måndag 9 december 2013

Klumpen av oro - Har jag valt rätt?

Runt om i Sverige vaknar varje dag föräldrar och undrar om valet av skola till sitt/sina barn har varit det rätta. Runt om i Sverige går föräldrar runt och är oroliga över om deras barn får den utbildning och därmed livschanser som de behöver ha med sig in i vuxenvärlden. Utifrån PISA-undersökningen visar det sig att den oron är mycket befogad. Tyvärr.

PISA-chocken anser jag är ett begrepp som vi ska använda oss av. Det var nog många som trodde att det inte kunde bli sämre efter förra rapporten. Istället skulle nog rapporten visa upp att fallet har bromsats, kanske rent av vänts till en uppgång. För alliansen har ju styrt den svenska skolan sedan valet 2006 men också via den läroplan som man fick igenom 1994. Vi vet i dag svaret. Det blev en PISA-chock.

Det är dags att erkänna att det löfte som gavs i början av 1990-talet i form av att man lovade svenskarna att om valfrihet och friskolor infördes skulle kvaliteten höjas i den svenska skolan inte håller. Vi kan se att den svenska skolan presterar allt sämre i förhållande till andra länder men också till de kunskapsnivåer som man möts gentemot. Trots att friskolor och valfrihet sattes på agendan som lösningen på att förbättra skolresultaten har det inte blivit det.

Jag noterar att i den efterföljande debatten har en del från friskolekoncernerna varit ute och propagerat för friskolorna och att dessa höjer betygen. Vi vet från Skolverket att det finns en betygsinflation i Sverige där betygen inte motsvarar kunskapsinnehållet. Högskolor och universitet vittnar om att studenter inte klarar av läsförståelse och analys. Matematik är inte bättre. Friskolorna har därmed fel. Det är inte så konstigt att friskolorna säger det som de för fram då betyg är ett viktigt konkurrensverktyg. PISA-chocken säger allt. Den visar den osminkade verkligheten.

Det är viktigt för utvecklingen av skolan att inse att valfrihet och friskolor inte är lösningen på de problem den svenska skolan brottas med. Här behövs helt andra insatser. Den likvärdiga och jämlika skolan finns inte längre. Genom den svenska skolan förstärks klassklyftorna. Redan i tidig ålder tvingas barnen in på olika vägar, vilket i sin tur leder till begränsningar i vad man vill studera och vill bli. Det är inte för inte som Jan Björklund och alliansen tvingas springa och korrigera sina tidigare beslut rörande skolan hela tiden. Alliansen har inte haft en genomtänkt skolpolitik annat än att lova att med valfrihet och friskolor ska allting bli bättre.

Det är därmed dags att skapa en ny skola och göra det ordentligt. Föräldrar ska inte behöva vakna på morgnarna med en klump i magen av oro över frågan om de har valt rätt skola till sitt/sina barn. Varje skola ska vara den bästa skolan. Det är dags att lämna detta löfte till landets föräldrar.

Lärarnas Riksförbund vill att staten tar över den svenska skolan men frågan kvarstår om alla skolor ska bli statliga eller är det bara kommunernas. Martin Moberg skriver om ojämställdheten i Sverige. Mer på Netroots

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar