tisdag 7 januari 2014

Något sker i samhället

Det pågår en kamp i Sverige mellan det gamla och det nya. En kamp som utgår ifrån vilka problem som man ser i samhället. Det är också en kamp som pågår i Europa och hela väst. Karin Pettersson har i dag skrivit en intressant ledarartikel i Aftonbladet som visar att förändringar sker i vårt samhälle som har gjort att ett värderingsskifte har inträtt. Ett skifte ifrån högerfrågor till vänsterfrågor som kräver helt andra svar än de som klassiska höger och högerextrema partier kan komma med.

När finanskrisen inträffade 2008-09 var det slutet på nyliberalismens era både inom ekonomin och politiken. Nyliberalismen hade i sitt centrum bantning av offentlig sektor genom ökad marknadsstyrning och marknad, införande av leansystem samt inflationsbekämpning överordnat allting annat samt att skulder var något som var fel, speciellt för länder. Allt detta tog slut då. Nyliberalismen kraschade och har spelat ut sin roll.

I sig själv hade nyliberalismen täckt över de grundläggande problemen genom att formulera egna som överordnade allting annat. Dessa problem har förstärkts över åren för att nu slå ut i full blom. Karin Pettersson visar tydligt att det handlar om ekonomisk stagnation, ökad ojämlikhet, hög arbetslöshet samt  underinvesteringar i utbildning, bostäder och infrastruktur. Här skulle jag vilja lägga till sjukvård och äldreomsorg som går på knäna.

Det här är samhällsproblem och utmaningar som väljarna identifierat. Det är också klassiska vänsterfrågor som kräver svar och lösningar. Varken höger- eller högerextrema partier har några som helst svar på dessa. Så varför får de senare ett utökat stöd i väljaropinion och tar sig in i parlament efter parlament?

Det handlar inte om att väljarna är rasister utan om protester mot att de etablerade partierna inte kan komma med svar på väljarnas oro. Även om en del väljare tillskriver invandrare en rad problem handlar  det i grunden om en oro för att vara arbetslös eller bli arbetslös, att vara utanför och inte få vara med i samhället, om hur pensionen ska bli, om hur vardagen ska gå ihop, om tryggheten i vardagen, om hur samhället går sönder och de är rädda för att bli förlorare med mera. Dock har inte de högerextrema partierna lösningarna utan spär på problemen istället då de lever och växer när klassklyftorna ökar, när ojämlikheten ökar, när människor känner att de får det sämre.

Ekonomisk stagnation, ökad ojämlikhet, hög arbetslöshet, underinvesteringar i utbildning, bostäder och infrastruktur samt sjukvård och äldreomsorg som går på knäna är verkliga utmaningar som valet 2014 ska handla om. Socialdemokraterna i Europa har ett ypperligt tillfälle att inför EU-valet lämna svar på hur dessa utmaningar ska lösas.

Här i Sverige håller vi socialdemokrater på att komma med svar. Det sker på riksplanet som regionalt och kommunalt. Vi ser problemen och tar itu med dem. En röst på socialdemokraterna är en röst för ett jämlikare och rättvisare samhälle. Vi har som mål att minska klassklyftorna och att människor ska få lov att förverkliga sina egna drömmar om det goda livet. För att det ska kunna hända behövs en annan politik i Sverige. Jag kommer i denna blogg att berätta om hur vi socialdemokrater vill ta itu med och lösa dessa saker.

Bengt Silfverstrand om ökade inkomstklyftor. Martin Moberg skriver om att val betyder så mycket. Peter Högberg tar upp om att kungen inte åker till Norge.

1 kommentar:

  1. Det intressanta är väl att moderaterna INTE missat värderingsskiftet. Redan i förra valet drog väljarna vänsterut i viktiga symbolfrågor, SAMTIDIGT som de definierade sig själva som höger, dessutom längre högerut än på mycket länge, PLUS röstade kvar Alliansen. Om någon missat något är det AB och S. Det oroar mig.

    SvaraRadera