onsdag 15 januari 2014

Inga propositioner på arbetsmarknadsområdet - idélösheten visar sig

I Sverige råder det massarbetslöshet. Fredrik Reinfeldt och hans regering berättar hela tiden om hur den sidan står för något som kallas för arbetslinjen medan alla andras politik är en bidragslinje. Deras politik får människor i arbete och därmed minskar arbetslösheten. På den sidan finns idéerna och nytänkandet på arbetsmarknadsområdet. Med massarbetslöshet i Sverige nu i början av 2014 trodde vi att alliansen därmed skulle trappa upp med nya idéer på det arbetsmarknadspolitiska området. Efter närmare åtta år vid makten kan vi se att det inte stämmer. 

Ylva Johansson skriver något mycket intressant på sin blogg i går som borde få stor spridning, även i media. Det hon skriver visar på den totala idélöshet och nytänkande som Fredrik Reinfeldt och hans regering visar upp. Regeringen har presenterat sin propositionslista, förslag från regeringen till riksdagen. När det kommer till det arbetsmarknadspolitiska området kommer inga nya förslag från regeringen. Alltså noll nya förslag om hur man ska få ned arbetslösheten i Sverige. Det är några saker som presenteras men det är på Erik Ullenhags politiska område. Det sker ingen förändring och nytänkande av regeringens arbetsmarknadspolitik. En politik som bygger på skattesänkningar.

Det här visar regeringens trötthet och idélöshet. Det verkar som att Fredrik Reinfeldt går och väntar på att konjunkturen ska vända och göra jobbet åt honom. Sedan kan han säga i valet att det är tack vare regeringens arbetsmarknadspolitik som nu gör att arbetslösheten sjunker. Verkligheten säger något annat.

Jag har noterat att det verkar också vara lite av "halleluja-stämning" bland alliansens politiker, i ekonomkåren och bland politiska kommentatorer. En del prognoser visar att arbetslösheten ska sjunka i år. Därmed är det hela löst. Hur mycket tror man att arbetslösheten sjunker? 0,3 procent ungefär. Från 8,0 till 7,7 procent. Ska man glädjas över detta (jag glädjer mig enormt mycket över alla de som får jobb) och tro därmed att massarbetslösheten är knäckt?

Från regeringen kommer därmed ingenting nytt. Istället visas idélösheten upp sig och nytänkandet är som bortblåst. Det är mer av samma gamla. Dock kan vi se att praktikplatser och utbildningsmöjligheter försvinner i stort sätt för alla som är arbetslösa innan de hamnar i Jobbgarantin för ungdomar och Jobb- och utvecklingsgarantin. Prioriterade grupper får ha kvar satsningar men för alla andra minskar möjligheterna. Även antalet platser på arbetsmarknadsutbildningarna inom garantierna dras det ned på. Starta eget, en satsning som ger människor möjlighet att starta och driva ett eget företag, minskas det på.

Regeringen har kört fast. Det Ylva Johansson redovisar är mycket allvarligt. Samtidigt kan vi se inom skolans område hur alliansen har kört fast. Inga egna idéer utan man lånar från socialdemokraterna. Fredrik Reinfeldt och alliansen är trötta. Det vi nu ser kan mycket väl vara alliansens sista år vid makten. Det är dags för regeringsskifte.

Socialdemokraterna och LO arbetar gemensamt för att få ned arbetslösheten. S satsar på yrkeshögskolan. Dagens partiledardebatt. Bengt Silfverstrand om att anfall är bästa försvar. Martin Moberg om att högarbetslöshet kväver tron på en bättre framtid. Leine Johansson om att det inte blir fred efter Pisa-kommissionen.

1 kommentar:

 1. Det politiker och folk inte förstår är att idelösheten är medveten.
  Arbetslöshet är ett önskemål från Svenskt Näringsliv och en Moderat regim.

  Varför: För att företag ska erhålla så stora vinster som möjligt finns önskemål liksom att folket ska få tag i billiga konsumtionsvaror så krävs att arbetskraften är billig.
  För att denna arbetskraft ska bli billig måste likt företag konkurerar med varann även folket arbetskraften konkurera om jobben.

  För att detta ska ske måste en arbetslöshet finnas. Finns inte arbetslöshet skapas s.k "flaskhalsar" för företag vilket leder till att om brist på personal uppstår kommer även de personer som söker dessa jobba kräva högre lön. ju färre som söker ju större är risken att lönehöjning krävs.

  För att eliminera den risken så har Moderatstyrda rgimen slagit sönder a-kassa, sjukfösäkring, gjort det förmånligare för äldre d.v.s de över 65 år jobba längre vilket med automatik höjer pensionsåldern och balansen rubbas därmed.
  Man kan även skapa högre arbetslöshet genom att som man gjorde 2008 förändra arbetskraftsinvandrigen. Därmed kan arbetsgivare hämta sin arbetskraft från andra länder
  Detta sker också Svenska företag har filialer utomlands för att plocka rätt personal som är utan fackmedlemskap utan krav på lön som därmed blir lönedumpande arbetskraft.
  Detta ökar också arbetslösheten.

  MEN! Detta medför samtidigt att sysselsättnigen ökar vilket är Moderastyrda regeringens trumfkort. Man lurar folkmassan att tro man skapat lägre arbetslöshet genom att tala om att man ökat sysselsättnigen med 200 000, ja ibland är det 300 000.

  Men detta har inget med arbetslösheten att göra när man kort sagt struntar i den och löser arbetskraftsbehovet för företag på annat sätt.

  Före okt -90 då var strävan från den regering som då styrde att arbvetslösheten skulle bekämpas istället för inflationen. Men detta höll inte ( tänker inte gå in på varför)
  Därmed tvingades Sosseregimen Okt-90 lämna arbetslinjen varvid en för den tiden enorm arbetslöshet uppstod. från att ha varit i princip noll. d.v.s man var arbetslös medans man bytte till annat jobb.

  på detta så visade Svenska folket sin "lengräddade" sida när man dessutom valde in en Borgelig regim. 91-94 . Detta innebar att arbetslösheten steg enormt räknat efter den tiden.
  90 000 företag försvann. Byggkranarna i varje Stad försvann och konkurser exekutiva aktioner var vardagsmat. Kort sagt av detta kan man konstatera att den nyliberalism som under 70-talet poppade upp i USA och som senare snabbt blev vedertaget under Reagan och Thatschers tid. Under 90-talet även nådde Sverige.
  Det började med att inflationen skulle ner räntan likaså och genom att skapa arbetskraftsöverskott blev lönerna fallande för medelklass och lägre klass men högre löner för en övre medelklass och överklassens direktörer.
  Från -94 kämpade sedan Göran P med att få Svensk ekonomi i balans detta lyckades han med och därefter började han även kampen mot arbetslösheten.
  Men så slogs allt sönder igen när det "lengräddade" Svenska folket åter röstade fram en högerregim.
  Som självklart vill ha billig arbetskraft stort utbud av arbetskraft göra rika fastighetsägare rikare genom att inte bygga bostäder ta bort allmännyttan och försätta svaga grupper i så stor press så många av dessa antingen blev bostadslösa, hemlösa utan inkomst eller att man helt enkelt drev människor till självmord genom en startegi att utförsäkra sjuka, arbetslösa.

  Nästa mål att skapa ännu billigare arbetskraft är att privatisera Fängelser.
  Det föreslog Reinfeldt redan 2002 men tiden var inte mogen : Först måste hela socialförsäkringssystemet slås sönder. Därmed kommer de grupper som är i beroendeställning tvingas att antigen ta livet av sig eller bli kriminella.


  SvaraRadera