söndag 8 december 2013

Ett nytt handslag med väljarna

Den här veckan har det presenterats rapporter som mycket väl kan komma att påverka valutgången nästa år. Även om alliansen klamrar sig fast vid att samma tid förra gången det var val låg man i samma situation och vi vet alla hur det slutade men det som kommer fram nu ändrar förutsättningarna inför den tid som är kvar till valdagen.

Den första fokuserar på sjukvården där Sverige halkar efter andra länder och är sämst i Norden. I PISA-undersökningen fortsätter Sverige att försämra sin position. Andra länder springer om landet. Det här visar att det löfte alliansen gav till väljarna i valet 2006 fungerar inte. Det behövs något nytt.

I valet 2006 förde alliansen med Fredrik Reinfeldt fram ett löfte till väljarna. Genom ökad konkurrens, mer privata lösningar, mer marknad och att mer skulle lämnas över till individen skulle Sverige bli bättre, arbetslösheten och utanförskapet skulle minska och välfärden förbättras. Det var ett löfte man kom med och har sedan byggt hela sin politik på. I dag ser vi resultatet av denna förda politik. En politik som är en förlängning av nyliberalismen. 

Vi har under ett par månader kunnat se hur alliansen på bred front försöker föra fram att aldrig någonsin har så mycket satsats på välfärden jämfört med 2006. Man försöker också föra fram att även om inflationen räknas bort är det höjningar. Om man bygger på med befolkningsökningen och löneökningar visar det sig att "satsningarna" egentligen inte håller jämna steg och att välfärden har fått för lite resurser.

Det löfte som alliansen kom med har inte kunnat leverera det som väljarna vill ha och har inte hållit när det har testats mot verkligheten. Jag förstår att alliansen ständigt undviker att jämföra landet med övriga världen men det behövs dessa jämförelser. Inom sjukvården och skolan visar det sig att andra länder avancerar förbi oss.

Det behövs nu en ny politik, ett nytt löfte till väljarna. Ett löfte som har visat sig fungera men med nya idéer och förslag kan förbättra det hela. Det handlar om att förändra Sverige till att bli ett jämlikt samhälle där klassklyftorna minskar. Det är tillsammans som vi kan skapa ett bättre samhälle. Människor ska inte vara utlämnade till marknaden och klara sig själv. Det är tillsammans med varandra och med ett samhälle som har till uppgift att skapa nya möjligheter som vi ska gå fram, få ned arbetslösheten och stärka välfärden. Gemensamma lösningar som kommer alla till del lyfter hela landet och alla vi som bor här. Nyckeln är att göra detta tillsammans och att människor får nya möjligheter till att förverkliga sina egna drömmar och idéer.

Martin Moberg funderar över förändringar i världen. Ola Möller om en stormig och annorlunda vecka. Netroots. Arbetet om vad som sker i FAS-3.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar