torsdag 13 mars 2014

Flip-floppande Reinfeldt

I amerikansk politik finns ett uttrryck som heter "flip-flopping" och som användes mycket i det amerikanska presidentvalet 2004. Det handlar om att en politiker har en ståndpunkt/lägger ett förslag men backar ifrån den när pressen ökar. Den vänder med andra ord kappan efter vinden. Regeringsdugligheten minskar. Just nu kan vi se detta flip-floppande i svensk politik i form av Fredrik Reinfeldt. Det är inte bara flip-floppande utan också en rejäl sågning av landets finansminister.

Den 20 februari i år presenterade finansminister Anders Borg ett förslag om att bidragsdelen i studiemedlet skulle sänkas med 300 kronor. På det sättet skulle 800 miljoner kronor hämtas hem som skulle kunna användas till någon form av satsning i vårbudgeten. Kritiken blev massiv mot regeringen och moderaterna. Studenter har protesterat och bland annat har socialdemokraterna fått nya medlemmar på grund av detta.

Nu i kväll går Fredrik Reinfeldt ut och säger att regeringen backar ifrån detta förslag. Istället ska skatten höjas ytterligare på tobak, alkohol och landets fordonspark. Det här är ett typexempel på flip-flopping från Fredrik Reinfeldt. Han, moderaterna och alliansregeringen klarade inte av den storm som uppstod. Ett illa genomtänkt förslag har det backats ifrån.

Flip-floppandet undergräver alliansregeringen. För om nu regeringen backar på detta, när går det att lita på att den håller andra förslag som den kommer med. Fredrik Reinfeldts och regeringens tillbakadragande av förslaget underkänner också finansminister Anders Borg. Det var han som kom med förslaget, presenterade det för väljarna och får nu backa ifrån detta. Han blir därmed vingklippt och statusen minskar.

Jag tycker det är mycket bra att förslaget skrotas. Det är bra för landets studenter och de som vill studera i framtiden. För regeringen är det svidande kritik där man lägger illa genomtänkta förslag. Det är också flip-flopping och det här gör att alliansen som regeringsalternativ minskar i sin trovärdighet. För även om beslutet är bra och rätt finns en oro över att fler ogenomtänkta förslag kommer och om regeringen kommer att backa från andra förslag. Flip-flopp och kopiera andras förslag. Har regeringen gett upp?

Fredrik Reinfeldt hånar Stefan Löfven. Jan Andersson om att inte låta alliansen tar över skolfrågan. Peter Johansson frågar sig varför välfärden finns. Markus Mattila om hvad vilja moderaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar