fredag 11 oktober 2013

Ett val om de stora frågorna?

De senaste årens förändring i världen och förändringar som kommer att påverka oss i framtiden har skakat om oss och våra samhällen. Ideologier och perspektiv som har styrt världen har fått backa när de har visat sig inte kunnat lova det som har lovats. Valet nästa år har därmed en möjlighet att bli ett val som kommer att handla om de stora frågorna. Tyvärr är risken hög att det inte blir så.

Historiker kommer om ett antal år att titta tillbaka på denna tid och anse att vi befann oss vid ett vägskäl där det gamla höll på att försvinna och något nytt kunde byggas. Risken är stor att historikerna kommer att säga att det nya inte fick möjligheten då fokus låg på fel saker i den politiska debatten, liksom debatten i samhället.

Partiledardebatten i söndags kan kännetecknas av de missade möjligheternas partiledardebatt. Trots fina intentioner från exempelvis socialdemokraterna att prata om problemen i dag och framtidens utmaningar kom den istället att fokusera på hätska utfall, pekfinger mot motståndaren och att hellre svärta ned sina motståndare och glorifiera det man har gjort, trots att den "fakta" som presenterades var fel, överdriven och att man inte valde att berätta allt. I media blev det en diskussion om alliansens nya energi och attack. De som förlorade var väljarna och de viktiga frågorna.

Det händer då och då i samhällen att det gamla mals ned och något nytt uppstår. Hela mänsklighetens historia är full av sådana skiften. Just nu befinner vi oss i en sådan skärningspunkt sedan 2008. Det gamla har visat sig inte klara av utmaningarna och problemen. Vi kan se hur de gamla maktstrukturerna gör vad de kan för att behålla makten. Bland annat försöker de göra politiken till en icke-fråga och yta istället för att handla mer om förtroende än om de stora frågorna. Valet 2014 har möjligheten att bli ett val där de stora frågorna får vara i centrum och att vi väljer det parti, och därmed ledning för landet, som har bäst svar på dessa.

Det är vår skyldighet att se till att nästa års val verkligen fokuserar på de viktiga frågorna och att debatten handlar om detta. För den som vill leda landet in i framtiden måste därmed visa på vad det är

Tony Johansson visar att arbetslösheten ökar när moderaterna styr Sverige. Om anställdas rättigheter och därmed kampen om makten på arbetsmarknaden kommer att bli allt viktigare. Aftonbladet tar upp om bensinpriset men frågan hänger ihop med den större om miljön och klimatet. Om den utbredda fattigdomen, som ökar, i Europa och därmed en viktig fråga att finna lösningar på. Skolfrågan som egentligen handlar om hur vi ska bygga en utbildning för framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar