onsdag 1 januari 2014

En marknad men inte för alla

I dag är det 256 dagar kvar till valet till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige den 14 september. Tiden har kommit att verkligen ta tag i de problem, utmaningar och möjligheter som Sverige står inför och komma med lösningar. I dag kommer jag därmed att ta upp bostadskrisen i Sverige som slår hårt mot både den enskilde och samhällsekonomin på lokal, regional och riksnivå.

Sverige har en bostadskris. Det byggs för lite. Runt om i Sverige, speciellt i tillväxtområdena, står människor i långa köer för att få en bostad. Det dröjer flera år, om man har tur, innan en person får en bostad. Det här har hållit på ett antal år nu och blir ännu värre. Det är en medveten bostadspolitik som har drivits som går ut på att marknaden ska lösa bostadsbyggandet, att folk ska hyra mer i andra hand samt att skylla på andra för att inget händer och att hyrorna måste höjas för att det ska byggas mer. Allt är ett feltänk och en politik som inte leder till att det byggs mer.

Det behövs en annan politik som gör att byggandet sätter fart. För fart behöver det bli. I Sverige finns cirka 23 procent unga i åldern 20-27 år som fortfarande bor kvar hemma hos minst en förälder. 1997 var samma siffra 15 procent. Över 25 748 personer bor kvar hemma trots att de har egna barn. 1997 hade 62 procent unga vuxna en egen bostad. Nu i år kommer det att vara under 50 procent. Enligt Hyresgästföreningens beräknar finns det 289 000 unga som vill ha en egen bostad.

Till detta ska vi lägga alla över 27 år som behöver en ny bostad. I många tillväxtregioner i landet, däribland Stockholm, råder det bostadsbrist. Det är mycket svårt att få tag i en lägenhet för den som vill flytta dit och arbeta. Bostadskrisen har fått olika ekonomiska sammanslutningar som handelskamrar med flera att varna för utvecklingen. Bostadsbristen slår mot tillväxten och därmed samhällsekonomin på lokal, regional och riksnivå. För den enskilde är bostadsbristen en enorm bromskloss som försämrar möjligheterna i livet.

Det behövs en ny bostadspolitik för att få fart på byggandet och ge människor en ny bostad. Vi socialdemokrater vill exempelvis satsa på en byggbonus för att hyresrätter och studentlägenheter ska kunna byggas. Därmed kan dessa bli billigare och ge fler människor möjlighet att flytta till en egen lägenhet. En översyn av kreditgivningssystemet för att bygga bostäder behöver ske. 

Bostadskommissioner för de tre storstadsområdena behöver inrättas för att se över hur byggandet ska kunna ske i kommunerna. Det ska råda neutralitet mellan olika boendeformer när det handlar om skatter. I dag missgynnas hyresrätter och en form av "hyresskatt" finns. Effektivare plan- och byggplan behövs för att bostäder ska kunna byggas snabbare. Ökad regional samverkan behöver ske. 

Vi väljer att bedriva en bred bostadspolitik där vi använder oss av flera olika verktyg för att få fart på byggandet. Det är detta som behövs. Bostadskrisen i Sverige skapar problem som slår mot samhällsekonomin. Det drabbar därmed oss alla. Det är dags för förändring. I valet den 14 september är det du som avgör.

Jan Andersson vill se en uppväxling av EU-valet. Martin Moberg frågar sig om det blir en god fortsättning på 2014. Supermiljöbloggen.

1 kommentar:

  1. Nja, jag skickade en fråga till ditt parti hur de konkreta åtgärderna för att omfördela mellan upplåtelseformerna så att skatteneutralitet erhålls ser ut. Efter ca fyra månader fick jag ett intetsägande svar som verkade ha skrivits av en sommarjobbare.

    Om det nu fanns ett batteri av konkreta åtgärder så borde detta vara någonting som partiledningen borde vara ytterst måna om att kommunicera ut om det nu inte är så att man inte vill stöta sig med de välbärgade medelklassväljare vars röster man så hett eftertraktar.

    SvaraRadera