söndag 26 januari 2014

En cancervård i utförsbacke - måste vändas

Sedan hösten 2005 har jag följt mycket noga cancervården. Det jag har sett gör att jag är övertygad om att det måste till förändringar. Den har sakta men säkert urholkats och i dag har svårt att klara sitt uppdrag. De som blir lidande är alla som har drabbats av cancer och deras anhöriga. Det måste bli ett slut på nedskärningarna inom dessa områden. Jag vill satsa på cancervården, investeringar i cancerforskningen och att de som är cancersjuka ska få mer rättigheter.

Jag ställer upp som riksdagskandidat i år. En av de orsaker till detta är att jag vill att vi i Sverige ska satsa mer på cancervården, investera i forskning samt ge cancersjuka mer rättigheter. För det vi ser i dag är precis tvärtom.

I vår familj fick vi och vår far reda på att han hade cancer. Det var sent hösten 2005. Den nyheten skakade om oss alla och slog undan benen. Hela tillvaron kastades in i ett kaos där all fokus låg på vår far och att han skulle klara sig. Den cancerform han drabbades av, i lymfsystemet, hade en överlevnadsgrad på 40 procent. Inte de bästa chanserna med andra ord. Han hamnade på onkologen i Lund snabbt och där fick han möjlighet att prova en helt ny medicin som skulle testas på patienter. Vår far tackade ja och började sin behandling. Det var nära att han strök med direkt efter som medicinen började verka på en gång. Det blev ett sådant sönderfall av cancerceller att blodet hade problem med det. Ett antal transfusioner fick han genomgå och han blev piggare. Det var glädjande att medicinen fungerade och vi var alla djupt tacksamma över denna möjlighet som han fick. 

Julen 2005 firade jag med min far på sjukhuset i Lund. Personalen var fantastisk och min far pratade varmt om dem. De kom in och pratade med oss med jämna mellanrum och såg till att far hade det bra hela tiden. Det var många besök i Lund den vintern där jag ofta pratade med personalen. De hade alltid tid, tog sig tid att förklara och prata. Min far öste beröm över dem hela tiden.

När han blev friskare fick han komma till lasarettet i Ystad. Där var vården mycket bra. Han fick sedan komma hem men jag tog hand om honom hemma hos mig den första tiden samtidigt som mina syskon under hela denna tid tagit hand om hans djur. Min far pratade alltid bra om onkologen i Lund och om personalen. När han var på återbesök för kontroll gick han alltid upp till personalen på den avdelning han hade legat på och pratade med undersköterskorna, sjuksköterskorna och läkarna.

Vår far blev frisk i från denna cancerform tack vara en förstklassig cancervård där han fick vara i centrum. Han hade personal som var förstklassig, läkare som var förstklassig och en vård som gav trygghet. Jag var och är fortfarande stolt över det de hade gjort och djupt tacksam. Tyvärr gick vår far bort 2011 i en annan cancerform som inte gick att bota.

De nyheter som under en längre tid rullar ut i media från våra sjukhus om hur cancervården har försämrats fyller mig med mycket stor oro. Det beror inte på personalen utan på att politiker inte ger cancervården rätt förutsättningar. Personalen gör allt vad den kan men är bakbundna av beslut ifrån sjukvårdstjänstemän som måste hålla den budget som politikerna har satt. Det gör att prioriteringar måste göras där patienterna, oavsett vilka, hamnar i kläm.

När det gäller cancervården går det inte att hålla på som nu sker. Cancervården i hela Sverige måste ha rätt förutsättningar för att kunna bota och lindra. I dag är det svårare att göra så. För att vi ska ha en förstklassig cancervård igen måste det ske förändringar. 

- Jag skulle vilja att staten skjuter till mer pengar till regioner och landsting som ska gå till cancervård och cancerbehandlingar. Det gör att varje landsting/region kan på hemmaplan erbjuda den bästa cancersjukvården och behandlingen. Det är lätt för den borgerliga regeringen att skapa "valfrihet" men det löser inte det hela. Mer resurser till landstingen för att utveckla cancervården behövs. Det ger också mer tid med patienterna och höjer kvaliteten i alla led.

- Jag vill att samhället investerar mer pengar i cancerforskningen. Vi är många, många runt om i landet som ger pengar varje år till Cancerfonden och Barncancerfonden samt andra fonder som sponsrar forskning. Dock behöver samhället ta ett större ansvar för att cancerforskningen får mer resurser. På det sättet kan fler behandlingar som leder till bot tas fram och annan behandling utvecklas. Det räddar liv,  får människors livskvalitet att öka både för dem vars cancer försvinner men även för de som tyvärr inte kan botas. Det behövs mer insatser men detta ska ses som en investering i människor. Det vinner vi alla på, allra mest den som drabbas och dennes familj men också samhället.

- Utökade rättigheter för den som är cancersjuk. Det behövs på bred front stärka upp patienters rättigheter. Det handlar om allt ifrån bemötande, tid från diagnos till behandling till eftervård och kontroller. Hela kedjan måste ses över för att stärka patientens rättigheter. Det är viktigt att varje landsting gör allt vad de kan för att den bästa cancervården ska ges i den egna vården. 

Till exempel kan det tyvärr hända att det inte räcker till och då gäller det att dessa patienter har rätt till att inte bara få en remiss för undersökning i ett annat landsting utan också har rätt till behandlingar, operationer med mera. Det som denna pappa har råkat ut för ska inte få hända. Nu har alla landsting sagt att den som behöver specialistsjukvård ska ha rätt att få det i andra landsting men det här behöver förstärkas ytterligare. Det finns ingen lagstadgad skyldighet men det skulle kunna gå. Jag skulle vilja se detta infört som en del i att öka rättigheterna för den som är cancersjuk. Det gäller också för andra patienter som har andra sjukdomar.

Cancervården ligger mig varmt om hjärtat. Alla drabbas av detta oavsett om det är direkt eller via familjen, släkt eller att vara en god vän. Jag vill se en förbättrad cancervård, att samhället satsar mer på cancerforskningen och utökande rättigheter för patienter från beömtande till eftervård. Tiden från första besöket till behandlingen måste kortas,  Får jag möjligheten att komma in i riksdagen kommer jag att kämpa för detta. Alla i hela Sverige ska ha tillgång till förstklassig cancervård.

Expressen. Nätverket mot cancer. SVT. SVT om svensk sjukvård. Äldre kvinna fick inte sin medicin mot cancer i Ystad. Peter Johansson och Martin Moberg om Maud Olofssons nya bok. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar