lördag 25 januari 2014

Skolpolitiken ska inte svika eleverna

Jag har direkta erfarenheter av saker i skolan som jag fick när jag arbetade som lärare som gör mig övertygad om att vi måste ha en ny utbildningspolitik i Sverige. Det har varit saker som jag har sett har skapat problem för eleverna, som skapar begränsningar och i förlängningen också problem när de stiger ut i arbetslivet och livet efter skolan. Inget som alliansens skolpolitik kan ordna upp. Däremot en ny utbildningspolitik kan göra det.

Jag kandiderar till riksdagen i år. En av orsakerna till att jag gör det är att jag vill vara med och förändra den svenska skolan. Jag har tidigare arbetat som lärare i över 10 år. Jag har varit vikarie inom grundskolan och arbetat som gymnasielärare. Jag är utbildad gymnasielärare och har lärarlegitimationen. Under mina år har jag varit med om mycket i den svenska skolan som har övertygat mig om att den behöver förändras och det till det bättre.

Jag har sett med egna ögon hur elever och lärare kämpar varje dag med att eleverna ska kunna utvecklas och nå sina mål. Jag har själv arbetat hårt tillsammans med eleverna jag har haft för att de ska kunna nå sina mål. Jag har haft mentorelever som jag har coachat på olika sätt för att de skulle kunna klara kunskapskraven. Jag har suttit åtskilliga timmar med mina mentorselever men även med egna elever utöver undervisningstid för att kunna hjälpa dem extra. Jag har till och med suttit på skolavslutningar tillsammans med elever för att de ska få ihop helheten och kunna nå målen. Sådana sittningar kunde ta flera timmar.

Arbetet med egna elever och mentorselever har gjorts för att de skulle klara av skolan och ha godkända betyg med sig ut för antingen vidare studier eller ut på arbetsmarknaden. Emellanåt var det slitsamt och jag gissar att eleverna tyckte jag var jobbig men när de väl hade klarat sig så tackade de för all hjälp.

Jag är inte unik. Flera kollegor gjorde likadant och jag vet om att det sker runt om i skolor i hela Sverige. Lärare brinner för sina ämnen och de elever de har. Samma sak med de mentorselever/klasser man har. För ansvar har man. Varje dag jag gick till mitt arbete kände jag ett enormt ansvar av att få lov att utveckla dessa personer till att få med sig kunskaper och andra verktyg för att antingen studera vidare eller klara sig på arbetsmarknaden. Ansvar gentemot eleverna och deras framtid. En framtid som var beroende av hur skolan kunde klara av sitt uppdrag.

Dock har inte skolan de rätta förutsättningarna för att klara av det då det är andra saker som premieras. Det handlar om byråkrati, att lärarna ska ha mer saker att göra som inte är kopplad till undervisningen, att skolan styrs av det ekonomiska tänkandet istället för det pedagogiska, att lärarna inte får de rätta förutsättningarna att vara lärare, att lärarnas tid begränsas så att de måste använda lov för att rätta och hinner inte med att kompetensutveckla sig samt att eleverna får inte heller de rätta förutsättningarna att lära sig med mera. Jag har sett det med egna ögon.

Jag har också sett hur elever som skulle behöva extra stöd inte har fått det. Elever som skulle ha varit kvar i skolan om de fick rätt resurser skrevs istället ut. Samma sak ser jag nu när jag arbetar som arbetsförmedlare. Ungdomar som skulle ha varit kvar i skolan, fått rätt resurser och hjälp skulle ha klarat av skolan och därmed fått en bra start in i arbetslivet. Nu får de istället kämpa i en såphal uppförsbacke där de risken är mycket stor att de hamnar i en situation där de drabbas av klassklyftornas hårda verklighet. Skolorna sviker ungdomarna flera gånger om genom att göra så här.

Jag har varit med om elever som inte har haft rätt kunskapsnivå för den årskurs de har läst. Jag har sett deras förtvivlan när de inte har kunnat ta del av ett ämne. Det har varit samtal med dessa elever där man har blivit chockad över hur skolan har låtit eleven fortsätta utan att stötta den på rätt sätt. Det har varit många samtal med deras lärare med flera för att de skulle få rätt hjälp. De har inte haft det lätt i skolan men det är viktigt att skolan arbetar tillsammans med dessa elever så att de utvecklas. Tyvärr ser jag att en hel del av de unga som är arbetslösa inte har gått klart skolan. Det är inte bara avhopp från gymnasiet utan till och med från grundskolan. Skolsystemet och utbildningspolitiken sviker dessa barn och ungdomar.

Skolan behöver därmed förändras för att kunna vara den institution i det svenska samhället där det råder jämlikhet och varje elev får lov att utvecklas i sin fulla potential. För att lyckas med det skulle exempelvis följande saker ske har jag följande idéer:

- Varje skola ska ge lärarna tid för att kunna arbeta utifrån den enskilde elevens sätt att lära sig på
- Varje skola ska erbjuda läxhjälp varje dag
- Mindre undervisningsgrupper för att varje elev ska få utbildning och bildning
- Fler pedagoger som kan hjälpa varje elev mer
- Staten hjälper kommunerna att utveckla attraktivare skolor
- Satsning i lågstadiet på läsa, skriva och räkna
- Utveckla elevernas språk med en garanti att de ska kunna ett b-språk, ett c-språk, ett dataspråk och ett estetiskt språk när de går ur nian
- Gör gymnasiet obligatoriskt
- Inga elever ska hoppas av grund- och gymnasieskolan eller ha icke-godkända betyg
- Mindre byråkratiskt och andra kringarbeten för lärare - mer fokus på undervisningen och att lärarna ska ha tid för att förbereda och efterarbeta lektionerna
- Ge lärarna fria möjligheter att själva kunna välja hur de ska kompetensutveckla sig
- På varje skola ska det finnas elevvårdsteam som kan arbeta med eleverna så att dessa kan fortsätta sin utbildning.

Jag vill inte att skolpolitiken ska fortsätta att svika barnen/ungdomarna. För svika gör skolpolitiken. Det får vara ett slut på det. Skolpolitiken handlar om ett ansvar för de unga generationerna så att de kan klara av morgondagen ur en styrkeposition. Vi behöver en förbättrad och nytänkande utbildningspolitik i Sverige. Det tänker jag kämpa för.

1 kommentar:

 1. - Varje skola ska ge lärarna tid för att kunna arbeta utifrån den enskilde elevens sätt att lära sig på

  Flummigt.

  - Varje skola ska erbjuda läxhjälp varje dag

  Ja, men det får inte inkräkta på ordinarie tid, varje dag är kanskew inte heller nödvändigt, borde räcka med 2 dagar i veckan.

  - Mindre undervisningsgrupper för att varje elev ska få utbildning och bildning

  Mindre ? Hur mycket mindre ?
  På min tid var klasserna runt 30 elever/klass och det fanns mycket små problem med ordning och reda och utlärning ...

  - Fler pedagoger som kan hjälpa varje elev mer

  Se ovan.

  - Staten hjälper kommunerna att utveckla attraktivare skolor

  Du menar som S-förslag med finare trägolv (som tydligen S anser viktigt inom sjukvården)...
  Du är väl för övrigt emot privata vinstdrivande företag inom skolsystemet ...

  - Satsning i lågstadiet på läsa, skriva och räkna

  Va f*n sysslar de med på lågstadiet om inte just att lära ut detta ?
  Däremot ska det vara mer timmar på dessa ämnen, absolut, varför inte förlänga skjoldagen med t.ex 1 timme ?

  - Utveckla elevernas språk med en garanti att de ska kunna ett b-språk, ett c-språk, ett dataspråk och ett estetiskt språk när de går ur nian

  Garanti ? Flummigt och omöjligt.

  - Gör gymnasiet obligatoriskt

  Ja se det vore ju bra för de som är skoltrötta och behöver en paus,...

  - Inga elever ska hoppas av grund- och gymnasieskolan eller ha icke-godkända betyg

  Grundskolan ska givetvis vara obligatorisk men att tro att det går att ge godkända till betyg till 100.0 %, ja det är ju naivt. Ytterligare sänkning av krav är vad du därmed ger oss.

  - Mindre byråkratiskt och andra kringarbeten för lärare - mer fokus på undervisningen och att lärarna ska ha tid för att förbereda och efterarbeta lektionerna

  Ja det är alltid bra att minska byråkratin men t.ex betyg ska tillbaka från årskurs 1, det klarade lärare av förr, är dagens lärare så mycket sämre ?

  - Ge lärarna fria möjligheter att själva kunna välja hur de ska kompetensutveckla sig

  Absolut, varje lärare bör få upprätta en egen plan och ha en liten budget men allt ska kontrolleras av rektor, vi ska inte kompetensutveckla lärare med allsköns hokuspokus.

  - På varje skola ska det finnas elevvårdsteam som kan arbeta med eleverna så att dessa kan fortsätta sin utbildning.

  Det får du gärna utveckla tankarna om.


  Hmmm...
  Jag ser inget om att ge lärare verktyg att skapa ordning och reda i klassrummet.

  Jag ser inget om att läromedel ska vara nya för varje elev, elever ska inte ärva gamla nedkloittrade böcker.

  Jag ser inget om att katederundervisningen återinförs som grundstomme i undervisningen.

  Jag ser inget om språkkrav på ungdomar innan de släpps in i klasserna (de som inte kan svenska bör initialt koncentrationsutbildas i svenska i separata klasser).

  Jag ser inget om att betyg ska återinföras på alla nivåer för att snabbt kunna hantera elever som behöver hjälp.

  Jag ser inget om en utökad samverkan med föräldrarna.

  Det finns mer att säga men vad jag kan se så har du inte en kraftfull skolpolitik som för skolan framåt. Tyvärr :(

  SvaraRadera