fredag 14 mars 2014

Andelen fattiga högst i Norden. Ny väg för Sverige om sex månader?

Om exakt sex månader är det val i Sverige. Ett val som handlar om vilken väg vi alla ska gå. Sverige har nu högst andel fattiga i Norden samtidigt som landet har högst ungdomsarbetslöshet. I början av 1990-talet hade Sverige lägst ungdomsarbetslöshet. 2006-2007 hade Sverige lägst andel fattiga i Norden. Det här är förändringar som måste tas på allvar och förändringar måste ske. För så här ska det inte vara i dagens Sverige.

I en rapport som kommer att presenteras i dag framgår det klart att Sverige befinner sig i en svår situation. En situation som inget skryt i världen rörande statsfinanserna kan förändra. Det är en föga smickrande förstaplacering som Sverige har när det handlar om andelen fattiga i Norden. Det är en placering som har uppnåtts på kort tid också, knappt 7-8 år. Det är också den högsta nivån i Sverige sedan mitten av 1980-talet.

Alliansen gick till val 2006 på att förbättra Sverige. Massarbetslösheten skulle ned och fattigdomen minska. Genom privatiseringar inom välfärden skulle kvaliteten öka samtidigt som välfärden skulle komma alla till del. Det vi i dag kan se är att det har blivit tvärtom. Massarbetslösheten är högre än tidigare och allt fler blir långtidsarbetslösa. Det gör att arbetslösheten biter sig fast på allt högre nivå i landet. Välfärden har allvarliga brister. Det handlar om skolan där Pisa-rapporten visade med all tydlighet att krafttag behöver göras. Det handlar om sjukvården som går på knäna. Det går inte en dag utan att det kommer nyheter och berättelser från sjukvården som visar på allvarliga problem. Äldreomsorgen behöver förbättras. Samma sak med förskolan där större barngrupper, mer stress och liknande skapar utmaningar.

Privatiseringarna inom välfärden ökar samtidigt som ett tydligt skifte har skett i samhället och den svenska ekonomin. Ett skifte där privat skuldsättning ska driva ekonomin framåt istället för offentliga investeringar. Ett skifte där det nu handlar om privat risktagande istället för gemensamt ansvar och lösningar. Det är ett medvetet skifte som har skett under längre tid men som har accelererat under de senaste åren. I grunden byggd på nyliberalismens tankar och som regeringen driver vidare trots att det visar sig inte fungera.

Mot alliansens flip-floppande politik vill vi socialdemokrater:

"i stället avsluta ungdomsarbetslösheten och genom investeringar i praktik och trainee-platser, utbildning och jobb garantera att ingen ung är arbetslös längre än 90 dagar. Vi vill satsa på en aktiv näringspolitik med investeringar i samverkan, forskning och arbetsmarknadsutbildning så att nya jobb kan växa fram. Och vi väljer investeringar och demokratiskt ansvar för skolan och sjukvården framför nya privatiseringar och skattesänkningar."

Den 14 september avgör du som är väljare vilken väg som Sverige ska ta. Ska det vara mer av det vi har sett ske de senaste åtta åren eller vill du se ett skifte och ny väg?

Utanförskapet har inte brutits, bara gömts undan i andra grupper (exempelvis har en del av de som var förtidspensionärer blivit ålderspensionärer). Satsa på ungdomarna och ge dem chanser. Alliansen har problem. 

4 kommentarer:

 1. Titta på gruppen fattiga och du kommer att se att väldigt många är från andra länder. Med en fortsatt stor invandring kommer inte heller ni att kunna göra nåpgot åt fattigdomen. Hoppas du tar in denna kommentar och även besvarar den.

  Alexander

  SvaraRadera
 2. Det finns de som är från andra länder som ingår i detta men det är så att en stor del är människor som inte är invandrare. De är fattiga i dagens Sverige. Jag träffar på många svenska arbetslösa och sjuka som är fattiga. Jag tar hela detta problem på allvar. Det måste vi göra. Det går inte att peka ut invandrare som de som är de flesta fattiga. Då blundar du för alla de andra och undviker problemet. Problemet är att i dag förs en medveten politik som ökar på klassklyftorna. Fattigdom ses som en naturlig del i detta då man anser att människor som vill något också lyckas. Risken att bli fattig ska upplevas som en sporre. Här är problemet som vi måste åtgärda Alexander. Fattigdomen kan vi göra något åt och det ordentligt utan att stoppa invandring/minska på invandringen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast om du tittar på siffrorna är det en klar överrepresentation av invandrare,men i din värld kan ingenting kopplas till en stor invandring. INGENTING,och då kommer problemen att fortsätta. Frågan är ju varför vi måste satsa jättemycket resurser på de förorter som ju ändå inte verkar har store problem än andra ställen. Märklig logik...

   Alexander

   Alexander

   Radera
  2. Det är inge märklig logik. Jag väljer att fokusera på hela fattigdomen. Då kommer vi också åt den och kan förändra det. Jag ser att det är en medveten politik som förs som slår mot olika grupper i samhället. Vad gör man då? Ska man ge sig på grupperna eller ändra på politiken som ser till att fattigdomen ökar och klassklyftorna ökar? Mitt svar är glasklart här. Jag väljer att ge mig på politiken och presentera en annan politik.

   Radera