tisdag 3 december 2013

Myter om ungdomarna och jobben

I den politiska debatten från alliansens sida, men även från Sd:s, pratas det om ungdomar och jobben utifrån ett perspektiv av att unga tycker det är bra med korttidsanställningar och byter mer än gärna arbetsgivare. Politiken formas också utifrån detta tänkande. Politiken inriktas därmed på att skapa än fler osäkra anställningsformer och att det ska bli lättare att sparka folk. En myt som det är dags att plocka bort.

SIFO har i en undersökning frågar ungdomarna hur de ser på sin situation och speciellt rörande jobben. De unga vill ha trygga jobb. De vill ha en tillsvidareanställning och de vill gärna ha den så fort det bara går. För med den följer också ekonomisk trygghet, möjlighet till långsiktig planering och därmed makt över sitt eget liv. Något de inte har i dag.

Alla vi som har en trygg anställning i form av en tillsvidareanställning vet om vilken stor trygghet det ger. Vi vet om vad vi får varje månad i lönekuvertet och kan därmed också planera våra liv. Det kan man inte när man hoppar från det ena vikariatet till det andra, från den ena timanställningen till den andra. Den osäkerhet sådant medför gör att ohälsan ökar. Det är dags för ett skifte på den svenska arbetsmarknaden.

Undersökningen visar också att det finns en syn från de som är äldre som krockar med de ungas syn och tänkande. Bland äldre handlar det om att ungdomar är arbetslösa för att de inte tar de jobb som finns och förväntar sig höga löner direkt. Det är tvärtom. De unga funderar över sin situation noga och ser att det finns inte jobb för dem. Det här märks också utifrån den politik som förs från regeringens sida. Synen här är att unga inte tar de jobb som finns. Istället handlar det om att det finns för få arbetstillfällen.

Ytterligare en viktig sak i undersökningen är att 68 procent av de unga är beredda att flytta dit jobben finns. Det till skillnad från de äldre generationerna som inte vill flytta på sig i första taget. För arbetsgivare gäller det att kunna kombinera denna vilja med trygga och långsiktiga anställningar för att kunna ge ungdomarna en trygg start i arbetslivet.

Jag anser att svensk arbetsmarknad måste lämna bakom sig de korta och otrygga anställningsformerna. Det behövs mycket mer trygga anställningar som har det långsiktiga tänkandet i centrum. Tillsvidareanställningar borde vara grunden för en anställning. Här måste arbetsgivarna våga mer och sluta tänka ett kvartal åt gången. De som anställs är inte slit och släng varor utan medarbetare som behövs och som gör ett mycket viktigt arbete. Den viktigaste resursen hos en arbetsgivare är inte vd:n eller aktieägare och liknande utan det är medarbetarna.

Ungdomarna talar klart om vad de önskar sig. Det gynnar också alla oss andra. Trygga tillsvidareanställningar. Dags att förverkliga detta.

Om en sjukvård i kris. Martin Moberg om att därför fungerar inte alliansens jobbskatteavdrag. Bo Widegren om hur homosexuella förföljs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar