onsdag 23 oktober 2013

Dags för förändring 2014

Jag håller med Karin Pettersson i hennes analys att Fredrik Reinfeldt och moderaterna försöker få det hela till att det finns inga konflikter i det svenska samhället. Precis som Angela Merkel och CDU gjorde inför och under valet i Tyskland. På samma sätt ska väljarna belöna Fredrik Reinfeldt och moderaterna. Vad som behövs för att Sverige ska gå framåt är ett systemskifte.

Moderaterna och Fredrik Reinfeldt kommer att göra allt för att försvara sig och den politik som har bedrivits. Han och många med honom kommer att göra allt för att se till att det framstår som att det inte finns så stora skillnader mellan de olika alternativen. Tyvärr för Fredrik Reinfeldt och alliansen så kommer valet 2014 att bli ett ideologiskt val.

På arbetsmarknadsområdet finns det nu två alternativ. För det första är det alliansens. Alliansens arbetsmarknadspolitik bygger på att man anser att problemet med arbetslösheten är att arbetslösa inte söker lediga arbeten. De arbetslösa har det för bra och verkar vilja vara arbetslösa. För att lösa detta krävs det en rad åtgärder. För det första ska arbetsmarknadspolitiken inriktas på att arbetslösa helt och hållet ska söka arbete. All kraft ska riktas mot detta. Samtidigt måste det till skillnader mellan de som arbetar och de som är arbetslösa. Inkomstskillnaderna måste öka. Därmed ska skatten för den som arbetar minska medan ersättningsnivån för den som är arbetslös ska minska. Gapet växer.

På det sättet ska arbetslösas vilja att arbeta öka då de ser att de tjänar mer på att ha ett arbete än att vara utan. Genom att sänka ersättningsnivåerna ska arbetslösa tacka ja till arbeten med lägre löner, men som ger mer efter skatt än vad som fås om man har a-kassa. Samtidigt gör man det svårare för människor att få a-kassa. Det ska göra att människor ska tvingas att ta flera jobb, speciellt de som har låga löner.

Utifrån detta är tanken att arbetslösheten ska minska. Detta eftersom arbetslösa har det för bra och inte söker arbete. Så ser moderaternas arbetslinje ut. Tron på människan är liten.

Mot den står socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik och arbetslinje. Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik bygger på tanken att det skapas för få jobb i ekonomin men också på att den som är arbetslös får inte rätt möjlighet att ta de arbetstillfällen som är lediga. För att råda bot på detta krävs en rad satsningar inom en rad områden.

För det första gäller det att satsa på utbildning för den som är arbetslös. Genom utbildning stärks anställningsbarheten. Det handlar om att studera till ett nytt yrke eller öka kompetensen inom det yrke som man har. På det sättet ökar de arbetslösas möjlighet till att ta de nya jobben och de krav som dessa jobb skapar.

För det andra, för att kunna få fram nya jobb krävs det att det satsas på innovationer och forskning för att få fram nya varor och tjänster. Det i sin tur ska skapa ny produktion, nya företag men också få existerande företag att växa. Med nya produkter och tjänster ökar efterfrågan på arbetskraft. Arbetskraft som behöver utbildning för att kunna ta dessa nya jobb.

För det tredje beror arbetslösheten på svag efterfrågan i ekonomin. Det gäller att stimulera hushållen ekonomiskt så att de kan konsumera, speciellt för låg- och medelinkomsttagarna. Det är här som konsumtionen är som störst. Stimulansen görs genom stabila sociala försäkringar som ger en ekonomi som gör att folk inte behöver bli rädda för att bli fattiga, att höja barnbidrag och andra stöd till barnfamiljerna, förbättra för studenterna och att sänka skatten för pensionärerna. I detta skulle jag också vilja lägga till att det blir samma skattenivå för alla.

Socialdemokraternas arbetslinje bygger alltså på att det skapas för få arbetstillfällen i Sverige och att det behöver satsas på utbildning för de arbetslösa, satsas på innovationer och forskning samt stimulera hushållens ekonomi. Tron på människan är stor.

Utifrån detta finns det två tydliga ideologiska skillnader mellan socialdemokraterna och moderaterna som valet kommer att handla om. Där moderaterna väljer att skylla på den enskilde och att denna ensam bär ansvar för sin arbetslöshet anser socialdemokraterna att det beror på konjunkturer, system och samhället. Jobb och hur man får ned arbetslösheten beror på hur man ser på problemen och därmed vilka lösningar som ska till. Det går att se att moderaterna har misslyckats.

Martin Moberg skriver om moderaternas arbetslinje.

3 kommentarer:

  1. Du ger en felaktig bild av verkligheten när det gäller allianses politik som vanligt.
    Den är inte perfekt, mwen som historien visat bättre än ditt eget partis.

    För övrigt är det inte det ena eller det andra. Det är både och som behövs.


    Sedan måste man se hur arbetslösheten ser ut, vem som är arbetslös i allt större omfattning och dra slutsatser av det.

    Ska vi fortsätta dagens invandringspolitik så kommer vi aldrig att lösa arbetslösheten, vi behöver istället vara ett land som attraherar högutbildad invandring.

    Hade vi haft en sådan invandringspolitik de senaste 20 åren hade vi haft ungefär hälften så hög arbetslöshet. Då hade vi haft stora resurser att satsa på att lyfta resterande ur sin arbetslöshet.

    På käpet hade skolan varit i en oerhärt mycket bättre situation liksom mycket andra sociala problem som skapats av en mycket bristfällig invandringspolitik de senaste decennierna.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Varför skulle det vara fel? Visar att jag har rätt.

      Radera
  2. Roger

    Förklara gärna varför invandringspolitiken helt plötsligt ska kunna ordna fram jobb åt de som kommer hit. Varför har det inte gjorts tidigare?

    Alexander

    SvaraRadera