fredag 21 februari 2014

Varför studenterna?

En av bästa investeringarna vi kan göra är att satsa på utbildning. Det handlar om förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildning, yrkesutbildningar, kvalificerad yreksutbildning och i högskola/universitet. Det är en investering i både människor och i samhället. Moderaternas signal, och alliansens, är att detta är inte så viktigt egentligen. Studenternas bidrag ska minska med 300 kronor per månad och samtidigt ska de dra på sig mer skulder.

I går kom då Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs stora utspel om landets ekonomiska politik och troligtvis sista pengarna innan valet i år. Moderaterna tänker hämta hem nio miljarder kronor genom höjda skatter, slopad pensionssparandeavdrag samt minska på bidragsdelen för studenter, men öka lånedelen samt att studielånen inte skrivs av längre när man är i pensionsåldern.

Vi måste satsa på utbildning. För att Sverige ska klara sig både nu och i framtiden behövs stora investeringar i utbildning. Den globala konkurrensen gör att jobb som har lägre kunskapsinnehåll försvinner. Kraven på de jobben som är kvar och nya som skapas ökar. Utbildning är det bästa sättet för att möta detta och investera i människor.

Runt om i landet studerar tiotusentals människor på högskola/universitet. De har både studiebidrag och lån. Lån som ska betalas tillbaka. Tanken med studiemedelssystemet är att 60 procent ska vara lån och 40 procent studiebidrag. Nu minskar studiebidragets del av detta allt mer. Med regeringens förslag blir skillnaden större. Till detta ska läggas att skulderna inte längre ska skrivas av vid 68 års ålder.

Det är anmärkningsvärt att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg väljer att spara en miljard kronor på landets studenter. Vi vet att många inte väljer att studera på grund av att de inte vill dra på sig skulder. Många studenter som studerar försöker att hålla nere lånekostnaderna. Den som är i skuld är icke fri som vi alla har fått lära oss. Det är också anmärkningsvärt att de båda pratar om att de som studerar och jobbar gynnas. Är det verkligen meningen att studenter ska jobba för att få ekonomin ska gå ihop? Det visar sig att många studenter hade kunnat ta sig igenom sin utbildning snabbare men på grund av bland annat arbete kan inte samma tid läggas ned på studierna.

Det här är ett svek mot landets studenter. Vi måste satsa på utbildning och då krävs det också ett väl fungerat studiemedelssystem där den som vill investera i sin framtid inte ska behöva skuldbelägga sig i resten av sina liv. Regeringens förslag gör att människor får betala av på sina skulder ända tills den dagen bouppteckningen är klar efter en bortgång. Varför ska studenter skuldbelägga sig mer för att Anders Borg ökar landets budgetunderskott?

I Sverige offras en hel byggd. Rekordmånga är i FAS 3. Joakim Jonsson frågar sig om regeringen anser att studenterna har det för bra. Ola Möller funderar över om detta är sista spiken i kistan för regeringen. Martin Moberg ställer frågan om studenterna inte är viktiga för Sveriges framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar