lördag 29 mars 2014

En jobbstrategi på tre ben

I Sverige finns det i dag på 8,1 procent medan ungdomsarbetslösheten ligger på 23,6 procent. Arbetslöshet som är högre i dag än när Fredrik Reinfeldt tillträdde. Det råder med andra ord massarbetslöshet. Vi socialdemokrater bygger vår jobbpolitik på tre stycken ben. Det handlar om att investera för framtiden, öka efterfrågan på arbetskraft samt utbilda för rätt kompetens. Mot detta står moderaternas jobbpolitik som handlar om att det lönar sig att vara arbetslös och att de arbetslösa vill vara arbetslösa.

Alliansens jobbpolitik siktar in sig på att folk har det för bra som arbetslösa och att de vill vara arbetslösa. Arbetslöshet handlar med andra ord om moral. För att få folk att jobba har skatten sänkts för den som jobbar medan den som är arbetslös betalar samma skattenivå som 2006. Samtidigt med detta har den högsta nivån en person kan få i a-kassa frusit fast på 18 700 kronor. Allt fler får allt sämre a-kassa. Det gör att det inte ska "löna" sig att vara arbetslös. Samtidigt är arbetsmarknadspolitiken inriktad på att arbetslösa enbart ska söka jobb. Problemet anses att arbetslösa söker inte tillräckligt med arbeten. Moderaterna lovade att med sänkt skatt, försämringar i a-kassan och att arbetslösa skulle söka fler jobb skulle arbetslösheten gå ned. Facit har vi i dag.

Vår jobbstrategi handlar om att vi måste satsa på ekonomin i sin helhet och på de arbetslösa. Ekonomin för att få fart på de ekonomiska hjulen och därmed efterfrågan på arbetskraft. På de arbetslösa för att det handlar om att de ska via utbildning kunna bli anställda i de nya jobb som kommer. Problemet handlar om efterfrågan och osäkerhet i svensk och internationell ekonomi. Därmed vilar jobbpolitiker på tre ben. Alla tre lika viktiga för att vi ska kunna 2020 har Europas lägsta arbetslöshet. Alla tre därför att arbetslöshet och skapandet av nya jobb är en komplexhet som kräver ett nytt tänkande. Nytt tänkande som gör att fler kan få ett arbete, byta arbete och bygga vidare på sin framtid.

Martin Moberg diskuterar sjukförsäkringen. Peter Johansson funderar över socialförsäkringsminister Ul Kristersson och det senaste om Försäkringskassan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar