måndag 30 december 2013

"Hur ska det gå för mitt barn?"

Tyvärr är det så att det i dag runt om i Sverige finns ungdomar som tvingas hoppa av den svenska skolan. Det handlar om att de hoppar av grundskolan eller gymnasiet. Det handlar om att de slutar skolan utan att vara godkända. Det är till och med så att det finns de ungdomar som trots att de är 17-18 år aldrig någonsin har haft en sammanhängande termin i en och samma skola. Hur ungdomarna har det är ett facit på hur väl samhället satsar på dem. Det är inte så konstigt att föräldrar runt om i landet oroar sig och undrar: Hur ska det gå för mitt barn?

Under 1990-talets första tre år lovade en nyliberal skolpolitik att genom valfrihet och marknadskonkurrens skulle skolans kvalitet öka. Därmed skulle kunskaperna öka hos eleverna och hela den svenska skolan skulle höjas. Facit fick vi i år. PISA-chocken slog undan benen på Skolsverige, speciellt skolpolitikerna.

Runt om i landet oroar sig föräldrarna sig över om skolan håller måttet och att deras barn får rätt utbildning. Det finns en stress och oro som har sitt fundament i rädslan av att välja fel skola till sitt barn. Fel skola leder till sämre utbildning och därmed sämre möjligheter senare i livet. Det valet vill ingen förälder göra åt sina barn. Vi ser hur det är i dag där elever inte får den utbildning de ska ha. Många av dem tvingas också hoppas av skolan. Det är ett misslyckande som de ansvariga borgerliga skolpolitikerna bär ansvar för.

Tanken på att marknaden ska slå ut sämre skolor gör att vi har fått vinnare och förlorare. Det leder till att ojämlikheten och klassklyftorna ökar. Utbildning blir bara för vissa medan andra får klara sig bäst utan. Skolan som en institution som ger alla nya möjligheter och som struntar i vilken bakgrund den enskilde har med sig har blivit en spjutspets i att gallra ut folk där de bästa får utbildning medan de andra som är i behov av mer stöd sållas bort.

Föräldrar vet om att skolan ska vara kompensatorisk och den katapult som ska användas in i vuxenvärlden. Den ska bilda och rusta varje barn så att den kan nå sin fulla potential. Det är därför som de underkänner alliansens politik. Föräldrarna och väljarna vill se en anan skolpolitik. Det är i det skenet vi ska utgå ifrån nu när Folkpartiet har blivit nedgraderat som skolpartiet nummer ett och socialdemokraterna har blivit det istället. Skolan kommer att vara en av valets tre hetaste politiska områden. Det är dags för förändring till det bättre.

Jan Andersson och Bengt Silfverstrand har olika synpunkter. Martin Moberg om behovet av en samhällsförändring. Ola Möller om vad moderaterna har varit emot. 

31 kommentarer:

 1. Tja,med fullt av ungdomar som kommer från länder utan ett fungerande skolsystem så blir det naturligtvis så att många inte klarar gymnasiet. Tyck vad du vill och kalla mig rasist,det är sanningen.

  Alexander

  SvaraRadera
 2. Så du menar på fullt allvar att det är dessa ungdomar som gör att Sveriges resultat blir sämre? Intressant med tanke på att hela skolsystemet har försämrats. Även de så kallat bästa skolorna presterar sämre. De ungdomar som jag också tänker på att svenska ungdomar, födda och uppväxta här, ungdomar som kan spåra sig tillbaka till urminnestider i Sverige. Du väljer att se en sida. Jag ser alla.

  SvaraRadera
 3. "Så du menar på fullt allvar att det är dessa ungdomar som gör att Sveriges resultat blir sämre?"

  Det är en del av förklaringen,du kan titta på fakta som bekräftar det jag säger. En annan orsak är att ungarna tillåts fara runt hur de vill i klassrummet. Då hjälper inga skattehöjningar i världen.

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte en del av förklaringen. Studera noga vad PISA-rapporten säger. Genom att du pekar ut att det skulle vara barn från andra länder som är en del av huvudförklaringen missar du därmed att ta tag i de verkliga problemen Alexander.

   Radera
  2. Sedan har Jan Björklund och alliansen i sju år snackat om ordning i klassrummet och förändrat skollagen. Inget av det har hjälpt. Det behövs en ny skolpolitik.

   Radera
 4. Roger

  Jan Björklund kan inte ordna lugn och ro i klassrummen,där måste föräldrarna ta sitt ansvar och uppfostra barnen. Tillför skolan 100 miljarder,det hjälper inte om inet ungarna kan bête sig. Sedan kan du ju titta hur resultaten ser ut för invandrarbarn kontra svenska. Gör det och återkom ....

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är utbildad gymnasielärare och har arbetat i olika skolor i olika kommuner. Jag har kontakter med många lärare och får höra mycket om deras vardag i skolan. Jag tycker mig därmed ha bra koll på vad som sker. Där ligger du i lä Alexander.

   Radera
  2. Har du tittat på resultaten för invandrarbarn kontra svenskar?

   "Där ligger du i lä"

   Du har väl ingen aning om vad jag har för kontakter inom skolan? Ändå uttalar du dig om att du är bättre vetande. Vill du kan du få komma och se hur det ser ut i några av Västeras skolor. Kanske några av dem som har många invandrare och katastrofala resultat som gör att de "vita" flyr därifrån.Välkommen!

   Alexander

   Radera
  3. Jag uttalar mig utifrån att du ifrågasätter mina kunskaper om svenska skolan. Skrev inte du "Gör det och återkom..." Med den meningen försökte du underkänna mig och mina kunskaper om den svenska skolan.

   Varför undviker svenskar skolor där det finns fler invandrare? Det finns skolor med homogent svenskar i som elever flyr ifrån för att resultaten försämras.

   Mitt svar är att alla skolor ska vara bra skolor. Ingen ska välja bort en skola på grund av rädslan att man har valt fel skola. Ingen skola ska ha dåliga resultat.

   Radera
  4. Så vad är din lösning Alexander? Stänga skolor? Stänga gränserna? Slänga ut invandrare och deras barn ur Sverige?

   Radera
  5. "Så vad är din lösning?"

   Att kraftigt minska invandringen är ett första och väldigt viktigt steg. Nu är det ju så att det är du och andra politiker som är ansvariga för "skiten, inte jag.Kanske lite självkritik vore på sin plats?

   Återigen,har du kollat på resultaten för invandrabarn kontra svenska barn?

   "Varför undviker svenskar skolor där det finns fler invandrare?"

   Enkelt,man är sig själv närmast. Det är inte så kul att bli kallad svennehora, hotad, misshandlad osv. Tyvärr förekommer det oftare på invandrartäta skolor. Välkommen till Västeras så kan du besöka dem och se med egna ögon. Skulle du vilja att dina barn gick i en skola där de är de enda svenska barnen? Det borde ju vara drömmen för alla invandringsvänliga,men verkligheten sager något annat....

   Alexander

   Radera
  6. Om du ska minska på invandringen måste du antingen omformulera de krav som gäller eller sätta en kvantitetsnivå som aldrig får överstigas. Noterar att du inte svarar på vad vi gör med de som kommer efter att en gräns har satts upp.

   Jag har kollat på resultaten och studerat dessa noga. Till skillnad från dig drar jag inte alla över en kam. Vi har invandrarungdomar som presterar på topp och höjer resultaten. Än en gång. Det är inte barnen från andra länder som har en utbildningsnivå som behöver förbättras som drar ned kunskapsnivån i hela landet. I hela Sverige går det att se hur kunskapsnivån sjunker. Även i skolor där det bara går "svenska elever" sjunker skolresultaten. Vi måste se hela skolsystemet. Tyvärr klarar inte det av att leverera resultat och rusta eleverna rätt. Lärarna kämpar och gör allt vad de kan. Där ligger inte problemet. Istället är det skolan som system som behöver nytänkande och nysatsningar.

   Det är inte roligt att bli utsatt för kränkande behandling. Tyvärr sker det i de flesta skolor runt om i landet. Det är ingen ursäkt men man kan därmed inte peka ut att det är bara skolor med invandrare som är problemet. Det är att nonchalera alla andra som drabbas. Friskolesystemet har gjort att elever överger skolor. Tron i detta system är att marknaden vet bäst och sämre skolor slås ut. Ingen förälder vill att det egna barnet sitter och har blivit blåst. Problemet är att skolan är ingen marknad. Skolan handlar om bildning och att utveckla.

   Det som behövs är en satsning på ALLA skolor i hela landet. ALLA skolor ska vara bra skolor och skolor där människovärdet och bildning sätts i centrum.

   Radera
  7. "Noterar att du inte svarar på vad vi gör med de som kommer efter att en gräns satts upp"

   De får söka sig någon annanstans. Kan låta grymt,men alla kan ju inte få komma till Sverige. Det håller du ju med om,eller hur?

   "Till skillnad från dig drar jag inte alla over en kam"

   Det har jag inte gjort. Jag konstaterar fakta,invandrarbarnen har sämre resultat än svenska barn. Är det inte så?

   "Vi har invandrarungdomar som presterar på topp och höjer resultaten"

   Naturligtvis. Vi har också romer som jobbar och sköter sig. Trots det är det fakta att manga inte jobbar och star utanför. Hur fan kan man bara blunda för det uppenbara? Ursäkta svordomen,men det är omöjligt att lösa problem om man inte ser dem.

   "Tyvärr sker det i de flesta skolor"

   Ja,men det händer oftare på skolor med många invandrare. Eftersom vi kan använda personliga erfarenheter/kontakter kan jag ge dig 50 lärare som bekräftar detta. Men fast du har naturligtvis uppfattningen att det inte är någon skilllnad. Antar att du resonerar likadant om man jämför Rinkeby/Danderyd.

   "Det som behövs är en stsning på alla skolor"

   Fast skolor i problemfyllda områden får ju redan mer pengar, ändå sjunker resultaten markant. Fast det har INGENTING med antalet barn från länder utan ett fungerande skolsystem att göra. I så fall,varför måste vi lägga mer pengar på dessa skolor än andra? Det är ju ganska motsägelsefullt... Samma sak med alla entrepenörer som ska rädda vår välfärd. Märkligt nog går det inte utan instegsjobb,nystartszoner och andra subventioner. Också motsägelsefullt.....

   Alexander

   Radera
  8. Det är skillnad på att se problemen och tillskriva dem en viss grupp av människor eller se problem och skapa lösningar som kommer alla till del. Socialdemokraterna har lagt ett förslag om att minska på klasstorlekarna och undervisningsgrupperna så att varje lärare får mer tid med VARJE elev. Det gör att ALLA elever blir vinnare, alla oavsett vilken bakgrund de har. Så löser man problem.

   Oftare på skolor med invandrare? Här vill jag ha källor. Det du gör nu är att peka ut skolor med många invandrare som det största problemet. Det är här som människor mobbas och liknande. Det behövs lösningar för alla skolor. För mobbning och liknande sker på de flesta skolor i detta landet. Ta bara Lundsberg.

   Se vad vi vill satsa på. Mindre klasser ger mer undervisningstid och närmare kontakt mellan lärarna och eleverna och deras föräldrar. Det ger högre kvalitet och därmed utveckling. Det vet jag utifrån egen undervisningserfarenhet. Det kan andra lärare runt om i Sverige vittna om.

   Radera
 5. Roger

  Det är också konstigt att invandringen ALDRIG påverkar NÅGONTING. Saknar vi bostäder är det oväsentligt om vi tar emot 25000 invandrare som behöver någonstans att bo. Inte heller gör det något om arbetslösheten bland dem är väldigt hög, det är ändå en vinst för Sverige. Att det kommer många analfabeter eller lågutbildade från andra länder har ingenting med skolresultaten att göra. Däremot har invandringen massor med vårt matutbud att göra. Är det inte märkligt?

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra att du håller med Alexander.

   Radera
  2. Tycker du verkligen så här eller vill/kan du inte argumentera för din sak? Då kan ju jag påstå att 34 hemlösa kan flytta in hos dig utan att det påverkar ditt boende. Om skolorna bara skulle ha barn från Somalia skulle alltså inte resultaten bli sämre i tex svenska? Du kan väl inte tro att någon kan hålla med dig?

   Alexander

   Radera
  3. Du måste göra skillnad på det egna och sedan hela samhället. Hela samhället kan göra mycket mer än vad den enskilde kan. Sverige är ett stort land. Vi har områden i landet som skriker efter arbetskraft och har lediga bostäder. Här finns möjligheter.

   Så vad gör man då med skolan? Lägger ned den eller väljer att satsa på alla skolor? Dagens skolsystem skapar problem. De barn som kommer från andra länder och ligger efter i utbildningen är inte de som gör att kunskapsnivån sjunker på bred front i Sverige. Det är ungefär som att skylla 10 flyktingar som bosätter sig i Skåne för att de orsakar bostadsbrist i hela Sverige.

   Radera
 6. I dag kan vi också läsa om att var tredje person som läser SFI inte umgås med svenskspråkiga. 36% pratar inte svenska utanför klassrummet. Tror Roger att detta kan påverka deras chanser i samhället och kanske även kan göra att deras barn inte vill lära sig svenska?

  Alexander

  SvaraRadera
  Svar
  1. När barnen går i förskolan eller skolan lär de sig svenska också. Det du verkar glömma är att Sd tycker vårdnadsbidraget är bra. Ett bidrag som vi vet om leder till att kvinnor från andra länder stannar mer hemma och tar hand om barnen. Dessa barn får därmed en försämrad möjlighet till språkutveckling. Många vet om vikten av att kunna språket i det landet man bor i. Utveckla SFI mer.

   Radera
  2. Du svarar inte på vad du tror om vuxnas chanser i samhället.

   "När barnen går i förskolan eller skolan lär de sig svenska också"

   Fast inte i den renodlade somaliska förskolan i Vasteras. Kanske inte heller i de skolor där 90-95% pratar andra språk än svenska på raster och t om de "svenska" barnen bryter och använder "Rinkebysvenska".

   Alexander

   Radera
  3. Det finns läroplaner som ska följas för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett uppdrag att se till att det som står där också efterföljs.

   Radera
  4. Genom att delta i arbetslivet, föreningslivet med mera utvecklas vårt språk. Det gäller alla i Sverige. Det är här som man behöver arbeta brett med. Här kan Hammenhög i Skåne tjäna som förebild där hela lokalsamhället har engagerat sig i att välkomna nysvenskar och hjälpa in dem i det svenska samhället.

   Radera
  5. Tror du barnen gynnas av att gå på den somaliska förskolan? Är det bra att svenska barn använder "Rinkebysvenska?" Som sagt,inga problem med någonting. Vad sägs förresten om en svensk förskola/skola? Något säger mig att politikerna skulle "rasa" over denna rasism och segregering. Fast en somalisk förskola är ju tydligen bra. Förklara gärna för en som inte förstår....

   Alexander

   Alexander

   Radera
  6. I dag har vi ett system där vem som helst får starta förskola och skola. Så ser friskolesystemet ut. Jag vet inte hur barnen har det på den somaliska förskolan. Det får du kolla med Skolinspektionen. Dock finns det en läroplan som ska följas. Görs inte det läggs förskolor ned. I dag lär vi oss inte våra egna dialekter. Så där är en sak att fundera över. Svenskan utvecklas och förändras hela tiden. Vad som är rätt eller fel i uttal kan varken du eller jag bestämma.

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 7. Är det bara en tillfällighet att du inte nämt kommunaliseringen som S och dåvarande VPK röstade igenom i slutet på 80-talet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nix. Dock är det intressant att lyssna på de som vill förstatliga skolan. Det är nämligen bara den kommunala skolan som ska förstatligas. På vilka sätt och vad som ska förstatligas sägs inte. Ska skolan in under statens paraply ska ALLA skolor det, även friskolorna.

   Radera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera