tisdag 11 februari 2014

Finns ingen box i skolan

I grunden är den svenska skolan bra. Det ska vi inte sticka under stol med. Det vet jag av egen erfarenhet. Lärare och elever arbetar tillsammans hårt men trots det är det något som har gått fel, något håller på att gå riktigt sönder. Jag är bekymrad över att skolfrågan från regeringens sida nu kommer allt mer att handla om att vinna popularitetspoäng, smutskasta och skylla på allt och alla för att undvika att diskutera hur vi ska komma framåt. För framåt behöver vi komma. Detta för lärarnas och elevernas skulle och för hela samhället.

Nu har en utredning av kommunaliseringen av svensk skola skett. Det är en beställning som har gjorts av Jan Björklund, som själv vill ha en statlig och en privat skola i Sverige. Denna utredning visar att kommunaliseringen inte var bra, att staten försämrade möjligheterna för denna reform med alla sina påhitt. Borttagande av kontrollmekanismer, införandet av nya svårtolkade läroplaner och nytt betygssystem. Allt detta skapade problem och resultatet ser vi i dag.

Det finns en rad invändningar man kan göra mot denna utredning men av de viktigaste som jag vill föra fram är att det saknas en helhetsanalys över den svenska skolan. Här har det ensidigt tittats på en sak. Det är en sak av många andra som tillsammans kan förklara det vi ser i dag. Just detta med en helhetsanalys saknas. Jan Björklund gillar tyvärr att bryta ut mindre delar och sedan köra på dessa, komma med lösningar och sedan när det går fel skyller han på andra.

Landets föräldrar och elever vill inte ha en valrörelse full av pajkastning eller att det ska pratas om saker som ska införas som ligger 6-8 år framåt i tiden, för så långt fram ligger faktiskt ett förstatligande av den kommunala skolan. OBS! Inte ett förstatligande av den privata skolan. Den undviker Jan Björklund. Folk vill ha resultat redan i dag.

Utifrån min egen erfarenhet av att ha arbetat som lärare skulle jag vilja föreslå följande saker som leder till en bättre skola:

1: Skapa bildningslust hos eleverna. En lärare som skapar lust till lärande hos eleverna skapar lugnare klasser, studiero, nyfikenhet, eleverna kommer till lektionerna med mera. Just nyfikenheten på kunskap är viktig att inte bara utveckla utan också att förfina och finslipa.

2: Ge kreativa lärare utrymme. Rektorer ska ge kreativa lärare mer utrymme att själva finna nya pedagogiska och metodvägar. Dessa lärare får möjlighet att utveckla undervisningen som gör att eleverna och deras kollegor gynnas. Det gör att lusten till lärande förstärks hos eleverna. Förste lärare är intressant men det hela är fortfarande kvar innanför boxen och att det är bara dessa som ska arbeta med pedagogisk utveckling. Det viktiga är att våga släppa loss alla kreativa lärare och deras skaparkraft. Det som måste till är att inse att det finns ingen box utan det fria tänkandet gäller.

3: Mindre klasser och undervisningsgrupper. En av de viktigaste sakerna att satsa på. Mindre klasser och undervisningsgrupper gör att lärarens tid för varje elev ökar. Det gör att bildningen och utbildningen för eleven får en högre kvalitet. Det skapas också studiero och alla elever blir sedda.

4: Tid att vara lärare. Mycket av den tid läraren har i skolan går ut till administrativt arbete och att vara med i olika grupper. Det förstnämnda handlar om att administrativ personal har försvunnit, mer uppföljning och dokumentation ska göras med mera. Vara med i olika grupper bygger på det lönesättningssystem som finns som premierar det mesta utom att vara lärare. Tyvärr men sant. Därmed blir undervisningstiden lidande. Det vill säga förarbete, själva undervisnings-/bildningstillfället och efterarbetet. Därmed sjunker också kvaliteten på sikt när allt mindre tid går åt till att undervisa och allt mer till allt annat.

Det här är fyra punkter som jag själv har direkt erfarenhet av som gör att man som lärare ökar kvaliteten hos eleverna. Det handlar med andra ord om att öka lusten till kunskap och bildning, att kreativa lärare får utrymme att utveckla pedagogiken och varje elev, mindre klasser och undervisningsgrupper samt tid för lärare att vara lärare.

Om jag får möjlighet att komma till riksdagen är det mina direkta erfarenheter av att arbeta som lärare som jag tar med mig. Jag har många idéer om hur den svenska skolan ska bli bättre. Jag tar också med mig alla de elever jag har haft, kollegor som jag har haft men som jag också har fortsatt kontakt med och föräldrars berättelser. Jag vill att dessa ska höras och synas i valrörelsen och i riksdagen. Det behövs nu en ny skolpolitik. Det socialdemokraterna vill genomföra är det som jag kämpar för. 

Bengt Silfverstrand om utredningen. Sjölander undrar varför Lewin försvarar Björklund. 

1 kommentar:

  1. Svensk skola är inte bra. Den är en katastrof.

    SvaraRadera