fredag 13 september 2013

Camelotdyrkandet är borta

Just nu håller de borgerliga partierna med moderaterna i spetsen på att bit för bit presentera sitt budgetförslag, som kommer i sin helhet att debatteras i riksdagen nästa vecka. Den stora posten i budgeten blir en skattesänkning på 16 miljarder kronor som staten tvingas att låna pengar till för att finansiera. Trots alla utspel finns det en mättnad hos media i att rapportera. Det har inte samma genomslagskraft som tidigare. Väljarna rycker på axlarna. Alliansen har ett problem med att visa sig kraftfull, idérika och stå för framtiden. Detta visar på vikten av att visa hur förslagen hör till en helhet, en berättelse.

Alliansen har problem. Den närmaste glorifieringen och "Camelothyllningen" som fanns tidigare från media och andra har i dag falnat och påminner mer om en pliktskyldig rapportering om vad grannen har hittat på. Budgetförslagen som presenteras känns som gammal skåpmat som återkommer om och om igen.

I dag går det att läsa i Aftonbladet om att socialdemokraterna nu tänker visa hur partiets förslag hör till en helhet, en berättelse. Det ska tydligt framgå vad S vill. Här ser vi hur den nye valgeneralen Jan Larsson har fått sätta sin prägel på politiken och hur den ska kunna visas upp för väljarna. För att socialdemokraterna ska kunna öka i opinionen krävs en större tydlighet och att partiet lägger egna förslag som inte är triangulerade gentemot regeringen. Jan Larsson verkar peka i en riktning av egna förslag som knyts ihop till en övergripande berättelse om varför socialdemokraterna söker stöd från väljarna för att leda landet.

Det är jättebra att det nu kommer att ske. Egentligen borde detta ha gjorts tidigare men läget är rätt att göra det nu, ett år innan valet. Den som sätter sin berättelse nu kommer också att få väljarnas stöd i valet nästa år. Om artikeln visar på hur det kommer att se ut kan socialdemokraterna definitivt vinna ett allt större stöd från väljarna. Jag gillar rekryteringen av Jan Larsson. Nu börjar vi se resultatet.

En regering som struntar i en utredning som man själv har tillsatt, slöseri med skattepengar. Martin Moberg om att vinna på hemmaplan. Bo Widegren funderar över blockpolitiken. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar