lördag 22 februari 2014

Klassklyftor i klassrummet

I Sverige har vi en skola där klassklyftorna bekräftas och förstärks. I en rapport visar det sig att barn till låginkomsttagare hoppar av gymnasieskolan i större utsträckning. De socioekonomiska klyftorna styr barnen och deras framtid. Skolan förstärker klassklyftorna. Det finns i både grundskolan och gymnasieskolan. Det måste bli ett slut på detta nu. Vi ska inte ha en sådan skola!

Skolan ska vara kompensatorisk och skapa nya möjligheter för barnen och ungdomarna. Oavsett vilken bakgrund som barnen har med sig ska detta inte styra skolan. Istället ska de få verktyg, kunskaper och utbildning som gör att de kan förverkliga sina egna drömmar. Skolan ska skapa nya möjligheter, öppna dörrar och se till så att barnen går ut i vuxenvärlden med tro på att morgondagen blir deras.

Tyvärr är det inte så. Det har inte med lärarna att göra. De gör allt de kan men behöver rätt förutsättningar. Förutsättningar som politiken ger och ska ge. Tyvärr sker inte det. Det gör att skolan inte klarar av sitt uppdrag och eleverna hoppar av redan i grundskolan eller senare i gymnasieskolan.

Vi måste investera i våra barn och ungdomar. Det är att investera i det dyrbaraste vi har och i deras och vår egen framtid. Skolan är i behov av resurser och nya bildningsmöjligheter. Dagens skola klarar inte av att stoppa de socioekonomiska faktorerna. Istället förstärks det. Allt detta missar den skola som Jan Björklund och alliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen har sjösatt. Oavsett betyg och provkontroller så väger barnens bakgrund tungt igen för hur de ska lyckas i skolan.

I förskolan och grundskolans tidiga åldrar ökar antalet barn i barn- och undervisningsgrupperna. I förskolorna i Stockholm går det i dag 25,4 barn per grupp, mot 18,8 barn per grupp för sju år sedan. Det gör att barnens möjligheter till att lära sig, snabbare ta till sig kunskap och bildning minskar. Genom att ha mindre barngrupper och klasser får varje barn mer tid tillsammans med läraren. På det sättet ökar färdigheterna och verktygen som behövs för att skolan ska kunna fungera. Räkna, läsa, skriva och läsförståelse kan därmed befästas på ett djupare sätt. Större barngrupper och klasser försvårar detta.

Tyvärr har vi klassklyftor i klassrummet och det ökar. Det behövs en annan politik som investerar i våra barn och ungdomar och deras framtid. Alla blir vinnare på det.

Socialdemokraterna och skolpolitiken. Bengt Silfverstrand i några tankar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar