torsdag 13 februari 2014

Satsa och visa tillit eller skälla?

I går intervjuades Fredrik Reinfeldt av Aftonbladet. Hans slutsats rörande vad som är problem i svensk skola kan summeras ned till följande: för dålig ordningen i svensk skola. Intressant ståndpunkt med tanke på att för åtta år sedan, i valet 2006, var besked samma sak. Den svenska skolan hade problem med ordning och reda. Nu skulle förändringar ske. Med detta uttalande väljer alliansen återigen att skuldbelägga lärarna.

Jag är utbildad lärare och har jobbat i detta yrke i över nio år. Jag är djupt bekymrad över att Fredrik Reinfeldt återigen väljer att lyfta upp ordningen i svensk skola och att det är problem med den. Förutom att Fredrik Reinfeldt försöker återvinna gammal möglig skåpmat från 2006 och att han har haft åtta år på sig att ta tag i detta, så underkänner han också alla lärare med sitt uttalande. För vem är det som ha hålla ordningen i klassen egentligen? Jo, det är lärarna. Han kritiserar inte lärarna direkt utan försöker skylla på "killarna" men indirekt är det en kritik mot lärarna då det är dem som ska hålla ordningen i klassrummet. Det får bli ett slut på detta kritiserande nu.

Runt om i landet kämpar tusentals lärare för att deras elever ska nå målen och kunna möta framtiden ur en styrkeposition. De har en enorm uppförsbacke då staten har ålagt en massa byråkratisk krångel, huvudmän som lägger över allt mer byråkrati, ett lönesystem som belönar aktivitet i massa grupper och liknande men inte i själva undervisningen och mot politiker som ställer krav men som inte sätter till resurser. Allt detta gör att lärarna i dag har en börda som är helt onödig. Det måste till förändringar.

Jag ställer upp som riksdagskandidat i år. Jag vill bygga ett jämlikt och jämställt samhälle som ger alla människor samma möjligheter att lyckas i livet som jag fick. Dessa möjligheter vill jag att andra också ska få. Ett av dessa områden som skapar nya möjligheter är en bra skola. För mig är skolan mycket viktig och en av de frågor som jag tänker driva hårt i valrörelsen.

För att vi ska kunna lyckas med detta krävs det att det satsas på lärarna. I dag skriver Stefan Löfven om just detta i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det som presenteras är en satsning på lärarna och läraryrket:

- Nationell samling för läraryrket
- Kompetensförsäkring för lärarna
- Högre kvalitet och krav i lärarutbildningen
- Högre lön och bättre arbetsvillkor
- Minskad administration
- Starka pedagogiska ledare
- Mindre klasser och fler speciallärare

Jag som har arbetat som lärare kan se att detta är mycket bra förslag. Det stärker den enskilde läraren )och hela lärarkåren) och dennes möjligheter, skapar förutsättningar för nya lärare att gå stärkta ut i arbetslivet samt ger eleverna möjligheter att lyckas. För skolan finns till för eleverna. De måste få lyckas. Genom att ge lärarna rätt verktyg slipper de att kämpa i hård motvind. Det är lärarna förtjänta av.

Socialdemokraterna har potential att kunna växa mer. Martin Moberg skriver om hur alliansens politik slår mot människor i Sverige. Peter Johansson skriver om hur Dagens Nyheters kolumnist fnyser åt skildring av människors verklighet.

1 kommentar:

 1. Ett problem med kommunaliseringen är att kommunerna både ansvarar för social-
  och skolförvaltning. Avstängning under längre tid är ett beslut som politiker fattar.
  Normalt inser de vid dessa tillfällen att fosterhemsplacering eller liknande kostar
  oändligt mycket mer än att låta en elev gå kvar i sin klass. Alltså blir det nästan
  alltid ingen åtgärd, i praktiken. Politikerna blir så en del av problemet. Det blir
  ingen ordning förrän, som i Monroes NY-skola, rektor sköter avstängningar och
  utskrivningar utan hänsyn till politik eller annat ovidkommande Dessutom. (s)
  fortsätter med oprecisa budskap. Hur ska (s) klara rekryteringen av lärare, fr a
  i matte/no? Inget svar.

  SvaraRadera