onsdag 8 januari 2014

Järnvägen - hur vill vi ha det?

Varje dag reser hundratusentals människor med tåg varje dag mellan hem, arbete och studier. Resandet med tåg har ökat och spås öka än mer i framtiden. Trots det går det varje månad att läsa om tågkaoset med försenade tåg, inställda tåg med mera. I dag går det att läsa att en av de tyngst trafikerade sträckorna i landet innehåller upp emot 3500 fel och brister. Fel och brister som kan leda till att människor förolyckas. Nu får det vara slut med detta.

Nu är det vinter igen även om snön och temperaturerna än så länge inte pekar i den riktningen. Varje vinter, men i stort sätt året runt, får tågtrafiken problem. Det handlar om själva tågen men också rälsen. Tyvärr är det så i Sverige att det saknas ett helhetstänkande kring järnvägen i dess helhet. En långt gånget uppdelning av vem som gör vad via upphandlingar och liknande har skapat en massa stuprör där ingen har ansvar för helheten. Ett experiment som har sina rötter i nyliberalistiskt tänkande. Det är dags för förändring.

Underhåll av järnvägen är mycket viktigt. Gamla och uttjänta saker ska bytas ut mot det senaste som också klarar av inte bara dagens krav rörande teknik, hållbarhet och liknande utan också mot väder och vind. Bra underhåll gör att det varar längre. Dock är det så i Sverige att kapacitetsutnyttjandet har slagit i taket. Järnvägen används till bristningsgränsen. Underhållet är bristfälligt. Här behövs det förändring.

Exempelvis södra stambanan kan inte användas så mycket mer utöver nivån i dag. Ökad trafik ger en begränsning. Här skulle nya spår behöva byggas så att kapaciteten inte bara kan öka utan också utnyttjas på rätt sätt samt att säkerheten hade ökat markant. Runt om i landet finns ytterligare tågsträckor som hade behövt dubbelspår, både stambanor och andra spår. Mellan Ystad och Malmö hade det behövts dubbelspår. Det är en trafiksträcka som har ökat transporten av passagerare för varje år som går. I dag klarar inte sträckan av sitt uppdrag. Förseningar sprids snabbt och gör att människor kommer fram alldeles för sent. Dubbelspår krävs. Tyvärr blir det inte av utan nu får man nöja sig med ett par till "fickparkeringsfickor" längs sträckan där tågen kan köra in och vänta in andra tåg.

Om järnvägen ska vara nuets och framtidens transportsätt måste det till förändringar. Det går inte bara att prata om den, skryta om att det aldrig tidigare har tillförts så mycket resurser trots att räknas inflationen bort, kompensation för andra kostnader och liknande så visar det sig vara samma nivå som tidigare eller lägre och oja sig. Det behövs rejäla krafttag och ett nytt helhetstänkande. Järnvägen är viktig för den enskilde och den lokala och regional ekonomin samt hela samhällsekonomin.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar