söndag 15 september 2013

Rätt problem eller dimridåer?

I dag är det exakt fem år sedan som finankrisen startade med Lehman Brothers konkurs. En konkurs som satte hela finansvärlden och därmed och hela den globala ekonomin i gungning nedåt med miljontals arbetslösa och nedmonterad välfärd som följd. En finanskris som skapade en efterfrågekris som vi alla drabbas av, även Sverige. För att kunna finna lösningar på detta gäller det att fokusera på rätt problem och inte dimridåer som en del vill. För socialdemokratin gäller det nu att prata om de verkliga problemen och komma med lösningarna.

I dag publiceras det ett antal artiklar i media som alla pekar på samma sak. Fokus på de riktiga problemen är mycket viktiga annars riskerar det att fel slutsatser dras och därmed också felaktiga beslut som förvärrar problemen på längre sikt.

Den första skrivs av Katrine Kielos i Aftonbladet där hon pratar om idén som välte världsekonomin. Hon går igenom grundproblemet och genom att göra det blir det också lättare att komma med lösningar som förhindrar att samma saker uppstår igen. Den andra är skriven av Andreas Cervenka som diskuterar hushållens skuldsättning. Han pekar ut grundorsaker som att en politik som bygger på att inte ta tag i de tuffa frågorna blir det de lätta lösningarnaspolitik som presenteras och drivs. De låga räntorna och därmed de biliga pengarna skapar problem som inte försvinner utan samlas på. En ny bubbla är på väg. Den tredje är skriven av Björn Hasselgren, forskare vid KTH. Han förklarar varför människor lånar pengar och varför regeringen därmed misslyckas med sina förslag och politik. Det byggs för lite är slutsatsen, liksom regleringar i svensk ekonomi.

Det är därmed mycket viktigt att veta om vilka de verkliga problemen är och komma med rätt lösningar. Det är rätt intressant att se att det finns de som dels förnekar att det finns problem och dels de som anser att alla problem i grunden handlar om invandrarna och invandringspolitiken. Med den logiken innebär finanskrisen 2008 som har drabbat Sverige på invandringspolitiken. Vem som helst ser att det går inte att resonera på det sättet. Fokus på fel saker förrvärrar problemen och gör att det tar längre tid, med dyra kostnader för samhället och den enskilde.

För socialdemokratin gäller det att arbeta med att definiera problemen och komma med hållbara lösningar. Stefan Löfvens debattartikel i går var steg åt rätt håll och jag hoppas alla andra följer detta goda exemplet. Med fokus på de verkliga problemen gör också att riktiga och hållbara lösningar kan skapas som gör att det blir bättre.

Peter Högberg skriver om Sd och sanningen. Bengt Silfverstrand skriver att det är ett klart folkligt nej till vinster i välfärden. Ola Möller om att svenska folket anser att välfärden blir sämre och sämre. Martin Moberg tar upp att satsa på det socialdemokraterna vill uppnå. Johan Westerholm diskuterar partierna. Netroots.

1 kommentar:

  1. Är du medveten om att de flesta av dina partivänner är för nollränta som skulle innebära ännu högre skuldsättning och därmed ökad risk för en ekonomisk krasch i Sverige?

    SvaraRadera