politiken och ta bort sådant som inte ger effekt eller som bara ger marginell effekt. De pengar som då blir över ska satsas på nya saker som har till uppgift att sänka arbetslösheten, öka människors inkomster, få fart på byggandet i Sverige och se till så att välfärden förbättras.

Här är det självklart att ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften inte har blivit den succé som det var tänkt. Den har ingen effekt alls på arbetslösheten eller sysselsättningsgraden. Sänkt restaurangmoms är det samma sak med. Högre priser har blivit följden. Eventuellt finns det en ökning av antalet anställda med 300 personer men det kan bero mer på att högre priser har gjort att restauranger har gett högre inkomster och detta leder till att folk anställs. RUT behöver också skäras ned på liksom att se över ROT så att denna mer vrids över nu till hyresrätter och bostadsrätter.

Det här ger många miljarder kronor till som kan användas i den svenska ekonomin för att få fart på hjulen. Det är inte ansvarsfullt att låna pengar till skattesänkningar när det finns poster i den egna budgeten som inte ger avsedd effekt. Omprioriteringar behövs. Det vi nu kan se är hur moderaterna återigen har blivit vårdslösa med statens ekonomi, speciellt nu när det vankas val nästa år.

Bengt Silfverstrand skriver om att nya jobbskatteavdraget förenar B-alliansen med Sverigedemokraterna. Netroots.

7 kommentarer:

 1. "Det gäller att stimulera efterfrågan i ekonomin för att få fart på hjulen igen."

  Tja, en skattesänkning brukar ge bland annat just den effekten ...

  Du har motsatt åsikt och därför vill du höja skatterna rejält för oss som arbetar ...

  Du vill ha bort RUT som ger jobb och plus i statskassan, märklig politik...

  ROT till hyresrätter ? De storföretag som äger bostadshus har redan idag avdragsrätt för sina renoveringsarbeten etc, vet du inte det ?

  Varförvill du ge skattesubventioner till kapitalstarka bolag som äger hyresfastigheter ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. RUT ger inte mer till statskassan. De jobb som skapas tas ifrån andra sektorer. Det vet du Jonny men du väljer att inte berätta det.

   Höja skatten? Var exakt står det? Jag vill att du pekar ut det Jonny. Var står det att skatten ska höjas?

   Hyresrätter i Sverige behöver förbättras och bli energisnålare. Då lämpar sig ROT mycket bra för detta. Det är bra för samhällsekonomin och för den enskilde.

   Varför vill du ge skattesubventioner till en bransch som inte kan stå på egna ben?

   Än en gång Jonny bevisar du din politiska agenda.

   Radera
  2. Det är enkel matematik och att du bortser från fakta är noterat.

   Du säger om RUT att "De jobb som skapas tas ifrån andra sektorer. ".

   Vad menar du med det. De tusentals som nu arbetar inom RUT, vad har de arbetat med tidigare enligt dig ? Var de tandlälare ? Var de apotekare ?
   Nej, de var arbetslösa alternativt jobbade svart. Nu får de lön och sociala försäkringar istället. Staten slipper kostnader för deras arbetslöshet. De betalar in löneskatter, arbetsgivaravgifter, moms, företagsskatter etc. En WIN-WIN situation för alla nu när RUT omsätter så mycket som det gör, enkel matematik som sagt.

   Atrt du vill höja skatten är klart, du säger ju att sänkt skatt inte ger effekt, då anser du väl att motsatsen ger effekt ...

   Du vill ju att det offentliga ska konsumera mer istället, offentlig konsumtion kostar skattepengar och kräver höjda skatter och eller ökade offentliga lån. Lån som ska betalas av skattebetalarna förr eller senare.

   Förklara varför de bolag som äger hyresfastigheter ska få dels sin nuvarande rätt att helt dra av sina omkostnader för renoveringar periodiskt OCH enligt dig få skatterabatter enligt ROT. En märklig politik som bara ger större vinst till dessa stora fastighetsbolag.

   En skattesubvention (RUT) som i slutändan ger plus i statskassan är totalt sett inte en subvention, det är en skattejustering som ger ökade intäkter i slutändan till staten, ökade intäkter som hjälper till att betala för vår offentliga välfärd, än en gång märklig S-politik att vara emot detta.

   Vad är min politiska agenda, Roger ? Jag har åsikter, åsikter som du inte kan hantera väl.   Radera
 2. "Jonny" har fått detta om bockfoten jobbskatteavdrag har enligt exprterna liten betydelse när det gäller jobben, vilket däremot satsningar på olika projekt inom vården och vägar och byggande av bl.a. hyresrätter har. Detta att låna till skattesänkning under valåret och sedan betala notan kommande år är ju rena bedrägeriet, som borde genomskådas även av "Jonny" Bo Widegren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jobbskatteavdragens effekt på arbetslösheten är snart sagt omöjlig att beräkna pga ekonomins komplexitet. Däremot har de gett en heltidsarbetande normalinkosttagare ca 1750:- mer i plånboken varje månad efter skatt.

   Vad gäller det offentliga uppskattas det finnas en ineffektivitet på ca 20-30%, dvs man kan med omorganisation och planering göra mycket mer för samma skattemedel. Dvs innan man börjar ösa mer skattepengar på en dålig struktur ska man nog göra strukturen bättre ...

   Men det verkar som om många politiker väljer den enkla vägen att skrika efter högre skatt som om det skulle lösa några problem...

   Vilka problem ordnade den massiva satsningen av alliansen på att öka antalet poliser herr Widegren ? En satsning som ditt parti dess värre tyckte skulle vara ÄNNU större ...

   Radera
 3. PS : "Varför vill du ge skattesubventioner till en bransch som inte kan stå på egna ben?"

  Varför inte sätta en skatt på 100% på allt... allt mindre än 100% är ju en subvention...

  Låt oss se vad som överlever utan "skattesubventioner"...

  SvaraRadera
 4. Nej, det är verkligen ingen ansvarsfull politik. Särskilt med tanke på att vi nu - äntligen - ser ljuset i tunneln (även om det är svagt). FÖr första gången sedan slutet av 2011 kommer tillväxten i EU att vara >0. http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/10235127/City-economists-say-eurozone-recession-is-over.html
  Så nu vänder konjunkturen - och vad gör regeringen då? STIMULERAR ekonomin (vilket hade behövts göras de senaste 2 åren.) Kort sagt, regeringen bedriver OMVÄND keynsiansk politik. Och detta har naturligtvis lett till stort lidande för den svenska befolkningen som har drabbats av regeringens usla a-kassa, som de skapade i den värsta depressionen någonsin. (Troligtvis kommer finanskrisen att få 30-talet att blekna i jämförelse.)

  SvaraRadera