måndag 13 januari 2014

En papperstiger som kan leda till ett förlorat val

I dessa dagar sker en konferens om säkerhet och försvar i Sälen. För alla som är säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt intresserade är detta årets höjdpunkt i Sverige. Här träffas experter, politiker, monarker, journalister med flera för att under några dagar diskutera detta område. Förutom att diskutera detta går det också att se olika saker som ger en fingervisning hur politikerna ser på sin samtid. En tydlig bild framträder här. Fredrik Reinfeldt är i otakt med tiden.

Jag satt igår kväll och tittade på Rapport. Det fanns ett inslag ifrån Folk och försvar ifrån Sälen. En undersökning presenterades om svenska folkets syn på försvaret och dess förmåga. Det var inte smickrande siffror. Fredrik Reinfeldt uttalade sig. Om vi lägger ihop de senaste dagarnas artiklar om det svenska försvaret, det vi vet sedan tidigare och den nya undersökningen och jämför det med vad Fredrik Reinfeldt sade, och försvarsminister Karin Enström, framträder en bild som visar klart och tydligt att Fredrik Reinfeldt och hans regering har inte koll på verkligheten.

Nu kanske en del vill vifta bort detta på grund av att jag är socialdemokrat men innan man gör det så gör själv jämförelserna. Det som framkommer och det som Fredrik Reinfeldt säger är två helt olika saker. Det här visar varför moderaterna och alliansen får allt sämre stöd i väljaropinionen. Det i kombination med en allt piggare och idérik socialdemokrati gör att det mycket väl kan bli ett maktskifte i valet i år.

Ett kännetecken på att en regering är på väg att förlora ett val är att den inte ser hur verkligheten ser ut. I sin iver att vinna väljare basuneras det ut bilder av hur förträfflig den egna regeringen är, hur mycket resurser som har vältrats över både det ena och det andra med mera. Det krockar med hur människor ser på sin verklighet, det media rapporterar och gräver fram samt med hur verkligheten i övrigt är. Det är en strategi som definitivt leder till valförlust.

Experter i Sverige och länder runt om oss är bekymrade över den svenska försvarsförmågan. Sverige har i och runt Östersjön lämnat efter sig ett säkerhetspolitiskt vakuum. Det är inte för inte som Ryssland har börjat att flexa musklerna igen, och bland annat övat kärnvapenanfall mot Sverige. Fredrik Reinfeldt verkar inte vara bekymrad och gör en beskrivning av något som krockar med verkligheten. Det kan mycket väl vara så att det vi ser nu ske är slutet på alliansens tid vid makten i Sverige.

Johan Westerholm och Fredrik Antonsson analyserar det som nu sker i Sälen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar