fredag 10 januari 2014

Miljöpolitiken tillhör framtiden men missas av EU

Utanför fönstret öser regnet ned kombinerat med hårda vindar. Det känns att det är kyligare i luften. Samma kyla kan vi i dag känna i Europa. Europa är en kontinent som har hamnat i bakvattnet i den globala utvecklingen. I dag är det andra länder som driver på utvecklingen. Under tiden är EU fast i träsket efter finanskrisen och den efterföljande eurokrisen och lågkonjunkturen. Massarbetslöshet, fattigdom och ökande klassklyftor har bitit sig fast. Samtidigt med detta drivs EU och dess politik både inom och gentemot omvärlden utifrån ett högerperspektiv med sina rötter i nyliberalismen. EU har i dag inget som den kan erbjuda omvärlden eller sina egna medborgare. Det är dags för förändring. Vi alla som bor här i Europa har en rad utmaningar framför oss som vi måste gemensamt ta hand om och möta. EU-valet i år är ett vägskäl vilken väg vi ska ta i EU.

Det handlar om utmaningar specifika för EU men också som hela världen brottas med. I dag skriver exempelvis sju stycken ledande personer inom fack, näringsliv, kyrkan och föreningslivet en debattartikel i Dagens Nyheter om fiaskot för utsläppshandeln och miljöpolitiken i EU. En politik som styrs utifrån marknadstänkande och bristande ledarskap och initiativ förmåga. Det här måste få ett slut.

Den globala uppvärmningen är här. Forskningen är till 95 procent säkra på att människan är inne och påverkar systemet. Ett system som är fininställt av naturen och om en enda variabel ändras bara en tusendel ändras hela systemets slutresultat (tänk en matteformel där varje del är en siffra, om du ändrar siffran bara en liten del blir svaret helt annat än om du använder dig av andra siffror). Utsläppshandeln som EU har drivit och ansett vara lösningen fungerar inte. Varje utsläppsdel kostar för lite men låser också in det hela i vissa lösningar. Nya och på sikt bättre lösningar får inte möjlighet att få växa i detta systemet.

Klimatet och miljön är vi alla beroende av för att kunna leva på vår planet. Trots det har människan påverkar och skapat förändringar som vi bara har sett början på. Utredningar visar på hur Europa kommer att drabbas av torka i vissa områden, översvämningar i andra men också kustområden som måste överges på grund av höjd havsyta. Det här slår mot vår matproduktion, vattentillgångar, biologiska mångfalden och hela samhällsekonomin.

Jag håller med författarna att det behövs mer och det behövs nytänkande. EU kan vara den kontinent som på allvar satsar på förnybar energi, tar fram ny teknik och produktionssätt som är miljövänliga, skonar miljön, förbättrar klimatet men också som slutar slösa på våra naturresurser och mänskliga resurser. Om EU väljer att ta denna väg kommer andra att vilja ta del av detta. Därmed kan världens miljö och klimat på sikt förbättras. Det gynnar alla, inklusive världsekonomin. Det är dags för förändring till det bättre.

Socialdemokraternas EU-valplattform inför Europaparlamentsvalet. Ola Möller om Vänsterpartiet. Anna Vikström lyfter upp att det ekonomiska biståndet i Sverige går till allt fler. Leine Johansson frågar sig vad som händer om du inte kan arbeta. Martin Moberg tar upp om att vara sjuk i Sverige. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar