onsdag 14 augusti 2013

Skånska sjukvården i kris

Jag har i dag tillsammans med min kamrat och bloggkollega Ola Möller fått en debattartikel publicerad i Helsingborgs Dagblad om förfallet i den skånska sjukvården. Vi har tidigare fått den också publicerad i Ystads Allehanda.


"Trots att vi bor i olika delar av Skåne delar vi varandras oro för att våra nära och kära inte kan komma att få den vård de behöver inom sjukvården i Skåne. En sjukvård där människor far illa och sex personer har avlidit på grund av den rådande situationen.
En situation som den styrande alliansen med Moderaterna i spetsen, tillsammans med stödpartierna FP, C, KD och MP, försatt den skånska sjukvården i.
För vi vill vara väldigt tydliga här. Personalen i Region Skåne gör allt de kan utifrån de förutsättningar som ges och gör ett mycket bra jobb. Ansvaret för den rådande situationen är och förblir politiskt.
Konsekvenserna av detta ser vi i såväl verksamheterna som i media. Knappt går det en dag utan att man antingen får höra om misskötsel, stress och problem. På sistone har det framförallt handlat om förlossningsvården.
Vi har kunnat läsa om en organisation i upplösningstillstånd. Arbetsmiljöverket har hotat med att stänga akutmottagningar och avdelningar har riskerat att stängas på grund av hot om massuppsägningar.
Men allt detta är ändå inte det mest tragiska. Det har nämligen konstaterats att fem personer har avlidit i den skånska vården på grund av den rådande situationen under 2011. Nu visar det sig att även i november 2012 dog en patient på grund av den rådande situationen. Allt detta har ovanpå allt benämnts som ”tidningsankor” av det moderata regionrådet Michael Sandin.
För oss är det uppenbart att allt inte står rätt till på våra sjukhus.
I Helsingborg duggar vitena tätt på grund av överbeläggningar, trängsel och stress. Hotet om att käkkirurgin och delar ortopedin av någon outgrundlig anledning ska flyttas till Hässleholm finns kvar. Konsekvensen av detta är att kompetens riskerar att försvinna från lasarettet i Helsingborg. Ett kompetensdränage som i förlängningen kan hota akutverksamheten.
I Ystad minskar antalet vårdplatser, personal sägs upp vilket ökar stressen för de som arbetar kvar. Patienter ska transporteras till sjukhuset i Kristianstad, vilket leder till att ambulanskapacitet måste användas.
Vi socialdemokrater har konsekvent drivit en linje för att förändra och förbättra vården i Skåne, och förordar tre åtgärder.
1. Häv anställningsstoppet i vården och nyanställ de personer som behövs för att ge vården förutsättningar för att möta behoven. Det innebär cirka 1 300 personer mer i sjukvården.
2. Ge verksamheterna lugn och ro. De ständiga omorganisationerna måste upphöra. Vården måste få koncentrera sig på det den är till för, patienterna.
3. Ordning och reda i ekonomin. Stoppa besparingarna och de ständiga nedskärningarna. För detta krävs en skattehöjning. I vår budget landade den på 60 öre.
Det finns två tydliga alternativ för den skånska vården. Antingen fortsätter det kaos som råder och ekonomin körs i botten. Eller så röstar vi skåningar för ett maktskifte i nästa års val. Då har högern med Moderaterna i spetsen styrt i åtta år. Ekonomin, verksamheten och alla fagra löften har rasat samman. Det är dags att ändra på det 2014.
Ola Möller (S)
Helsingborg
ledamot i S:s distriktsstyrelse i Skåne
Roger Jönsson (S)
ordförande för Socialdemokraterna i Ystad"

Ola Möller skriver om den skånska sjukvården. 

7 kommentarer:

 1. Kanske dags att ta lärdom av hur andra lyckas då ... utan att de behövde spendera en extra krona ...

  Detta borde vara det första man gör, däefter kan man se över de ekonomiska ramarna.

  SvaraRadera
 2. Du skriver "Det behövs både ock.", MEN du skrev

  - "Häv anställningsstoppet i vården och nyanställ de personer som behövs för att ge vården förutsättningar för att möta behoven. Det innebär cirka 1 300 personer mer i sjukvården."

  - "De ständiga omorganisationerna måste upphöra."

  Dvs du visar att du inte alls är intresserad av att dra lärdom av de som lyckas förbättra sin organisation genom att låta personal själv få organisera och planlägga sin verksamhet, den tidigare diskuterade kirurgavdelningen visade på mycket bättre resultat, både för personal och patienter utan att det kostade något.
  Givetvis är inte deras metoder applicerbara på all verksamhet men på många.

  Det uppskattas av vissa finnas en ineffektivitet på ca 20-30% generellt sett inom denna sektor, dvs en enorm förbättring inom denna del av vår gemensamma välfärd kan ske om den ineffektiviteten minimeras.

  Givetvis finns det brist på personal på vissa delar av verksamheter , på andra är personalen bara dåligt använd pga miserabel organisation, dålig planering, dåliga administrativa verktyg, fel sorts personal som gör vissa uppgifter etc.

  Satsningen på fler poliser som alliansen gjorde (och som ni ville göra ännu större) är ett typexempel på att mer resurser betalat med mer skattemedel inte nödvändigtvis ger bra resultat, tvärtom.


  SvaraRadera
 3. Omorganisationer ska inte ske på det sättet som alliansen i Skåne gör. Det är ständiga sådana. Ska det genomföras behövs ett långsiktigt tänkande där ALLA är med på banan. Så är det inte i dag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du skrev : "De ständiga omorganisationerna måste upphöra.".

   Du talar bara om att anställa fler och höja skatter, en simpel metod som inte ger intryck av något större tänkande kring hur organisationen fungerar.

   Man måste börja med det centrala, varför fungerar organisation och planering dåligt, var är flaskhalsar, vilka metoder och verktyg är dåliga etc etc. Långt ner på listan kommer som ett resultat av detta ifall vissa delrt behöver andra eller fler resurser etc.

   Om vi har (vilka en del anser) en ineffektivitet på 20-30% i snitt så är det en enorm kapitalförstöring som pågår.

   Radera
  2. Ska organisering göras som gör att de anställda hinner med allt de ska göra, få fler arbetskamrater och det ska bli bra behövs det insatser och förändring. Just nu behövs tillskott. Sedan kan man ta itu med att tillsammans med de anställda bygga en sjukvård underifrån.

   Radera
  3. Konstigt att t.ex den kirurgavdelning vi talat om klarade biffen utan tillskott då...

   De klarar av betydligt mer nu, har bättre arbetssituation och allt utan tillskott.

   Allt detta strider mot ditt tankesätt, det är upopenbart, du har bara en metod i din påse, att höja skatterna in absurdum.

   Inte en metod som ger bästa välfärd för våra skattepengar.

   Radera