söndag 23 februari 2014

Mer av det gamla eller hopp om en bättre framtid

Under en period har det varit tyst om arbetslösheten. Mycket av fokus har varit på skolan, och det med rätta, men det är viktigt att jobbfrågan också belyses. Runt om i Sverige förlorar människor jobbet. Företag avskedar och arbetslösheten har bitit sig kvar på hög nivå. Ungdomsarbetslösheten är på 22,9 procent medan arbetslösheten för hela befolkningen ligger på 8,2 procent. Sysselsättningsgraden har sjunkit till 65,7 procent. Regeringen har ingen politik för att kunna få ned massarbetslösheten och därmed få fler folk i arbete. Massarbetslösheten består.

Svenska folket anser att jobben är den hetaste politiska frågan. Skolan ligger som nummer två. Det är de två frågorna som har dominerat debatten och kommer att dominera den fram till valet. Välfärdsfrågorna kommer också att öka.

Jag vet om att moderaterna kommer att köra med sitt gamla "bidrag" mot jobbpolitik men när vi tittar på fakta ser vi att massarbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer under hela mandatperioden, både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten. Regeringen har inte lyckats göra någonting åt den trots 140 miljarder i sänkt skatter och bidrag till olika branscher. Långtidsarbetslösheten ökar. Moderaternas politiska taktik kommer därmed inte att fungera då människor kan se hur det ser ut i verkligheten.

Vi hör inget från om hur regeringen ska göra för att kunna möta de möjligheter, utmaningar och hot som landet står inför. Istället handlar det om skattefrågor och att lägga sig så nära sina politiska motståndare som möjligt. Svenska folket är inte intresserade av detta. De vill veta vad partierna tänker göra för att deras liv ska bli bättre, hur samhället ska bli bättre och hur Sverige ska kunna ta tillvara sina möjligheter och möta utmaningarna och hoten ur en styrkeposition.

Socialdemokraterna pratar om detta och visar med praktiska förslag hur det ska gå till. Väljarna uppskattar detta. Det är inte för inte som Stefan Löfven och socialdemokraterna anses vara bäst på att ge människor hopp om en bättre framtid. Det är det som valet kommer att handla om. Mer av det gamla eller hopp om en bättre framtid.

Martin Moberg skriver om sjukt, nedlåtande och kränkande. Expressen är kritisk till Anders Borg. Katrine Kielos skriver att välfärdens innehåll är viktigare än skattesatsen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar