fredag 1 november 2013

Stoppa huvudet i sanden

Det pågår en strid just nu på sociala medier, i traditionell media och i olika politiska forum. Det är en strid som handlar om hur verkligheten ska tolkas och vad som är det egentliga problemet. Förutom att liberala och konservativa partier och regeringar kommer med sina förklaringar finns också vänstersidan i politiken, i form av socialdemokraterna och andra på vänsterkanten med sina. Till detta ska också läggas främlingsfientliga partier som gör allt vad de kan för att få sina förklaringar att dominera. Den här striden är avgörande för vilka slutsatser som ska komma fram och därmed också vilka lösningar som ska komma fram. För de ger helt olika samhällen och framtid. I detta blogginlägg ska jag fokusera på de främlingsfientliga.

Jag har tidigare börjat att diskutera problem i samhället och vilka lösningar skulle kunna vara. Det har bland annat varit arbetslöshet och bostadsbristen. Många har haft intressanta tankar att komma med men det har också dykt upp de personer som tillhör den främlingsfientliga sidan. De har direkt haft vem man ska skylla på klart samt lösningen. Allt som är fel har med invandringen och invandrarna att göra. Världen är i två olika färger, och ingen skala däremellan. Kan man bara stoppa invandringen och helst få bort dessa från Sverige ska allting bli bättre.

Tyvärr är det en slutsats och lösning som bottnar i en felaktig analys. En analys som bygger på att invandrare inte bidrar till det svenska samhället. De kommer med sin kultur och förstör det som så kallat är svenskt. De hittar på egna saker som stör samhället. Respekten försvinner mellan människor och de kostar bara en massa pengar. Allt som är fel tillskrivs invandrarna och invandringen. Det finns i stort sätt inte något som är rätt. Arbetslösheten beror på att det är flest invandrare som är arbetslösa. Jobben är för få eftersom det är invandrarna som tar jobben. Invandrarna lever på bidrag. Bostadsbristen beror på att invandrarna får bostäderna samtidigt som det är invandrare som är uteliggare och saknar bostad. Pengar öses över dessa grupper. För att få slut på detta gäller det att få bort invandrarna och stoppa invandringen. Då löser sig allting och solen skall åter stråla över Sverige. Sverigedemokraternas analys är därmed felaktig.

De främlingsfientligas ideologi bygger därmed i grunden på att skapa misstro mellan människor i samhället, att skapa en fientlighet och därmed öka klyftorna mellan människor. Vi ska tvingas i sär och se på den andre med misstänksamhet. Samhället slits därmed itu. Deras lösningar bygger på felaktig analys och därmed skapas en rad problem som i det långa loppet sliter sönder Sverige och människor trygghet. Ta bara Danmark som exempel där klyftorna ökar, spänningarna mellan människor är hög, liksom misstron. Sedan är det också att mycket av de främlingsfientligas retorik och analyser bygger på gissningar, tyckande och rent av lögner.

I Storbritannien lanseras nu en tidning en kampanj där människor från andra länder ses som ett problem. Föga förvånande ställer sig sverigedemokraten Kent Ekeroth upp och hyllar detta. Sverigedemokraterna omhuldar detta men deras politik skapar problem och ökar oron i samhället. Tryggheten blir inte högre utan lägre. Det är därmed dags att skärskåda denna politik mycket noga.

35 kommentarer:

 1. Roger

  Kan du inte berätta vilka alla positiva aspekter invandringen medför? Vad är det vi inte klarar oss utan?

  SvaraRadera
 2. Varför vill du inte diskutera att grundorsaken till arbetslösheten är att det skapas för få jobb i den svenska ekonomin?

  SvaraRadera
 3. Din analys är alltså att det inte finns några problem annat än förekomsten av sverigedemokrater. Gör vi oss av med Sverigedemokraterna försvinner således det enda problemet. Din rubrik lyder "stoppa huvudet i sanden". Är det inte det du gör dig skyldig till här?

  // Jan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Jan! Jag har inte skrivit det. Problemen finns kvar men vi måste göra en korrekt analys. Annars blir det hela fel. Nej. Det gör jag inte. Du har en poäng när du byter ut invandrare mot Sverigedemokraterna. Samma sak kan sägas om dem. Om vi får bort dem så upphör alla problemen direkt. Vem som helst ser att så är inte fallet och man kan inte argumentera på det sättet. Grundproblemet löses inte med hjälp av felaktiga antaganden och analyser.

   Radera
 4. Nu har jag ingen förhoppning att nå dig, men SD skiljer noga på invandrare och av svenska staten bedriven invandringspolitik. SD har ingen sak mot enskilda invandrare och ser det som naturligt att envar söker handla i eget intresse.

  Den svenska migrationspolitiken är vansinnig. De som haft förmåga att genom att betala hundratusentals kronor mottas och omhuldas till närmast vansinniga kostnader, mellan 1900 och 16000 kr per natt, De verkligt utsatta flyktingarna, som försmäktar i UNHCR:s primitiva tältläger, åsidosätts och budgeterade belopp för utlandshjälp omdirigeras till att bekosta flyktingboenden i Sverige, som många gånger är mycket påkostat.

  SD:s påstådda främlingsfientlighet är en konstruktion. Av SD:s 20 riksdagsledamöter är en invandrare, två andra generationens invandrare, två gifta med invandrare och två har utlandsadopterade barn.

  Jag är gruppledare för SD i kommunfullmäktige i Sundbyberg. Vi har sex förtroendeuppdrag, varav tre utövas av två invandrare, d v s en av dessa har två uppdrag.

  Föreningen har en styrelse om 7 personer. Härav är ordföranden en man från Serbien, vice ordföranden en kvinna från Laos och som ledamot ingår en kvinna från Thailand.

  Av medlemmarna är ca 20% utlandsfödda. De kommer från Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Kina, Laos, Rumänien, Serbien, Syrien, Thailand, Ungern och Österrike.

  Du skriver att SD:s "politik skapar problem och ökar oron i samhället". Som jag ser det har SD svårt att genomföra sin politik och har därför svårt att förstå hur detta skulle öka oron i samhället. Eller tillhör du dem, som hävdar att SD ligger bakom skottlossningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm?

  Jag önskar dig all framgång i politiken, men föreslår att du bättre analyserar vad SD är. Du skriver: "En analys som bygger på att invandrare inte bidrar till det svenska samhället. De kommer med sin kultur och förstör det som så kallat är svenskt. De hittar på egna saker som stör samhället."

  Det är ju helt fel. Jag åker taxi flera gånger i veckan. Med få undantag har det varit invandrare, som har varit chaufförer och alla har löst sin uppgift väl, utom två som körde vilse.

  Jag har sedan valet 2010 legat ca 100 dygn på sjukhus. Ca 30% av vårdpersonalen var utlandsfödda. Att jag lever beror bl a på en indiskfödd biträdande överläkare. Med två undantag har vårdpersonalen - såväl infödda som utlandsfödda - varit fullt kompetenta. Undantagen var en finsk biträdande överläkare, som gjorde en allvarlig missbedömning, som för mig fick livshotande följder. Den andra var en somalisk sjuksköterska, som gjorde ett enkelt handhavandefel, som en erfaren finsk undersköterska korrigerade. Tillfogas kan att när jag låg på KS lungklinik hade jag en somalisk sjuksköterska, som vänligt löste sina vårduppgifter med lätt hand.

  SD skall ju vara lågutbildade och besvikna män. För SD Sundbybergs kommunala förtroendemän betyder det:
  1 SB författare, pensionerad överstelöjtnant, universitetslektor, gift med MK från Laos.
  2 HR socionom, f d förhandlingsombudsman, nu egenföretagare, ogift.
  3 MK kvinna från Laos, utbildad i Thailand och Sverige. Svensk gymnasiexamen på sjukvårdslinjen. Undersköterska, nu tolk inom sjukvård och juridik. Gift med SB från Sverige.
  4 UL socionom, ekonom, f d kommunalråd. Gift med T som är kinesisk-thailändska.
  5 SB skolutbildning i Serbien. Egenföretagare. Gift med en svenska.

  Med all respekt: Du skriver "stoppa huvudet i sanden". Du implicerar att det är jag och SD som har huvudet i sanden. Jag hävdar motsatsen. Res på dig! Spotta ut sanden ur mun och frusta ut den ur näsan!

  Om du kommer i aktiv tjänst i riksdagen så hälsar jag dig personligen välkommen.

  Bästa hälsningar

  Stellan Bojerud


  SvaraRadera
 5. Hej Stellan!

  Jag tackar dig så mycket för ditt inlägg. Själv har jag varken sand i munnen, öronen eller för ögonen. Här råder klarheten även om jag gillar att vara nere på stranden och sanden när jag badar på sommaren.

  Analysen över Sd finns där. Du vet lika bra som jag att det är en sak vad som står i partiprogrammet, som inte pratar om hur invandrare ska kunna bli en produktiv del av samhället, och vad ledande företrädare för fram. Det är vad de ledande företrädarna för fram som sätter agendan och det är de som har tolkningsföreträde rörande politiken. I detta går det att se att retoriken från dina riksdagsledamöter handlar om att göra skillnad på folk, att invandrare inte är produktiva (bland annat pratas det om att det är analfabeter som kommer hit, fel flyktingar och invandrare som kommer hit med mera). Det verkar som att du har en annan tolkning än vad Sd:s riksdagsledamöter och politiska ledning har.

  Det är intressant det du framhäver att fel folk kommer hit. För när de som kommer hit är de du pekar ut borde komma hit klagar Sd över detta. Personerna är analfabeter, är inte produktiva och kommer att kosta mycket pengar innan de kan ta arbete, kan svenska med mera. De är inte välkomna. Utifrån detta måste jag därmed fråga vad är det för invandrare/flyktingar som ni vill ha till Sverige?

  Du lyfter fram händelser och säger att det inte är "svenskar" som gör sådant här mellan raderna. Det går därmed lika bra att framhäva alla de brott som står i tidningarna som vita svenskar gör exempelvis Hagamannen och liknande. Problemet med det är att vi inte kommer åt grundproblematiken till varför människor begår brott eller är det så att du anser att invandrare har större benägenhet att begå brott? Så ansåg till exempel överhögheten i Sverige om arbetarklassen.

  Det ska bli intressant att skriva om den politik som Sd vill bedriva. För en sak lyser med sin frånvaro och det är vilka idéer för integration som partiet har. Förbud och att man ska stoppa folk från att komma hit finns det däremot gott om.

  Bästa hälsningar

  Roger Jönsson

  SvaraRadera
 6. Roger

  Blir det lättare att få fram jobb om det kommer hit tusentals människor med låg eller ingen utbildning? Var det inte invandrarna som skulle skapa alla arbetstillfällen som radar välfärden?

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är intressant att se att när medelklassen flyr hit från dessa länder är det helt fel. Det är inte de som behöver komma hit som kommer hit får man höra ur båda öronen. När de som behöver komma hit väl kommer hit passar det inte heller. Hur ska ni ha det?

   Radera
 7. "För en sak lyser med sin frånvaro och det är vilka idéer för integration partiet har"

  Tycker du att ditt parti har lyckats bra? Vilka är det som är ansvariga för att antalet utanförskapsområden ökat från tre till över 130 st på ca 20 år? Inte är det SD...

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sd gör inget för att minska på dem heller.

   Radera
 8. Roger

  Från Thoralf Alfssons blogg:

  "Bara tolkkostnader upphandlades av Kalmar läns landsting för 33 miljoner kr. Asylsökandes sjukvård kostade 40 miljoner kr under 2012. Samtidigt kan tusentals ögonpatienter bli utan vård pga att det måste sparas pengar"

  Kan du förstå om folk reagerar och tycker att prioriteringarna är fel utan att dessa människor är rasister? Även du måste väl inse att pengarna inte räcker till allt? Hur hade du konkret gjort för att "inte ställa grupper mot varandra" i en liknande situation?

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. En viktig sak att göra när man skriver om sådana här saker är faktiskt att gå till källorna och ta reda på hur det ser ut i verkligheten. Det Thoralf skriver är nog rätt men han skriver inte allting. Om han gör det faller hans argumentation platt till marken. Landstingen får ett schablonbelopp som ska täcka kostnaderna, eller så kan man eftersöka kostnader som överstiger 100 000 kronor hos Migrationsverket.http://www.ltkronoberg.se/HoS/HoS-personal/Vard-av-personer-fran-andra-lander/Asylsokande-med-LMA-kort/

   Läs också sidan 20-21 här. Med andra ord täcks kostnaderna som Kalmar har.http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-548-7.pdf

   Radera
  2. Någon ska väl betala ?
   De kostnaderna innebär givetvis att det blir mindre pengar över till annat ...

   Radera
  3. Det beror på vad vi använder pengarna till. Jag vet om att du hellre vill att våra skattepengar ska gå till att städa i rikas hem men där finns pengar att hämta. Finns ingen logik i att rika personer som kan betala för sig ska få skattesubventioner för att det städas i deras hem, att de har butler med mera.

   Radera
  4. Nu är det som så att :

   1. RUT tjänster ger arbete åt just lågutbildade vilket är den grupp som är största problemet

   2. RUT ger vid nuvarande omsättning plus i statskassan, dvs hjälperr till att öka medel som kan användas till välfärd.

   Därmed faller ditt resonemang och det vet du men ändå slåss du mot RUT.

   Varför Roger ?

   Radera
  5. 1: Stämmer inte. Det är inte lågutbildade som får dessa arbeten per automatik. Det visar sig att det är många med gymnasieutbildning och liknande som får dessa timvikariat.

   2: Pengarna hade kunnat användas till anställningar inom välfärden vilket också det hade ökat intäkterna och stärkt både kvaliteten och kassorna i kommuner och landsting.

   Jag slåss mot RUT i och med att de som kan betala vad det kostar ska inte få skattesubventioner. Att du tycker det är rätt är en sak men jag tycker det är fel. Varför ska äldre få försämrad hemtjänst för att den som är rik ska få statligt stöd för att få städat hemma, få poolen rengjord och butler hemma?

   Radera
  6. 1. Genomsnittsrutan var ju en svensk kvinna med låg utbildning om vi ska vara noga. Gymnasieutbildning är inte mycket att komma med på dagens arbetsmarknad, det borde du veta. Det är att vara lågutbildad.

   2. Det finns inga pengar som kunde användas på det sätt du anger. Avskaffa RUT och statskassan får numera MINDRE pengar.

   Att anställa någon inom det offentliga(som betalas via skatter från privata näringslivet) kostar normalt sett mer än vad inkomsten för stat/kommun är, det är ganska grundläggande ekonomi.

   Om skattesubventioner (som du kallar det) leder till ökade intäkter i slutposten för det offentliga borde du vara glad, mer pengar totalt sett för offentlig välfärd, varför har du svårt att acceptera det ?

   Det finns ingen som får försämrad hemtjänst, tvärtom är det billigare för de gamla att anlita RUT städning än kommunal dito.

   Radera
  7. 1: Nej. Där har du fel. Lågutbildade är personer som har gått ur högstadiet, hoppat av gymnasiet eller de som hoppade av grundskolan. De är lågutbildade och det vet du om att det är så.

   2: Nej. Om offentlig sektor får tillgång till dessa pengar betalas det in skatt, arbetsgivaravgifter och moms när de konsumerar. Därmed får offentlig sektor in sina pengar på samma sätt.

   Varför ska staten stödja en bransch som inte kan stå på egna ben och aldrig kan göra det? Varför ska staten hålla en bransch under armarna som inte skapar mångdubbelt mervärde in i statens ekonomi? Om pengar ska satsas ska det vara i branscher som ger flera nya jobb i denna men framför allt i andra branscher. Byggjobb som exempel där ett byggjobb ger mellan tre till fyra i hela ekonomin. Det ger inte RUT. Sedan är en överväldigande majoritet verksamma inom RUT timanställda. Det vinner ingen på. Det som ser ut som en vinst i dag innebär att staten i framtiden får kompensera dessa kvinnor och män på grund av deras låga pension. Det gäller att se helheten Jonny och inte bara det som gynnar en själv. Det är skillnad på att vara politiker och en tyckare.

   Radera
  8. 1. Eftersom större delen av en årskull går igenom gymnasiet så kan man nog knappast räkna svenskt gymnasium som högre utbildning. Tyvärr är det en mycket stor andel av de som invandrar som inte har ens gymnasium, t.o.m många som inte ens har genomgången motsvarighet till grundskola.


   2. Du verkar inte ha bra grepp på nationalekonomi. De flesta som arbetar inom det offentliga betalas (löner/arbetsgivaravgifter) via inbetalade skattemedel. Eftersom de näppeligen betalar in 100% skatt när de arbetar inom det offentliga så uppstår en reel kostnad för dessa. Något som inte gäller de som arbetar i den privata sektorn.

   Du pratar om att staten håller branscher under armarna ?
   Om du inför tillräckligt hög skatt så slår du ut industri och tjänstegrenar, det är vad som hänt inom framförallt servicenäring. Detta torde vara rätt grundläggande.
   Varför injte införa 100% skatt , då "subventionerar" du ju inget.

   * RUT har gett många nya jobb.
   * RUT har gett lågutbildade arbete
   * RUT har gjort svarta jobb vita
   * RUT ger plus i skatteintäkterna totalt sett

   Att DU trots detta är emot RUT och vill att dessa ska åter ut i arbetslöshet OCH MINSKA intäkterna för det offentliga är helt otroligt märkligt resonerat.

   Dessa kvinnor/män skulle som arbetslösa få ännu sämre pension. Med den enorma arbetslöshet som vi dragits med de senaste 20 åren så är nog varje jobb viktigt. Att du som socialdemokrat inte ser det så gör mig mycket förvånad. Den gamla socialdemokratin som fanns innan 1970-talet med sin moral verkar ha dunstat bort helt.

   Du säger att det är "skillnad på att vara politiker och en tyckare.".
   Vad är den skillnaden menar du, du är ju bara en tyckare själv som hamnat helt fel. Mina åsikter ska du inte försöka nedvärdera.

   Radera
 9. Konstig beskrivning av Danmark som enligt undersökningarna är det land där medborgarna är de mest lyckliga i hela världen. De flesta skåningar brukar snarast se Danmark som ett mer liberalt och friare alternativ till Förbudssverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bara att följa medierapporteringen och besöka Danmark för att se de sociala klyftorna.

   Radera
 10. Roger

  "Med andra ord täcks kostnaderna som Kalmar har"

  Och vilka betalar? Är det fortfarande skattepengar som skulle kunna användas till annat?

  Hade du några svar på mina övriga frågor?

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt handlar om vad pengarna används till. Anser du att det är rätt att rika personer som kan betala för sig ska få skattesubventioner för att det städas i deras hem, att de kan ha butler, att någon rensar deras pool?

   Radera
  2. Som sagt :


   1. RUT tjänster ger arbete åt just lågutbildade vilket är den grupp som är största problemet

   2. RUT ger vid nuvarande omsättning plus i statskassan, dvs hjälper till att öka medel som kan användas till välfärd.

   Därmed faller ditt resonemang och det vet du men ändå slåss du mot RUT.

   Varför Roger ?

   OM du nu är emot RUT pga rent ideologiska grunder så berätta det och hur du motiverar det istället för att hitta på.

   Radera
 11. "Allt handlar om vad pengarna används till"

  Precis. Och det resonemanget måste väl användas även när det handlar om invandringspolitiken? De pengar som går till tolkar skulle kunna användas till mer personal inom vården,eller hur? Samma argument som du använder om RUT går ju att applicera på kostnader för tolkar,hemspråksundervisning och sjukvård för asylsökande. Eftersom du skriver att det handlar om vad pengarna används till erkänner du att vi måste prioritera,fast tydligen inte när det handlar om invandring.

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt handlar om att prioritera. Anser du med andra ord att det är rätt att den som kan betala för sig utan problem ska få lov att få skattesubvention för att poolen ska städas, ha butler, få städat hemma men inte bara i Sverige utan även för lyxvillan i Spanien?

   Radera
  2. RUT ger vid nuvarande omsättning plus i statskassan, dvs hjälper till att öka medel som kan användas till välfärd.

   Därmed faller ditt resonemang och det vet du men ändå slåss du mot RUT.

   Radera
  3. Faller? Nej. Tvärtom. De medlen hade du fått in också genom att ge pengarna till offentlig sektor och anställningar. Att du stödjer att den som är rik ska få bidrag från staten för att köpa dessa tjänster men det tycker inte jag.

   Radera
  4. Du verkar inte ha bra grepp på nationalekonomi. De flesta som arbetar inom det offentliga betalas (löner/arbetsgivaravgifter) via inbetalade skattemedel. Eftersom de näppeligen betalar in 100% skatt när de arbetar inom det offentliga så uppstår en reel kostnad för dessa. Något som inte gäller de som arbetar i den privata sektorn.

   Radera
 12. "Allt handlar om att prioritera"

  Gäller det även invandringspolitiken? Kan den få stå tillbaka för t ex sänkt skatt? I så fall,är det fel?

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför svara du inte på min fråga Alexander?

   Radera
  2. "Varför svara du inte på min fråga Alexander?"

   För att du inte svarar på mina... Men visst,jag är emot RUT. Tycker det är en dålig prioritering. Nu kommer mina frågor:

   1. Kan du förstå att många vill prioritera resurser till skolan och vården i stället för tolkar och sjukvård för asylsökande?

   2. Blir det fler jobb för de arbetslösa när det kommer hit tusentals människor med låg eller ingen utbildning?

   3. Ska människor som inte har rätt att vara i Sverige ha rätt till skattefinansierad välfärd?

   4. Ska vi ge amnesti till de som befinner sig här trots beslut om utvisning?

   5. Kommer ditt parti att prioritera mellan olika grupper om ni vinner valet 2014 eller kommer ni att ge till alla? Om inte, står ni då upp för allas lika värde?

   Hoppas du kan svara nu när jag svarat på din fråga....

   Alexander

   Radera
  3. 1: Det förstår jag men då ska man också säga det. Sedan kan det vara intressant att man gör det samtidigt som man tycker det är bra att rika slipper betala skatt.

   2: Dessa människor kan komma hit kan i sin tur exempelvis starta företag. Det har ingen tänkt på. Vad är egentligen problemet? Är inte problemet att det skapas för då jobb? Fokus på invandrare och flyktingar som orsaker till arbetslösheten gör att alla andra som är arbetslösa inte får hjälp. Då nonchaleras de. Arbetslöshet bekämpas effektivast med fler jobb.

   3: Du har rätt till välfärd i andra länder.

   4: Vem har sagt det?

   5: Nej. Vi satsar på alla. Vi anser att en politik som satsar på alla också skapar ett bättre samhälle. Vi vill inte spela ut människor mot varandra.

   Radera
  4. 1. Och om man då säger det så är man ju enligt dig främlingsfientlig eller rasist,eller hur? Gäller det även de socialdemokratiska kommunpolitiker som vill minska mottagningen?

   2. Visst kan de det,men hur ser det då ut om man tittar på verkligheten? Arbetslösheten är ju skyhög bland dessa grupper.

   3. Har jag rätt att sätta mina barn i skola och billigare sjukvård om jag inte har rätt att vistas i landet?

   4. Ganska många politiker,men du tycker alltså inte det?

   5. Du lovar alltså att det kommer att satsas på ALLA grupper om ni vinner valet? Sjuka,arbetslösa,pensionärer,låginkomsttagare,medelinkomsttagare,psykiskt sjuka osv,ALLA kommer att få det bättre?

   Radera
 13. Roger

  Hoppas att du svarar.....

  SvaraRadera