måndag 2 december 2013

Europas lägsta arbetslöshet 2020 - vad har de andra partierna att komma med?

Runt om i Sverige finns det många skrivbordsteoretiker som läser så kallat "fakta" på olika hemsidor om hur verkligheten är och vems felet är. För dem är verkligheten enkel. Allt är svart eller vitt, ja eller nej, hit eller dit. Deras lösningar enkla som att exempelvis invandrarna och invandringspolitiken har skapat problemen i Sverige eller att arbetslösa och sjuka vill vara arbetslösa och sjuka. Det förklarar den höga arbetslösheten och sjukskrivningarna. Lösningarna blir därefter. Problemet är att verkligheten är mycket mer komplicerad.

I svensk politik i dag saknas visionerna. Det är bara att titta på alliansen och Sverigedemokraterna. Dessa partier saknar en vision om hur Sverige ska se ut i framtiden. Istället är fokus här och nu där enkla lösningar presenteras för att kunna vinna maximalt stöd i väljarkåren. Alla de fem partierna på högerkanten försöker att skrämma och se världen som ganska enkel. För dem är det ett problem då deras syn på Sverige och omvärlden gör att det inte händer så mycket.

Det behövs visioner. En vision om ett jämlikt samhälle där klassklyftorna försvinner och människor får leva i ett samhälle byggt på att du ska få nya möjligheter i ditt liv. Ett led i att skapa detta samhälle igen är att har Europas lägsta arbetslöshet 2020. Det är en bra vision för den tvingar oss alla att börja tänka i nya banor. Det som innan var ja eller nej utvecklas till att komma med nya lösningar som är mer komplexa men som därmed också blir mer uthålliga och hållbara.

Under de senaste 20 åren har väst trampat runt i cirklar. Effekten av detta ser vi i dag av låg tillväxt och ingen inflation trots mycket låga räntor. Arbetslösheten är mycket hög och kapacitetsutnyttjandet i ekonomin är låg. Inom ekonomkåren pratas det om att den ekonomi som vi har i dag kommer att få det svårt att klara av högre räntor. Hela ekonomin i dag lever på låga räntor och att dessa ska förbli låga för en längre tid. Det är rätt absurt med tanke på att en ekonomi egentligen ska leva på att arbetslösheten är låg och människor är i arbete.

Just detta med att ha en ekonomi där arbetslösheten sjunker och antalet arbeten ökar måste vara i centrum av den svenska ekonomin. Den som vill leda landet måste ha detta med sig. Visionen om att ha Europas lägsta arbetslöshet 2020 är verkligen något som vi i Sverige behöver. I dag verkar det på en del som att det bara finns en viss mängd arbeten och det gör att vi måste skydda oss själva. Det är fel. Det som nu behövs är en politik som skapar fler jobb.

Magdalena Andersson i en korrekt analys av att regeringen lånar till skattesänkningar. Martin Moberg lyfter fram moderaternas syn på arbetslöshet och arbetslösa.

23 kommentarer:

 1. Vår ekonomi är helt klart räntedopad, det blir svårt och ekonomiskt plågsamt att ta sig ut ur den situationen.

  Att bortse från siffrorna som döljer sig bakom arbetslösheten borde anses vara ett generalfel. En politiker som inte ser verkligheten är en politiker som inte kan hantera verkligheten på rätt sätt.

  Vi har samma storleksordning på arbetslöshet nu under tidernas värsta lågkonjunktur som vi hade t.ex 2005 under goda tider och S-styre.

  Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5% (+ 200 000 fler förtidspensionärer)
  Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%

  Något har uppenbarligen blivit bättre i politiken, trots denna extrema lågkonjunktur har vi lyckats hålla kvar arbetslösheten på i princip samma (redan höga) siffror.

  Detta är dock givetvis inte tillräckligt, massarbetslösheten får inte fastna på dessa höga siffror.

  Det har tillkommit ca 200 000 i arbete sedan 2006.

  Att vi inte får bukt med massarbetslösheten beror på helt andra saker:

  Arbetslöshet svenskar 15-74 år: 6.4%
  Arbetslöshet utlandsfödda : 15.9%
  Arbetslöshet födda i Afrika : 28.8%
  Andel i gruppen långtidsarbetslösa som är utlandsfödda : 43%
  Andel i gruppen som uppbär ”socialbidrag” som är utlandsfödda : 60%

  Att blunda för dessa fakta som man gjort under decennier när trenderna varit tydliga har gett oreparerbara skador på det svenska välståndet.

  Antalet med ”socialbidrag” har minskat men totalkostnaderna har ökat.

  Sverige behöver STÖRRE invandring av välutbildade.
  Sverige har ingen arbetsmarknad för de mängder av människor vi nu tar emot med mycket låg utbildning eller ingen utbildning alls.
  Det torde stå rätt klart för de flesta att det finns ett oerhört stort problem med både den totala storleken på invandring och hur gruppen ser ut utbildningsmässigt.


  Lyssna på t.ex nationalekonomen Assar Lindbäck :
  Referens :
  Assar Lindbeck om problemen med vår arbetslöshet/invandring
  http://www.youtube.com/watch?v=TOZVXQ2ojBA
  http://www.youtube.com/watch?v=lBFDAbb0jx0

  Verkligheten var det, ingen verkar våga hantera den.

  VEMS ÄR FELET ?
  Svar : POLITIKERNA SOM STYRT/STYR Sverige de senaste 20 åren, ingen annan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Reinfeldts Hund2 december 2013 22:54

   Fel av dig igen jonny............

   Arbetslösheten är avsevärt högre nu än när högerregimen tillträdde.

   100000 fler arbetslösa nu än när högerregimen tillträdde är ett track record som endast de inbitna högerapologeterna är nöjda med.

   Faktan du inte klarar av att värja dig emot är dessa bla många andra.

   I augusti i år var 377 200 personer arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns statistik. Det motsvarar 7,3 procent. När Reinfeldt läste upp sin första regeringsförklaring i oktober 2006 var arbetslösheten sex procent.

   Den 16 ok­to­ber 2006 för­kla­ra­de den ny­till­träd­da fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg i riks­da­gens ta­lar­stol att: ”Det råder mass­ar­bets­lös­het i Sve­ri­ge.”

   Ar­bets­lös­he­ten i ok­to­ber 2006 var sex pro­cent en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån.

   Det som då var mass­ar­bets­lös­het är idag den nivå där ar­bets­lös­he­ten ska vara.


   Dubbelt så många unga förtidspensionerade nu än för åtta år sen.

   En statsskuld som skenar pga av högerregimens ofinansierade skattesänkningar och bidragspolitik.

   http://statsskuld.se/

   1275 miljarder and still counting......


   Radera
  2. Berätta nu vad som var fel i det jag skrev ovan.

   Annars får du väl ägna dig åt den vanliga kaskaden av tillmälen om de som inte är socialister som dig själv.

   Arbetslöshet :

   Vi har samma storleksordning på arbetslöshet nu under tidernas värsta lågkonjunktur som vi hade t.ex 2005 under goda tider och S-styre.

   Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5% (+ 200 000 fler förtidspensionärer)
   Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/

   Skenande statsskuld ?
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/?awc=&gclid=CKrYgdX3zboCFZR4cAodvXYAxA
   https://www.google.se/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:se&dl=sv&hl=sv&q=statsskuld

   Nej skenande stattskuld blir det med en vänster i regeringen, det visar ideer och förslag presenterade av socialdemokrater och vissa fackföreningar.
   För du menar väl inte att en rödgrön regering ska hålla kvar skatter på den nivå de är och INTE låna pengar, hur ska de då finansiera sina vidlyftiga ideer ?

   Radera
  3. Reinfeldts Hund3 december 2013 21:54

   Svårt med läsförståelsen jonny.

   Enkla fakta

   Arbetslösheten är avsevärt högre nu än när högerregimen tillträdde.

   100000 fler arbetslösa nu än när högerregimen tillträdde är ett track record som endast de inbitna högerapologeterna är nöjda med.

   I augusti i år var 377 200 personer arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns statistik. Det motsvarar 7,3 procent. När Reinfeldt läste upp sin första regeringsförklaring i oktober 2006 var arbetslösheten sex procent.

   Den 16 ok­to­ber 2006 för­kla­ra­de den ny­till­träd­da fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg i riks­da­gens ta­lar­stol att: ”Det råder mass­ar­bets­lös­het i Sve­ri­ge.”

   Ar­bets­lös­he­ten i ok­to­ber 2006 var sex pro­cent en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån.

   Det som då var mass­ar­bets­lös­het är idag den nivå där ar­bets­lös­he­ten ska vara.


   Dubbelt så många unga förtidspensionerade nu än för åtta år sen.

   En statsskuld som skenar pga av högerregimens ofinansierade skattesänkningar och bidragspolitik.

   http://statsskuld.se/

   1276 miljarder and still counting......

   Vilka lånar pengar jonny? sittande högerregim eller tankesmedjor.

   Verkligheten är din och "landsfaderns" värsta fiende.

   Radera
  4. Berätta nu vad som var fel i det jag skrev ovan. Jag räknade upp enkla fakta som verkar svåra för dig att ta till dig, varför.


   Annars får du väl fortsätta att ägna dig åt den vanliga kaskaden av tillmälen om de som inte är socialister som dig själv.

   Arbetslöshet :

   Vi har samma storleksordning på arbetslöshet nu under tidernas värsta lågkonjunktur som vi hade t.ex 2005 under goda tider och S-styre.

   Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5% (+ 200 000 fler förtidspensionärer)
   Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/

   Skenande statsskuld ?
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/?awc=&gclid=CKrYgdX3zboCFZR4cAodvXYAxA
   https://www.google.se/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:se&dl=sv&hl=sv&q=statsskuld

   Nej skenande stattskuld blir det med en vänster i regeringen, det visar ideer och förslag presenterade av socialdemokrater och vissa fackföreningar.
   För du menar väl inte att en rödgrön regering ska hålla kvar skatter på den nivå de är och INTE låna pengar, hur ska de då finansiera sina vidlyftiga ideer ?

   Radera
  5. Reinfeldts Hund4 december 2013 22:32

   Svårt med läsförståelsen jonny.

   Enkla fakta

   Arbetslösheten är avsevärt högre nu än när högerregimen tillträdde.

   100000 fler arbetslösa nu än när högerregimen tillträdde är ett track record som endast de inbitna högerapologeterna är nöjda med.

   I augusti i år var 377 200 personer arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns statistik. Det motsvarar 7,3 procent. När Reinfeldt läste upp sin första regeringsförklaring i oktober 2006 var arbetslösheten sex procent.

   Den 16 ok­to­ber 2006 för­kla­ra­de den ny­till­träd­da fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg i riks­da­gens ta­lar­stol att: ”Det råder mass­ar­bets­lös­het i Sve­ri­ge.”

   Ar­bets­lös­he­ten i ok­to­ber 2006 var sex pro­cent en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån.

   Det som då var mass­ar­bets­lös­het är idag den nivå där ar­bets­lös­he­ten ska vara.


   Dubbelt så många unga förtidspensionerade nu än för åtta år sen.

   En statsskuld som skenar pga av högerregimens ofinansierade skattesänkningar och bidragspolitik.

   http://statsskuld.se/

   1276 miljarder and still counting......

   Vilka lånar pengar jonny? sittande högerregim eller tankesmedjor.

   Verkligheten är din och "landsfaderns" värsta fiende.

   Radera
  6. Berätta nu vad som var fel i det jag skrev ovan. Jag räknade upp enkla fakta som verkar svåra för dig att ta till dig, varför.


   Annars får du väl fortsätta att ägna dig åt den vanliga kaskaden av tillmälen om de som inte är socialister som dig själv.

   Arbetslöshet :

   Vi har samma storleksordning på arbetslöshet nu under tidernas värsta lågkonjunktur som vi hade t.ex 2005 under goda tider och S-styre.

   Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5% (+ 200 000 fler förtidspensionärer)
   Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/

   Skenande statsskuld ?
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/?awc=&gclid=CKrYgdX3zboCFZR4cAodvXYAxA
   https://www.google.se/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:se&dl=sv&hl=sv&q=statsskuld

   Nej skenande stattskuld blir det med en vänster i regeringen, det visar ideer och förslag presenterade av socialdemokrater och vissa fackföreningar.
   För du menar väl inte att en rödgrön regering ska hålla kvar skatter på den nivå de är och INTE låna pengar, hur ska de då finansiera sina vidlyftiga ideer ?

   Radera
  7. Reinfeldts Hund5 december 2013 22:41

   Svårt med läsförståelsen jonny.

   Enkla fakta

   Arbetslösheten är avsevärt högre nu än när högerregimen tillträdde.

   100000 fler arbetslösa nu än när högerregimen tillträdde är ett track record som endast de inbitna högerapologeterna är nöjda med.

   I augusti i år var 377 200 personer arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns statistik. Det motsvarar 7,3 procent. När Reinfeldt läste upp sin första regeringsförklaring i oktober 2006 var arbetslösheten sex procent.

   Den 16 ok­to­ber 2006 för­kla­ra­de den ny­till­träd­da fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg i riks­da­gens ta­lar­stol att: ”Det råder mass­ar­bets­lös­het i Sve­ri­ge.”

   Ar­bets­lös­he­ten i ok­to­ber 2006 var sex pro­cent en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån.

   Det som då var mass­ar­bets­lös­het är idag den nivå där ar­bets­lös­he­ten ska vara.


   Dubbelt så många unga förtidspensionerade nu än för åtta år sen.

   En statsskuld som skenar pga av högerregimens ofinansierade skattesänkningar och bidragspolitik.

   http://statsskuld.se/

   1279 miljarder and still counting......

   Vilka lånar pengar jonny? sittande högerregim eller tankesmedjor.

   Verkligheten är din och "landsfaderns" värsta fiende.

   Radera
  8. Berätta nu vad som var fel i det jag skrev ovan. Jag räknade upp enkla fakta som verkar svåra för dig att ta till dig, varför.


   Annars får du väl fortsätta att ägna dig åt den vanliga kaskaden av tillmälen om de som inte är socialister som dig själv.

   Arbetslöshet :

   Vi har samma storleksordning på arbetslöshet nu under tidernas värsta lågkonjunktur som vi hade t.ex 2005 under goda tider och S-styre.

   Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5% (+ 200 000 fler förtidspensionärer)
   Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/

   Skenande statsskuld ?
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/?awc=&gclid=CKrYgdX3zboCFZR4cAodvXYAxA
   https://www.google.se/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:se&dl=sv&hl=sv&q=statsskuld

   Nej skenande stattskuld blir det med en vänster i regeringen, det visar ideer och förslag presenterade av socialdemokrater och vissa fackföreningar.
   För du menar väl inte att en rödgrön regering ska hålla kvar skatter på den nivå de är och INTE låna pengar, hur ska de då finansiera sina vidlyftiga ideer ?

   Radera
  9. Reinfeldts Hund6 december 2013 22:53

   Svårt med läsförståelsen jonny.

   Enkla fakta

   Arbetslösheten är avsevärt högre nu än när högerregimen tillträdde.

   100000 fler arbetslösa nu än när högerregimen tillträdde är ett track record som endast de inbitna högerapologeterna är nöjda med.

   I augusti i år var 377 200 personer arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns statistik. Det motsvarar 7,3 procent. När Reinfeldt läste upp sin första regeringsförklaring i oktober 2006 var arbetslösheten sex procent.

   Den 16 ok­to­ber 2006 för­kla­ra­de den ny­till­träd­da fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg i riks­da­gens ta­lar­stol att: ”Det råder mass­ar­bets­lös­het i Sve­ri­ge.”

   Ar­bets­lös­he­ten i ok­to­ber 2006 var sex pro­cent en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån.

   Det som då var mass­ar­bets­lös­het är idag den nivå där ar­bets­lös­he­ten ska vara.


   Dubbelt så många unga förtidspensionerade nu än för åtta år sen.

   En statsskuld som skenar pga av högerregimens ofinansierade skattesänkningar och bidragspolitik.

   http://statsskuld.se/

   1280 miljarder and still counting......

   Vilka lånar pengar jonny? sittande högerregim eller tankesmedjor.

   Hur finansierar högerregimen sin skattesänkar och bidragspolitik?

   Verkligheten är din och "landsfaderns" värsta fiende.

   Radera
  10. Berätta nu vad som var fel i det jag skrev ovan. Jag räknade upp enkla fakta som verkar svåra för dig att ta till dig, varför.


   Annars får du väl fortsätta att ägna dig åt den vanliga kaskaden av tillmälen om de som inte är socialister som dig själv.

   Arbetslöshet :

   Vi har samma storleksordning på arbetslöshet nu under tidernas värsta lågkonjunktur som vi hade t.ex 2005 under goda tider och S-styre.

   Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5% (+ 200 000 fler förtidspensionärer)
   Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/

   Skenande statsskuld ?
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/?awc=&gclid=CKrYgdX3zboCFZR4cAodvXYAxA
   https://www.google.se/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:se&dl=sv&hl=sv&q=statsskuld

   Nej skenande stattskuld blir det med en vänster i regeringen, det visar ideer och förslag presenterade av socialdemokrater och vissa fackföreningar.
   För du menar väl inte att en rödgrön regering ska hålla kvar skatter på den nivå de är och INTE låna pengar, hur ska de då finansiera sina vidlyftiga ideer ?

   Radera
  11. Reinfeldts Hund8 december 2013 22:24

   Svårt med läsförståelsen jonny.

   Enkla fakta

   Arbetslösheten är avsevärt högre nu än när högerregimen tillträdde.

   100000 fler arbetslösa nu än när högerregimen tillträdde är ett track record som endast de inbitna högerapologeterna är nöjda med.

   I augusti i år var 377 200 personer arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns statistik. Det motsvarar 7,3 procent. När Reinfeldt läste upp sin första regeringsförklaring i oktober 2006 var arbetslösheten sex procent.

   Den 16 ok­to­ber 2006 för­kla­ra­de den ny­till­träd­da fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg i riks­da­gens ta­lar­stol att: ”Det råder mass­ar­bets­lös­het i Sve­ri­ge.”

   Ar­bets­lös­he­ten i ok­to­ber 2006 var sex pro­cent en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån.

   Det som då var mass­ar­bets­lös­het är idag den nivå där ar­bets­lös­he­ten ska vara.


   Dubbelt så många unga förtidspensionerade nu än för åtta år sen.

   En statsskuld som skenar pga av högerregimens ofinansierade skattesänkningar och bidragspolitik.

   http://statsskuld.se/

   1282 miljarder and still counting......

   Vilka lånar pengar jonny? sittande högerregim eller tankesmedjor.

   Hur finansierar högerregimen sin skattesänkar och bidragspolitik?

   Verkligheten är din och "landsfaderns" värsta fiende.

   Radera
  12. Berätta nu vad som var fel i det jag skrev ovan. Jag räknade upp enkla fakta som verkar svåra för dig att ta till dig, varför.


   Annars får du väl fortsätta att ägna dig åt den vanliga kaskaden av tillmälen om de som inte är socialister som dig själv.

   Arbetslöshet :

   Vi har samma storleksordning på arbetslöshet nu under tidernas värsta lågkonjunktur som vi hade t.ex 2005 under goda tider och S-styre.

   Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5% (+ 200 000 fler förtidspensionärer)
   Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/

   Skenande statsskuld ?
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/?awc=&gclid=CKrYgdX3zboCFZR4cAodvXYAxA
   https://www.google.se/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:se&dl=sv&hl=sv&q=statsskuld

   Nej skenande stattskuld blir det med en vänster i regeringen, det visar ideer och förslag presenterade av socialdemokrater och vissa fackföreningar.
   För du menar väl inte att en rödgrön regering ska hålla kvar skatter på den nivå de är och INTE låna pengar, hur ska de då finansiera sina vidlyftiga ideer ?

   Radera
  13. Reinfeldts Hund11 december 2013 22:19

   Svårt med läsförståelsen jonny.

   Enkla fakta

   Arbetslösheten är avsevärt högre nu än när högerregimen tillträdde.

   100000 fler arbetslösa nu än när högerregimen tillträdde är ett track record som endast de inbitna högerapologeterna är nöjda med.

   I augusti i år var 377 200 personer arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns statistik. Det motsvarar 7,3 procent. När Reinfeldt läste upp sin första regeringsförklaring i oktober 2006 var arbetslösheten sex procent.

   Den 16 ok­to­ber 2006 för­kla­ra­de den ny­till­träd­da fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg i riks­da­gens ta­lar­stol att: ”Det råder mass­ar­bets­lös­het i Sve­ri­ge.”

   Ar­bets­lös­he­ten i ok­to­ber 2006 var sex pro­cent en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån.

   Det som då var mass­ar­bets­lös­het är idag den nivå där ar­bets­lös­he­ten ska vara.


   Dubbelt så många unga förtidspensionerade nu än för åtta år sen.

   En statsskuld som skenar pga av högerregimens ofinansierade skattesänkningar och bidragspolitik.

   http://statsskuld.se/

   1286 miljarder and still counting......

   Vilka lånar pengar jonny? sittande högerregim eller tankesmedjor.

   Hur finansierar högerregimen sin skattesänkar och bidragspolitik?

   Verkligheten är din och "landsfaderns" värsta fiende.

   Radera
  14. Berätta nu vad som var fel i det jag skrev ovan. Jag räknade upp enkla fakta som verkar svåra för dig att ta till dig, varför.


   Annars får du väl fortsätta att ägna dig åt den vanliga kaskaden av tillmälen om de som inte är socialister som dig själv.

   Arbetslöshet :

   Vi har samma storleksordning på arbetslöshet nu under tidernas värsta lågkonjunktur som vi hade t.ex 2005 under goda tider och S-styre.

   Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5% (+ 200 000 fler förtidspensionärer)
   Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/

   Skenande statsskuld ?
   http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/?awc=&gclid=CKrYgdX3zboCFZR4cAodvXYAxA
   https://www.google.se/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&idim=country:se&dl=sv&hl=sv&q=statsskuld

   Nej skenande stattskuld blir det med en vänster i regeringen, det visar ideer och förslag presenterade av socialdemokrater och vissa fackföreningar.
   För du menar väl inte att en rödgrön regering ska hålla kvar skatter på den nivå de är och INTE låna pengar, hur ska de då finansiera sina vidlyftiga ideer ?

   Radera
  15. Reinfeldts Hund12 december 2013 21:31

   Svårt med läsförståelsen jonny.

   Enkla fakta

   Arbetslösheten är avsevärt högre nu än när högerregimen tillträdde.

   100000 fler arbetslösa nu än när högerregimen tillträdde är ett track record som endast de inbitna högerapologeterna är nöjda med.

   I augusti i år var 377 200 personer arbetslösa enligt Statistiska centralbyråns statistik. Det motsvarar 7,3 procent. När Reinfeldt läste upp sin första regeringsförklaring i oktober 2006 var arbetslösheten sex procent.

   Den 16 ok­to­ber 2006 för­kla­ra­de den ny­till­träd­da fi­nans­mi­nis­tern An­ders Borg i riks­da­gens ta­lar­stol att: ”Det råder mass­ar­bets­lös­het i Sve­ri­ge.”

   Ar­bets­lös­he­ten i ok­to­ber 2006 var sex pro­cent en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån.

   Det som då var mass­ar­bets­lös­het är idag den nivå där ar­bets­lös­he­ten ska vara.


   Dubbelt så många unga förtidspensionerade nu än för åtta år sen.

   En statsskuld som skenar pga av högerregimens ofinansierade skattesänkningar och bidragspolitik.

   http://statsskuld.se/

   1257 miljarder and still counting......

   Vilka lånar pengar jonny? sittande högerregim eller tankesmedjor.

   Hur finansierar högerregimen sin skattesänkar och bidragspolitik?

   Verkligheten är din och "landsfaderns" värsta fiende.

   Radera
 2. Jonny

  Enligt Roger har invandringen INGENTING med arbetslösheten att göra. Däremot är den tydligen en viktig faktor för att skapa nya jobb. Logiken är briljant....

  Sven

  SvaraRadera
 3. Roger

  Så här sager valledare Jan Larsson:

  "Bilden 2010 var ett parti som inte kunde prioritera,som ville ge allt till alla"

  Det later som ditt parti kommer att prioritera efter valet 2014. Det går inte ihop med det du skrivit....

  Sven

  SvaraRadera
 4. Tänk om Alliansen slår till med Europas lägsta arbetslöshet 2018 då? Har de ännu bättre politik och visioner då?

  // Jan

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 6. Roger

  Inga svar?

  Sven

  SvaraRadera
 7. Det är enkelt att peka ut invandringen som ett problem rörande arbetslösheten. Det är dock så att arbetslösheten är mer komplex och invecklad. Det går inte att dela in världen i svart eller vitt, ja eller nej. Det är mer invecklat än så. För vad är egentligen grundproblemet med arbetslösheten. Är det inte att det skapas för få jobb?

  SvaraRadera
 8. Roger

  Ingen kommentar till Jan Larssons prat om prioriteringar?

  "Det går inte att dela in världen i svart eller vitt"

  Fast det är ju det du gör. Skattesänkningar är dåliga och Sverigedemokraterna hemska.

  Sven

  SvaraRadera