torsdag 19 september 2013

En budget i avsaknad av framtidsperspektiv

I går presenterades den moderatledda regeringens budget. Huvudnumret är sänkta skatter. Över 16 miljarder kronor försvinner i väg i sänkt skatt. Resten av statsbudgeten är småposter än hit och än dit som vittnar om att förutom att moderaterna tar de flesta miljarderna av de 25 miljarder som ansågs finnas så ska småpartierna kompenseras för olika saker. Det som hela denna statsbudget kännetecknas av är att den saknar helt och hållet framtidsperspektivet och en plan för framtiden.

I måndags hade Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt en debatt. En fråga ställdes i det programmet som Fredrik Reinfeldt inte besvarade. Det handlade om vad det är för plan för Sverige som han har, rörde speciellt arbetslösheten och jobben. Utifrån statsbudgeten framträder bilden av att det saknas en plan för hur framtidens Sverige ska se ut.

Det finns stora och viktiga frågor som en statsbudget ska ge svar på. För Sveriges del handlar det om

- Hur ska Sverige kunna bli en kunskapsnation som leder utvecklingen?
- Hur ska den svenska skolan kunna vara ett bildningscentrum där elever också känner trygghet?
- Hur ska Sverige kunna ha lägst arbetslöshet i EU 2020?
- Hur ska Sverige utvecklas för att kunna förebygga att klimatförändringar sker eller påverkar Sverige på ett negativt sätt?
- Hur får vi en välfärd som klarar av sina uppgifter men som också arbetar allt mer förebyggande?
- Hur får vi ett pensionssystem som ger människor en trygg ålderdom?
- Hur får Sverige fart på byggandet?

Det här är mycket viktiga frågor som är avgörande för Sveriges framtid. Frågor som Fredrik Reinfeldt och hans regering duckar för då moderaterna verkar tycka att det är viktigare att politiken fokuserar här och nu på smådetaljer och plånboken medan de stora frågorna göms undan. Dock är det de stora frågorna som är avgörande för hur det ser ut i den egna plånboken på kort och lång sikt.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg trodde nog att denna budget skulle gå hem i stugorna men i stort sätt alla vanliga människor som intervjuades i går i media ansåg att det fick räcka med skattesänkningar. Man ville hellre att det skulle satsas på välfärden. Svenska folket ser hur verkligheten ser ut och vet om vilka de stora framtidsfrågorna är. De ställer också krav på politiken där efter.

Det skulle bli maktskifte i Stockholm om det var val i dag enligt Dagens Nyheter. Jan Andersson är mycket nöjd med Magdalena Andersson insats mot Anders Borg. Bengt Silfverstrand om regeringens budget. Martin Moberg tar upp om skattesänkningar, sämre a-kassa och få nya jobb. Peter Johansson skriver att socialdemokraterna i Skåne har lösningen på den skånska vårdkrisen. Johan Westerholm för fram att det ligger en hund begraven rörande utnämningen av den nya arbetsmarknadsministern. Ola Möller om en stor fiende till borgarna. Netroots.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar