onsdag 11 december 2013

Nu får det vara slut med tyckande inom svensk skolpolitik

I dag publiceras en viktig debattartikel på Svenska Dagbladet om den svenska skolan. Stefan Löfven och Ibrahim Baylan vill att det inrättas en skolkommission som ska få i uppdrag att analysera skolraset i den svenska skolan samt komma med förslag till reformer utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det här är helt rätt tänkt. Socialdemokraterna tar ansvar för den svenska skolan medan regeringen och Jan Björklund skyller på socialdemokraterna, föräldrarna, lärarna och skolan i sin helhet.

PISA-chocken kommer att vara en realitet under lång tid i Sverige. Det är en rapport som slog hårt och visade att den svenska skolan av i dag har problem. Problem som inte löses genom att man som Jan Björklund springer runt och skyller på alla andra. Det han sedan har gjort har varit att presentera ännu en ny myndighet för skolan, som därmed kommer att få tre stycken vilket skapar problem, samt att lärare ska stänga ute elever som kommer för sent till lektionen. Hans förslag visar på en handlingsförlamad minister och regering i skolfrågan.

Socialdemokraternas förslag om en Kriskommission är ett mycket bra förslag. Istället för att politiker nu ska springa iväg igen och föreslår en massa detaljförslag för att komma tillrätta på detta, byggd på tyckande, är det rätt att starta en kommission som ger sig ned på djupet för att ta reda på vad som har gått fel samt komma med förslag på förändringar. Det är inte mer av tyckande som behövs utan forskning för att rätt slutsatser ska kunna dras och rätt åtgärder införas. Regeringens nya skollagar och läroplaner kan ses i ljuset av skapade utifrån tyckande. Det märks då regeringen hela tiden håller på att lappa och laga det nya som den själv har införts.

Det här är en tydlighet från socialdemokraterna rörande den svenska skolan. Det får vara slut med en skolpolitik som bygger på tyckande. Istället behövs en skolpolitik byggd på forskningen och förslag med ursprung i detta. Det gynnar eleverna. Det är därför som socialdemokraterna har lagt sina förslag, helt utifrån vad forskningen säger.

Sedan gläder det mig speciellt mycket att en sådan införs då vi socialdemokrater i Ystads kommun inför socialdemokraternas partikongress ville att det skulle införas en Skolkommission som skulle få till uppdrag att analysera den svenska skolan och framtiden. Ur detta skulle man sedan bygga en ny skola som klarar av framtidens utmaningar och möjligheter.


2 kommentarer:

 1. Bra, jag ser fram emot att du därmed slutar skylla allt på sittande allians eftersom problemen beror på de senaste 30 årens politik där ditt parti har en stor skuld.

  Det är bra med en kriskommision om den ges möjlighet att slakta alla heliga kor och verkligen vågar ta i allt.

  Jag har dock inte mycket hopp att dagens politiker verkligen vågar göra det som krävs.

  SvaraRadera
 2. Reinfeldts Hund12 december 2013 21:46

  Nu är de svens­ka ele­ver­na för förs­ta gång­en sämre än OECD-ge­nom­snit­tet. Det är inget gott betyg för Jan Björ­klund.

  Men det är job­bi­ga­re för Björ­klund än bara att svens­ka sko­lan le­ve­re­rar sämre re­sul­tat.

  2005 ville Björ­klund byta re­ge­ring, och han skrev då mer eller mind­re fan­ta­si­ful­la tex­ter om hur illa ställt det var i den svens­ka sko­lan. Han skrev bland annat på DN De­batt 7/7-2005:


  ”I ma­te­ma­tik och na­tur­ve­ten­skap lig­ger Sve­ri­ge nu­me­ra på den undre hal­van av ta­bel­ler­na.”

  Det var inte sant. Då. Men det är det nu.

  Har jonny glömt vilka som är ansvariga för de senaste läroplanerna?

  SvaraRadera