onsdag 26 februari 2014

200 dagar kvar

Nu är det 200 dagar kvar till valdagen för alliansen att styra landet. Det är en period som kan se lång ut men tiden går snabbt. Moderaterna försöker komma med nya strategier och taktik men har inte svaren på de frågor som människor har om nuet och framtiden. Folkpartiet försöker att återvinna gamla valfrågor från 2006 som redan borde ha varit lösta medan Centerpartiet och kristdemokraterna vet ingen vad dessa båda partier vill. Facit så här långt är att Sverige står sämre rustat att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Massarbetslösheten ligger i dag på 8,2 procent. Massungdomsarbetslösheten ligger på 22,9 procent. Skolans resultat försämras, äldreomsorgen visar på problem och vi har en sjukvård som har gått sönder. Kollektivtrafiken fungerar inte som den borde, infrastrukturen har försämrats, byggandet ligger på en låg nivå, bostadsköerna ökar och tvingar folk att bo kvar hemma allt längre. Försäkringarna har urholkats vilket gör att människors ekonomi har försämrats markant. Socialbidragen har ökat i kommun efter kommun. Klassklyftorna ökar allt mer i Sverige. Miljöproblematiken och klimatutmaningarna har man inte tagit tag i. Problemen hoppas men var är regeringens svar på dessa frågor?

Moderaterna vet inte vad man ska göra så ett gammalt kort spelas ut igen om att nu ska skatterna höjas för insatser i välfärden. Det pratas om att de goda tiderna kräver åtstramningar. Man siktar på att få överskott i statens finanser men det kommer att kräva höjda skatter och minskade utgifter upp emot över 167 miljarder kronor fram till 2018, minst. Det undviker Fredrik Reinfeldt och Anders Borg strategiskt att berätta. De undviker också att berätta att deras eget parti har bestämt att skatter för motsvarande 35-40 miljarder kronor ska sänkas.

Så det enda moderaterna och alliansen kan komma med är samma gamla saker men tar inte tag i dagens frågor, problem, utmaningar men också möjligheter. Det visar att alliansen är tröttkört, idélösa och har gjort sitt.

Expressen har humor. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar