söndag 24 november 2013

Vi tar fighten

Den 25 maj nästa år är det val till Europaparlamentet. Ett val som är mycket viktigt och som påverkar oss i Sverige, även om det verkar vara långt till Bryssel. Minst 60 procent av alla beslut som tas i EU påverkar oss i kommunerna direkt. Det är många beslut som påverkar oss alla ifrån den mat vi äter till resor vi gör (för dem som kan göra resor) till klimatpolitik men också vad som sker på våra arbetsplatser med mera. EU-valet handlar om vilken väg vi vill att EU ska gå, inte om vi ska lämna EU eller vara kvar.

En av de absolut viktigaste frågorna är det sociala protokollet. Det låter byråkratiskt men i grunden handlar det om att se till så att EU skyddar, oss, löntagares rättigheter. I dag är det sociala underordnat marknaden och marknadens regler. Vi löntagare spelas ut mot varandra och tvingas se hur våra rättigheter på arbetsmarknaden och arbetsplatsen minskar.

EU:s beslut påverkar oss. I Sverige har vi fått en situation där svenska kollektivavtal inte gäller för löntagare som kommer från andra länder. Så länge de kan visa kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande avtal från sina hemländer är det okej. Deras kollektivavtal är oftast osäkrare och löntagare har lägre rättigheter och trygghet. Vi socialdemokrater anser att det inte är rätt. Utländsk arbetskraft utnyttjas på detta sättet av EU och företag. Svenska arbetare drabbas också negativt där de får överge avtalen och får sämre villkor. Det hela snedvrider konkurrensen på marknaden.

Vi socialdemokrater vill att på svensk arbetsmarknad ska svenska regler gälla. EU ska inte lägga sig i våra kollektivavtal och vår modell. Det kan finnas minimiregler men varje land ska kunna ha tuffare och rättvisare regler. Det är dags att vi får en modell i EU där EU fattar beslut som ska gälla för EU medan vi medlemsländer bestämmer över det vi ska bestämma över. I det ligger att på svensk arbetsmarknad ska svenska kollektivavtal och modell gälla. Därför behövs det ett socialt protokoll som sätter de fackliga fri- och rättigheterna före marknadens. Den fria rörligheten ska vara underordnad det sociala protokollet.

Varken alliansens partier eller Sverigedemokraterna kommer att driva detta. För oss socialdemokraterna gäller det att skydda löntagarna och stärka deras rättigheter och friheter både här hemma och i hela EU. Alla blir vinnare då.

1 kommentar:

 1. Allt fler viktiga beslut fattas i Bryssel, säger du. Rimligen borde då riksdagen
  bantas. Frågan är varför vi ska ha 371 ledamöter, 349 i Sthlm och ytterligare
  22 i Bryssel. Sverige har ju redan världens största riksdag. Tyskland t ex avstår
  från möjligheten att välja 2800 ledamöter till förbundsdagen. Men Sverige har råd!
  Arbetslinjen gäller inte i riksdagen. Vad gör alla människor där?

  SvaraRadera